Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Παθητική δωροδοκία, προσ. κράτηση, εκβίαση, περιοριστικοί όροι.

Περίληψη. Ποινική Δικονομία. Αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης. Παθητική δωροδοκία υπαλλήλου Υπουργείου Οικονομικών και αιτιολόγηση της κρίσης για επιβολή προσωρινής κράτησης (ά. 235 § 2 ΠΚ - νόμος 3943/ 2011). Αρκεί η αιτιολογημένη κρίση ότι αν αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Κατάργηση της διάταξης αυτής, ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής της προσωρινής κράτησης, με το ν. 4254/ 2014.

 Ευμενέστερη ποινική δικονομική διάταξη που τυγχάνει εφαρμογής στην παρούσα εκκρεμή δίκη κατά το ατέλεστο, κατά το χρόνο εκδόσεώς της, μέρος της δίκης. Παραπεμπτικό βούλευμα για απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ’ επάγγελμα, παθητική δωροδοκία από κοινού από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού. Δέχεται την αίτηση και αντικαθιστά την προσωρινή κράτηση με τους εξής περιοριστικούς όρους: α) απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, β) εμφάνιση στο Α.Τ. και γ) καταβολή εγγύησης. 

                                     TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 373/ 2014

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Νικόλαο Παπαδόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Αθανασία Φραγκάλα - Εισηγήτρια, και Θεοδώρα Σακελλαρίου, Εφέτες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ειδικό δωμάτιο των διασκέψεων, στις 29 Μαΐου 2014, χωρίς την παρουσία του Εισαγγελέα (άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4055/12 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 309 § 2 του Κ.Π.Δ.. Στη συνεδρίαση παραστάθηκε και ο Γραμματέας Κωνσταντίνος Τσαγκαρλής.

Εισαγγελική Πρόταση Β. Φλωρίδη.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 ΚΠΔ ως ισχύει:

1. Οσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 296 σκοπών. 2. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα. Για τους ανηλίκους ως περιοριστικοί όροι είναι δυνατόν να διατάσσονται και ένα ή περισσότερα από τα αναμορφωτικά μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα. «3. Προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί για περιoριστικούς όρους - εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι οι τελευταίοι δεν επαρκούν - εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, μόνο αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά το νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης είναι διάρκειας έως έξι μηνών". Η παρ. του αρθρου 282 Κ.Π.Δ αντικατ. με το άρθρο 24§ 1 του ν. 3811/2009.

Μετά τη νόμιμη περάτωση της παραγγελθείσας και ενεργηθείσας κύριας ανάκρισης η υπόθεση εισήχθη στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την αριθ. 264/14 πρόταση μας για έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος, εκκρεμούσης δε αυτής υποβλήθηκε η παρούσα αίτηση, στηριζόμενη κατά βάση στο γεγονός ότι με το Ν. 4254/14 καταργήθηκε η διάταξη του της παρ. 2 του αρθ. 235 ΠΚ η οποία μετέτρεπε την πράξη της δωροδοκίας σε κακουργηματική εάν υφιστατο η ιδιότητα στο πρόσωπο του δράστη του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών. Πέραν του ότι είναι θέμα ερμηνείας από το δικαστήριο της ουσίας της νέας διάταξης σε σχέση με το ότι παραμένει ο κακουργηματικός χαρακτήρας της πράξης αν το ωφέλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή οι δράστες ενεργούν κατ' επάγγελμα, κάτι που αναγνωρίστηκε στον αίτούντα και τους συγκατηγορουμένους του συναυτουργούς των πράξεων της δωροδοκίας και κακουργηματικής εκβίασης, παραμένει ούτως ή άλλως σε βάρος του η σε βαθμό κακουργήματος η πράξη της κακουργηματικής εκβίασης. Κατά τα λοιπά αναφερόμαστε στην επί της ουσίας πρόταση μας, όπου καί εκθέτουμε γιατί είναι αναγκαία η συνέχιση της προσωρινής του κράτησης. Θα πρέπει κατά συνέπεια να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω

Να απορριφθεί η από 2-5-14 αίτηση για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους του κατηγορουμένου ... , κατ. Συκεών Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 15-5-2014.
Ο Εισαγγελέας Εφετών,
Βασίλειος Φλωρίδης,
Αντεισαγγελέας Εφετών.»

Το Συμβούλιο μελέτησε τη δικογραφία και σύμφωνα με το Νόμο σκέφθηκε ως εξής:

