Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ενημέρωση για θέματα νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

                                                                                             Αρ. Πρωτ.5
Αθήνα, 25 –1–2016
      Αγαπητοί συνάδελφοι,
       Σας ενημερώνουμε για τα πιο σημαντικά από τα γενικότερης φύσης ζητήματα, αλλά και για ορισμένες ειδικότερες προτάσεις που έχουν τεθεί προς συζήτηση στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη διοικητική δικαιοσύνη προκειμένου να εκθέσετε τις απόψεις σας ή ακόμη και να θέσετε άλλες προτάσεις. Τονίζουμε ότι οι  προτάσεις τίθενται με ανοιχτό πλαίσιο συζήτησης και δύνανται να αναμορφώνονται ή και να αλλάζει τελείως η κατεύθυνσή τους κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής : 
          α) Τέθηκε συγκεκριμένη πρόταση για κατάργηση των εκκρεμών δικών των αλλοδαπών (άρθρου 15 του ν. 3068/2002) στη λογική του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 4198/2013, ενδεχομένως των ετών 2011 – 2014.
           β) Τέθηκε σε συζήτηση το θέμα «Χωροταξία των διοικητικών δικαστηρίων» με ανοιχτό πλαίσιο προτάσεων.
         γ) Τέθηκε σε συζήτηση το θέμα «Ευελιξία – Μετακίνηση δικαστών» με ανοιχτό πλαίσιο προτάσεων.
           δ) Τέθηκε σε συζήτηση, επίσης με ανοιχτό πλαίσιο προτάσεων, η επανεξέταση των ενδικοφανών προσφυγών (πού πρέπει να υπάρχουν, πού όχι, υπό ποιες προϋποθέσεις κλπ.), καθώς και το ζήτημα της τυχόν θέσπισης κάποιου σταδίου ενδοδικαστικής μορφής επίλυσης διαφορών συναινετικής λογικής.
        ε) Τέθηκαν τρεις ειδικότερες προτάσεις για τις χρονίζουσες υποθέσεις: Η πρώτη να ανατεθεί στους πρόεδρους πρωτοδικών η εκδίκαση συγκεκριμένων κατηγοριών παλαιών υποθέσεων με κριτήριο τη φύση και το χρόνο κατάθεσής τους (π.χ. συγκεκριμένες προσφυγές που κατατέθηκαν έως το έτος 2012), η δεύτερη να γίνει μεταφορά (παγίως) της αρμοδιότητας εκδίκασης όλων των προστίμων στο Διοικητικό Εφετείο και η τρίτη να δικαστούν (κατ’ εξαίρεση – να μην πρόκειται δηλ. για πάγια ρύθμιση) ορισμένα από τα παλαιά πρόστιμα (π.χ. αυτά έως 10.000 ευρώ) από το Διοικητικό Εφετείο και να εκδοθεί η απόφαση στην έδρα (όπως στις ποινικές υποθέσεις). Υπάρχει και η σκέψη για μεταφορά των ακυρωτικών υποθέσεων του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (αλλοδαποί) στο Διοικητικό Εφετείο [οι τρεις αυτές προτάσεις θα συζητηθούν την προσεχή Πέμπτη 28/1/2016]
      στ) Τέθηκε ως προβληματισμός η εξέταση της δυνατότητας εισαγωγής στη Διοικητική Δικονομία ρυθμίσεων αντίστοιχων με τη λογική του νέου ΚΠολΔ. Αν είναι δυνατόν να περιοριστεί η αρχή που τίθεται από το άρθρο 33 του ΚΔΔ (το δικαστήριο μεριμνά για την πρόοδο της δίκης) και να έχει ο διάδικος την πρωτοβουλία της προόδου της δίκης, γενικά αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει το σύστημα «ημιανακριτικό» κλπ.
      ζ) Τέθηκε στη συζήτηση η σκέψη να μην μετατίθεται (ήτοι κατά κανόνα να παραμένει στην επαρχία) ο δικαστής όταν εμφανίζει καθυστέρηση.
       η) Αποφασίστηκε να ζητηθεί η αύξηση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων .
         θ) Τέθηκε ως προβληματισμός αν θα πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος φοίτησης στη ΕΣΔι. Συναφώς αν πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος της παρεδρίας ή αν θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για να ανεβαίνει ο νέος πρωτοδίκης στην έδρα του μονομελούς πρωτοδικείου ορισμένος χρόνος υπηρεσίας (π.χ. διετία)
       ι) Τέθηκε ως πρόταση να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαστών που επιλαμβάνονται επί αιτημάτων ευεργετήματος πενίας και διορισμού δικηγόρου.
       ια)  Η Ένωση έθεσε αυτούσιες τις δικονομικές προτάσεις της (βλ σχετικό Υπόμνημα στην ιστοσελίδα της Ένωσης με ημερομηνία 22/4/2015) [οι προτάσεις της Ένωσης θα συζητηθούν την προσεχή Πέμπτη 28/1/2016].
       ιβ) Τέθηκε ως πρόταση η αλλαγή του πλαισίου της αίτησης εξαίρεσης δικαστών. Η πρόταση αντιστοιχεί στο υφιστάμενο καθεστώς που θέτει ο ΚΠολΔ ο οποίος  θεσπίζει παράβολο και για την αίτηση εξαίρεσης.
      ιγ) Τέθηκε ζήτημα επανεξέτασης όλων των παραβόλων (πού χρειάζεται μείωση, πού αύξηση, πού κατάργηση)
   ιδ) Τέθηκε ως σκέψη η πρόβλεψη «bonus» για τους επιμελείς δικαστές.
   ιε) Τέθηκε, με ανοιχτό πλαίσιο συζήτησης, το θέμα «management και διοικητικά δικαστήρια» στο πλαίσιο των τριμελών συμβουλίων διεύθυνσης και των προϊσταμένων των δικαστηρίων
   ιστ) Τέθηκε το ζήτημα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που τίθενται ενόψει της αρχής «ne bis in idem» και της νομολογίας του ΕΔΑΔ και του ΔΕΕ (ενδεχομένως να προταθεί η αποποινικοποίηση ορισμένων εγκλημάτων όπως η λαθρεμπορία κλπ.).
       Είναι σημαντικό να στείλετε στην Ένωση τις απόψεις σας για όποιο θέμα νομίζετε ή να κάνετε άλλες προτάσεις.

                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παρατήρηση. Ευχαριστώ πρωτίστως την Ένωση Διοικητικών Δικαστών για την ενημέρωση αυτή. Έχω δυο παρατηρήσεις επί των ζητημάτων που θέτει το δημοσιευόμενο κείμενο.
1. Επί των παραβόλων που απαιτούνται στις διοικητικές δίκες. Ο μνημονιακός νομοθέτης διακατεχόμενος από ένα εισπρακτικό αμόκ έχει καταστήσει την πρόσβαση στην Δικαιοσύνη απαγορευτική [βλ. Δικαιοσύνη μόνο για τους πλούσιους] για τους μη έχοντες. Έτσι δεν απομένει καμιά άλλη διέξοδος στον εξανδραποδισμένο "πολίτη" της Μικράς Γερμανικής Αποικίας Χρέους, της οποίας τον "ηγέτη" αποκάλεσε πρόσφατα ο οικονομικός Δικτάτορας της Ευρώπης στην Συνέλευση των οικονομικών μεγιστάνων στο Νταβός ως "ΗΛΙΘΙΟ", παρά μονάχα η αυτοδικία! Και πως συμβιβάζεται η βαρύγδουπη διακήρυξη για την Δικαιοσύνη ως "κρατική λειτουργία" αν θα πρέπει να πληρώνει διαρκώς αυτός που προσφεύγει σ'  αυτήν; Τέλος, για τα παράβολα, αντί άλλης επιχειρηματολογίας περιορίζομαι να παραθέσω μια απίστευτη σε επιχειρηματολογία, απόφαση του Εφέτη Ιωαννίνων κ. Λάμπρου Καρέλλου στην ανάρτηση "αντισυνταγματικότητα παραβόλου για άσκηση έφεσης" και την παρατεθείσα-υπό μορφή σχολίου-υπ'  αριθμό 341/ 2015 απόφαση του Αρείου Πάγου που προσπέρασε το ζήτημα της συνταγματικότητας του χαρατσιού, ΣΙΩΠΗΡΑ!!
2. Δεν συμφωνώ με την θέση της θέσπισης bonus για τον επιμελή δικαστή. Τι σημαίνει "επιμελής" δικαστής; Μάλλον νοείται ο γρήγορος δικαστής. Αν πράγματι νοείται ο γρήγορος δικαστής θα φθάσουμε στο σημείο να εκδίδει ο δικαστής γρήγορα τις αποφάσεις σε βάρος της ποιότητας για να εισπράττει τα bonus.Το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή σκέψη μόλις που χρειάζεται να τονιστεί.
3. Η ύπαρξη ενδικοφανών προσφυγών αποτελεί εμπαιγμό του "πολίτη". Πανάσχετοι υπάλληλοι μετατρέπονται σε δικαστές, υποτίθεται για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης! Δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...