Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Bankers über alles! ακόμη κι από τη Δικαιοσύνη!!

Περίληψη της απόφασης. Οφειλέτης ζήτησε και έλαβε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την έναρξη καταδιωκτικών μέτρων καθώς είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010. Εν τούτοις, η πιστώτρια τράπεζα καταθέτει αίτηση και εκδίδεται διαταγή πληρωμής. Με την έκδοση διαταγής πληρωμής, η πιστώτρια μπορούσε να εγγράψει προσημείωση υποθήκης, παρακάμπτοντας την προσωρινή διαταγή. Πιθανολογείται ότι είναι άκυρη η διαταγή πληρωμής καθώς παραβιάζει την προσωρινή διαταγή. Επειδή η πιστώτρια έχει και κατά το παρελθόν επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά, διαβιβάζεται η δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών προς διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

Η από 17ης Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του Ειρ Πειρ (άνευ αριθμού) [(ΠΕΙΡΝΟΜ 2013/316)]
Ειρηνοδίκης: Ι. Γ. Απέργης.

Επειδή η καθ` ης τραπεζική εταιρία μολονότι είχε ήδη εκδοθεί η από 19.9.2012 προσωρινή διαταγή της Κας Ειρηνοδίκη Πειραιά, η οποία, μεταξύ άλλων, απαγορεύει την έναρξη των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων της καθ` ης σε βάρος της αιτούσας (η οποία μάλιστα είναι πολίτης χαμηλού εισοδήματος υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,2,3, 8 και 9 Ν 3226/2004), τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, καθώς επίσης και τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας της αιτούσας, προέβη, παρά ταύτα, στην κατάθεση της από 16.4.2013 αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής και πέτυχε την έκδοση της υπ`αριθμ. 922/23.4.2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
Επειδή στην έννοια της αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών κατά της αιτούσας-οφειλέτιδος, την έναρξη των οποίων (καταδιωκτικών μέτρων) απαγόρευσε η ως άνω από 19.9.2012 προσωρινή διαταγή, είναι πρόδηλο ότι υπάγεται και η απαγόρευση κατάθεσης αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής (βλ. άρθρα 10 παρ. 1 και 25 ΠτωχΚ, τα οποία είχε υπόψη του ο Ιστορικός Νομοθέτης κατά τη θέσπιση του Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων),
Επειδή η ως άνω προσωρινή διαταγή είχε ως εκ περισσού, δοθέντος ότι η ισχύς της προσωρινής διαταγής στην Εκούσια Δικαιοδοσία και η εκτελεστότητά της επιβάλλονται αυτοδικαίως και αμέσως, ως κοινοποιηθεί στην καθ`ης, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. .../27.9.2012 Εκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ε.Τ., η δε καθ` ης γνώριζε την ύπαρξη της ως άνω προσωρινής διαταγής και τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι επέδωσε στην αιτούσα αντίγραφο εκ του απογράφου της ανακοπτόμενης Διαταγής Πληρωμής χωρίς Επιταγή προς εκτέλεση.
Επειδή πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ασκηθείσας από την αιτούσα ανακοπής, δοθέντος ότι πράξεις που έγιναν κατά παράβαση της ως άνω προσωρινής διαταγής είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Επειδή η καθ` ης τραπεζική εταιρία, λόγω της ως άνω απαγόρευσης περί λήψεως οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας της αιτούσας, γνώριζε ότι αν αιτούνταν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την εγγραφή αναγκαστικής προσημείωσης στην ακίνητη περιουσία της αιτούσας, η αίτηση αυτή δεν θα γινόταν δεκτή, προέβη στην κατάθεση της αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής, ώστε με την ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής να δύναται κατ` άρθρον 724 παρ. 1 ΚΠολΔ και 29 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ, και παρακάμπτοντας το γράμμα της ως άνω προσωρινής διαταγής, να εγγράψει αναγκαστική προσημείωση στην ακίνητη περιουσία της αιτούσας, στην περίπτωση δε που η καθ` ης τραπεζική εταιρία εγγράψει τελικώς αναγκαστική προσημείωση ματαιώνει τον σκοπό του Ν 3869/2010, αφού την ακίνητη αυτή ακριβώς περιουσία επιθυμεί η αιτούσα να διασώσει από την εκποίηση. Γίνεται δε μνεία πως η καθ` ης τραπεζική εταιρία, νομίμως εκπροσωπούμενη, δεν είναι η πρώτη φορά που επιδεικνύει αντίστοιχη συμπεριφορά (βλ. την υπ` αριθμ. 989/29.4.2013 Απορριπτική Διάταξη που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Πειραιά επί της υπ`αριθμ. 3803/767/4.4.2013 αίτησης της ίδιας καθ` ης τραπεζικής εταιρίας προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής).
Επειδή πρέπει κατ` εφαρμογή του άρθρου 38 παρ. 1 ΚΠΔ να διαταχθεί επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου η διαβίβαση των κατωτέρω αναφερομένων εγγράφων στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά προς διερεύνηση ποινικών ευθυνών κατ` άρθρον 232Α ΠΚ των νομίμων εκπροσώπων της αιτούσας τραπεζικής εταιρίας και κατά παντός άλλου υπευθύνου.
Για τους λόγους αυτούς.
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ` αριθμ. 922/23.4.2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιά μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, με αριθμ. καταθ. 6574/1698/10.6.2013, αιτήσεως αναστολής.
Διατάσσει τη διαβίβαση επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου προς τον Κο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά αντιγράφου α) της υπ` αριθμ. ...../23.4.2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιά, β) της από 19.9.2012 προσωρινής διαταγής της Κας Ειρηνοδίκη Πειραιά επί της υπ`αριθμ. .../1029/2012 αίτησης της αιτούσας περί υπαγωγής της στον Ν 3869/2010, γ) της υπ` αριθμ. .../27.9.2012 Εκθεσης Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ε. Τ., δ) της ως άνω με αριθμ. καταθ. .../1029/2012 αίτησης της αιτούσας περί υπαγωγής της στον Ν. 3869/2010 και ε) της υπ`αριθμ. 6574/1698/10.6.2013 αίτησης αναστολής της αιτούσας που ασκήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.
Παρατήρηση 1:  Σύμφωνα με τη νμλγ μας “Σύμφωνα με το άρθρο 232Α ΠΚ, όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε με προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την αντικειμενική θεμελίωση του εγκλήματος τούτου απαιτείται μη συμμόρφωση, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, σε διάταξη δικαστικής απόφασης, με την οποία ο δράστης υποχρεώθηκε σε πράξη, που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του, υποκειμενικώς δε δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση και στη θέληση παραβίασης της διατάξεως της απόφασης. Ειδικότερα, η δικαστική απόφαση, που ρυθμίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέως και τέκνου, είναι μεν διαπλαστική και όχι καταψηφιστική, πλην για τη θεμελίωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος τούτου δεν απαιτείται η παραβιαζόμενη αυτή απόφαση να διαλαμβάνει εξαναγκαστικά μέτρα (άρθρα 946, 947 ΚΠολΔ) ή να έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση της κατά τον ΚΠολΔ” [ΑΠ 1806/ 2010, πάγια νμλγ]. Στις προσωρινές διαταγές υπάγεται και η εκδιδόμενη στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η οποία και αυτή αποτελεί εκτελεστή πράξη δικαστικής αρχής [ΑΠ Ολομ 4/ 2004]. Στο χώρο του διοικητικού δικαίου κατοχυρώνεται η συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων με τις διατάξεις των άρθρων 95 § 5 ισχύοντος Συντάγματος και του άρθρου 1 του Ν. 3068/ 2002. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού “Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο" [Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρ.4ε παρ.3 Ν.3388/ 2005]. Παραδείγματα Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν η πρώην ΕΡΤ και η ΔΕΗ.
Παρατήρηση 2: Σύμφωνα με το άρθρο 724 § 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο δανειστής μπορεί με βάση διαταγή πληρωμής να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης καθώς και να επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη για το χρέος που του αναγνωρίζει η διαταγή πληρωμής. Γίνεται δεκτό ότι με βάση αυτό το άρθρο καθιερώνεται διαδικασία για την αυτοδύναμη εγγραφή προσημείωσης υποθήκης χωρίς να παρεμβάλλεται δικαστική κρίση. Έτσι, η εγγραφή προσημείωσης γίνεται απευθείας με τη διαταγή πληρωμής χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επίδοση της στον οφειλέτη, αρκεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση στον υποθηκοφύλακα με την προσαγωγή φυσικά της σχετικής διαταγής πληρωμής. Η οποία διαταγή πληρωμής εκδίδεται ερήμην του οφειλέτη. Μη ξαφνιαστείτε λοιπόν αν πάτε μια μέρα στο υποθυκοφυλακείο και δείτε τα ακίνητα σας προσημειωμένα!

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...