Κατά του αίτούντος ... και ήδη προσωρινά κρατουμένου Ελεγκτή του Β` Τμήματος Ελέγχου της Α` Υποδιεύθυνσης Ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, και των συγκατηγορουμένων του ... Τμηματάρχη του Β` Τμήματος Ελέγχου και ... , Αναπληρωτή Τμηματάρχη και Ελεγκτή του Β` Τμήματος Ελέγχου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις: α) της απόπειρας εκβίασης, από κοινού, με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ` επάγγελμα, β) παθητική δωροδοκία από κοινού από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, γ) υπεξαίρεση εγγράφου από κοινού (άρθρα 42, 45, 222, 235§2, 1, 385 § 1β εδ. β ΠΚ, σε συνδ. άρθρο 1 περ. β. Ν. 4022/2011), που φέρεται ότι τέλεσαν με την άμεση συνδρομή- μεσολάβηση της συγκατηγορουμένης τους ... Μετά την απολογία του αίτούντος ενώπιον της Ανακρίτριας του 5ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με το 16/12-7-2013 ένταλμα προσωρινής κράτησης, διετάχθη η προσωρινή κράτηση αυτού, που άρχισε από την 9-12- 2013. Ηδη, με το 299/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, ο αϊτών και οι συγκατηγορούμενοί του, παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, για να δικασθούν για τις ως άνω πράξεις, που φέρεται ότι τέλεσαν στη Θεσσαλονίκη την 8-7-2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 235 § 1 (παθητική δωροδοκία) όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΙ περ. 6 του Ν. 4254/7-4-2014 "υπάλληλος, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου για τον εαυτό του ή για τρίτο ωφελήματα οποιασδήποτε φύσεως ή δέχεται υπό σχέση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους".

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 α Ν. 3943/ 2011, αν η αξία των ωφελημάτων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (όπως το ποσό αναπροσαρμόσθηκε από το ποσό των 73.000 ευρώ, με άρθρο 25§1 Ν. 4055/2012) , ή αν ο δράστης έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4β Ν. 3943/ 2011, στην περίπτωση της παρ. 2 άρθρου 235 ΠΚ, αν ο δράστης έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, για την επιβολή προσωρινής κράτησης, αρκεί και η αιτιολογημένη κρίση, ότι αν αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Ηδη η περίπτωση β της παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 3943/ 2011 καταργήθηκε με το άρθρο πρώτο, υποπαρ. ΙΕ ΠΕΡ. 15 ν. 4254/ 7-4- 2014 και συνεπώς, ως προς τις προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κρατήσεως σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που κατηγορούνται ότι τέλεσαν την πράξη του άρθρου 235 § 2 ΠΚ, ισχύει η διάταξη του άρθρου 282 ΚΠΔ. Η ως άνω διάταξη του Ν. 4254/ 2014, που αποτελεί ποινική δικονομική διάταξη, ευμενέστερη κατηγορούμενο τυγχάνει εφαρμογής στην παρούσα εκκρεμή δίκη, κατά το ατέλεστο, κατά εκδόσεώς της (7-4-2014) μέρος της δίκης. (Ολ. ΑΠ 1/ 2014 ΝΟΜΟΣ).

Κατά την παρ. 3 εδ. α` άρθρου 282 ΚΠΔ, "προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί: α) για κατ` οίκον περιορισμό ... β) για περιοριστικούς όρους.... Εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα υπό στοιχείο α, β μέτρα δεν επαρκούν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού μόνον αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση, περιορισμών διαμονής και από τη συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα, ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις να διαπράξει και άλλα εγκλήματα". Κατά το β` εδάφιο, "εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, ή εάν το έγκλημα τελέστηκε κατ` εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτού, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν, με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα". Οπως προελέχθη ο αιτών κατηγορείται για την πράξη της από κοινού τέλεσης παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 § 2 Π.Κ.) που τιμωρείται με ποινή καθείρξεως μέχρι 10 ετών, για την πράξη της απόπειρας εκβίασης, με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ` επάγγελμα, που τιμωρείται επίσης, με ποινή καθείρξεαις μέχρι 10 ετών και της υπεξαγωγής εγγράφων που τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. Από το ποινικό του μητρώο προκύπτει ότι δεν έχει τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις, για τις αποδιδόμενες δε σ` αυτόν πράξεις της παρούσας υποθέσεως, έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία από 9-7-2013 με την από 25-7-2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών. Περαιτέρω προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 282 παρ. 3 περ. α` ΚΠΔ όπως αυτές εκτέθησαν ανωτέρω που να δικαιολογούν την προσωρινή κράτησης του αιτούντος κατηγορουμένου και πρέπει η από 2-5-2014 αίτηση αυτού (...) να γίνει δεκτή, να διαταχθεί η άρση της προσωρινής του κρατήσεως που διατάχθηκε με το 16/2013 ένταλμα προσωρινής κρατήσεως της Ανακρίτριας του 5ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και διατηρήθηκε σε ισχύ με το 299/ 2014 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, και να του επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι (όσον αφορά τις δύο πρώτες πράξεις) α) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. β) της εμφάνισής του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Α.Τ. του τόπου της κατοικίας του και γ) της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 2.5.2014 αίτηση του...
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ την προσωρινή κράτηση του αιτούντος - κατηγορουμένου .... , που διατάχθηκε με το υπ` αριθμ. 16/2013 ένταλμα προσωρινής κράτησης της Ανακρίτριας του 5ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και διατηρήθηκε σε ισχύ με το 299/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την προϋπόθεση τήρησης των παρακάτω περίοριστικών όρων: α) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. β) της εμφάνισής του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Α.Τ. του τόπου της κατοικίας του και γ) της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

Παρατήρηση. Ανύπαρκτη αιτιολογία! Κουράστηκαν πολύ τα μέλη της σύνθεσης αυτής για να εκδώσουν αυτό το βούλευμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis