Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Κυκλοφοριακά εγκλήματα, όχι αυτόδωρη διαδικασία.

Εγκλήματα τελούμενα εξ αμελείας κατά την κίνηση και κυκλοφορία αμαξοστοιχιών. Μη εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας.

Εγκύκλιος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 3/ 2015, Ποινική Δικαιοσύνη 2015.417.

Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που τελούνται εξ αμελείας κατά την κίνηση και κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών θα πρέπει κατά κανόνα να μην εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία (εκτός μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις), έτσι ώστε και να δίδεται η δυνατότητα άνετης προανακριτικής έρευνας της υποθέσεως και να αποφεύγεται η σύλληψη και κράτηση των μηχανοδηγών των αμαξοστοιχιών) η οποία προκαλεί ακινητοποίηση αυτών, μεγάλη ταλαιπωρία και αγανάκτηση στους επιβάτες και ανωμαλία στη συγκοινωνία, λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων και στις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Προς: Τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πειραιώς, θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Πατρών, Ναυπλίου, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας και δι' αυτών και προς τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφέρειας τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 417 ΚΠΔ, αν ο δράστης οποιουδήποτε πλημμελήματος έχει συλληφθεί επ' αυτοφώρω, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στα επόμενα άρθρα, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι να μην εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην άμεση αποκατάσταση της προσβολής της εννόμου τάξεως και στην ικανοποίηση των παθόντων (όταν υπάρχουν) θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα για τους εισαγγελικούς λειτουργούς των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και η μη εφαρμογή της την εξαίρεση.
Οι κατά το άρθρο 417 ΚΠΔ συντρέχοντες λόγοι, οι οποίοι δύνανται να στηρίξουν την αρνητική για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας κρίση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ανάγονται ιδιαιτέρως είτε στην ύπαρξη λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 310 ΚΠΔ είτε στη μη ολοκλήρωση της προανακρίσεως είτε στην επιβαλλόμενη ενδελεχέστερη και σε βάθος έρευνα της υποθέσεως είτε στη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 242 και 417 ΚΠΔ είτε, τέλος, σε λόγους που έχουν σχέση με τα πρόσωπο του δράστη. Ειδικά στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι ανάγκη να σημειώσουμε, ότι μόνο αν λόγοι γενικότερου κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, ειδικά αιτιολογημένοι, δικαιολογούν σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση αυτή την παρέκκλιση, μπορεί από τη μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας να δημιουργείται αντίθεση με την περί ισότητας διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντ
Όπως προκύπτει από το αριθμ. πρωτ. .../14.4.2015 έγγραφο της διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με θέμα «Αποφυγή επ' αυτοφώρου διαδικασίας, σύλληψης και κράτησης σιδηροδρομικών υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε περίπτωση εξ αμελείας σιδηροδρομικού δυστυχήματος - ατυχήματος», το οποίο μας διαβίβασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει διαπιστωθεί από την ως άνω εταιρία το φαινόμενο της πολύωρης ακινητοποίησης - αναμονής στο σημείο του ατυχήματος της εμπλεκόμενης αμαξοστοιχίας και των μηχανοδηγών αυτής από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές που επιλαμβάνονται της προανακρίσεως με αποτέλεσμα, από την ακινητοποίηση αυτή της αμαξοστοιχίας να δημιουργείται μεγάλη ταλαιπωρία και αγανάκτηση στους επιβάτες αλλά και σοβαρές καθυστερήσεις στις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Ενόψει των διαπιστώσεων αυτών θα πρέπει, στις περιπτώσεις εγκλημάτων που τελούνται εξ αμελείας κατά την κίνηση και κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, κατά κανόνα να μην εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία (εκτός μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις), έτσι ώστε και να δίδεται η δυνατότητα άνετης προανακριτικής έρευνας της υποθέσεως και να αποφεύγεται η σύλληψη και κράτηση των μηχανοδηγών των αμαξοστοιχιών, η οποία προκαλεί ακινητοποίηση αυτών, μεγάλη ταλαιπωρία και αγανάκτηση στους επιβάτες και ανωμαλία στη συγκοινωνία, λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων και στις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.
Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών θα πρέπει να ενημερώσουν καταλλήλως για το ως άνω θέμα τις αστυνομικές αρχές της περιφέρειας τους, που επιλαμβάνονται της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης, ώστε να ενεργούν μεν κάθε φορά τα δέοντα, χωρίς όμως να προβαίνουν (εκτός μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις) για τους λόγους που ως άνω αναφέραμε, στη σύλληψη και κράτηση των μηχανοδηγών των αμαξοστοιχιών.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Ευτέρπη Κουτζαμάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis