Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Εγκληματική οργάνωση, συμμορία, προσωρινή κράτηση.

Διακεκριμένη οπλοκατοχή από κοινού. Οπλοκατοχή. Εγκληματική οργάνωση από κοινού. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Διάκριση της εγκληματικής οργάνωσης από τη συμμορία. Πραγματοπαγής χαρακτήρας εγκληματικής οργάνωσης και προσωποπαγής χαρακτήρας συμμορίας. Πραγματικά περιστατικά. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων, και δη κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθ. 216 ΠΚ (πλαστογραφία), στο άρθ. 272 ΠΚ (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες) και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποινική Δικονομία. 

Διαφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέως για την επιβολή περιοριστικών όρων. Ελλείψει αποχρωσών ενδείξεων για κάποιους από τους κατηγορουμένους και ενόψει της υπάρξεως ιδιαιτέρως ισχνών έως ανύπαρκτων ενδείξεων για τον ένα εκ των κατηγορουμένων η γνώμη του Ανακριτή ήταν να μην επιβληθούν περιοριστικοί όροι στους δύο από τους τρεις, ενώ στον ένα εκ των τριών να επιβληθεί μόνο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αρμοδιότητα Συμβουλίου για την άρση της διαφωνίας. Αρθρο 283 ΚΠΔ και τροποποίησή του με το ν. 4264/2014 και, εν συνεχεία, με το ν. 4274/2014. Διχογνωμία σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της υπάρξεως σύμφωνης γνώμης Ανακριτή και Εισαγγελέα για την επιβολή περιοριστικών όρων μετά την τροποποίηση του άρθ. 283 ΚΠΔ από το ν. 4264/2014, με τον οποίο απαλείφθηκε η σχετική πρόβλεψη. Κρατούσα άποψη του Συμβουλίου: τόσο από τη γραμματική, ιστορική και τελεολογική ερμηνεία όσο και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, καθώς και από το γεγονός ότι με το ν. 4274/2014 επανεισήχθη στο άρθ. 283 ΚΠΔ η πρόβλεψη για ακρόαση του κατηγορουμένου από τον Εισαγγελέα στο στάδιο αυτό συνάγεται ότι απαιτείται σύμφωνη γνώμη και των δύο. Προκύπτουν μεν επαρκείς ενδείξεις ενοχής περί κατοχής των πυρομαχικών, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτει προς το παρόν ο ακριβής προορισμός τους, και δη αν αποσκοπούσαν να εφοδιάσουν συγκεκριμένη ομάδα. Επιπλέον, δεν προκύπτει η συνδρομή του στοιχείου της ιεραρχικής δομής και μάλιστα με πραγματοπαγή χαρακτήρα μεταξύ των μελών της οργάνωσης, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η συγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης. Αίρει τη διαφωνία υπέρ της γνώμης του Ανακριτή και αποφασίζει να επιβληθεί στον ένα εκ των τριών μόνο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου και στους άλλους δύο να μην επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Βλ. και γνώμη ενός μέλους της συνθέσεως, βάσει της οποίας, ενόψει της τροποποίησης του άρθ. 283 ΚΠΔ από το ν. 4264/2014, η πρόταση του Εισαγγελέως πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, δεδομένου ότι αντίθετη ερμηνεία (η οποία δέχεται ότι απαιτείται σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα) θα συνιστούσε contra legem ερμηνεία. Βλ. αντίθετη εισαγγελική πρόταση, βάσει της οποίας η διαφωνία πρέπει να αρθεί υπέρ της γνώμης του Εισαγγελέως.  
 
               ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ 23/ 2016

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Νικόλαο Νταή Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Πρόεδρο του Συμβουλίου, Πάρη Ζαρμποζάνη Πλημμελειοδίκη και Ελένη Αργυροπούλου, Πλημμελειοδίκη - Εισηγήτρια, Εισαγγελέας, Παναγιωτα Μπαλαδήμα.

Αριθμός εισαγγελικής πρότασης: 20/2016

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ

Με αφορμή το υπ’ αριθ. πρωτ. 6700/12/91-δ` από 28-5-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου Λακωνίας, μετά τη διενέργεια αυτεπάγγελτης προανάκρισης, ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον των πιο πάνω κατηγορουμένων για 1) Διακεκριμένη περίπτωση κατοχής όπλων με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργάνωσης από κοινού 2) Εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει τη διάπραξη κακουργημάτων, ήτοι α) πλαστογραφία, β) εκρηκτικές ύλες, γ) παραβάσεις του νόμου περί όπλων ή εκρηκτικών υλών, δ) παραβάσεις νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων, από κοινού, 3) Παράνομη κατοχή όπλων, 4) Παράνομη κατοχή πυρομαχικών, 5) Παράνομη κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, 6) Παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, 7) Παράνομη κατοχή κροτίδων, 8) Πλαστογραφία, 9) Παράβαση σχετικά με εκρηκτικές ύλες (άρ. 7 Σ, 1, 5, 12, 14, 16, 17, 18, 26 § 1, 27 § 1, 45, 51, 52, 53, 60, 63, 76 και 94 παρ. 1, 187 παρ. 1, 216 παρ. 1, 272 παρ. 1 και 2 του ΠΚ και 1 παρ. 1 στοιχ. δ’ (όπως τροπ. με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3944/2011), ε’, ζ’ και στ’, παρ. 2 στοιχ. β’ και γ’, 7 παρ. 1, και 8 στοιχ. α’, 15 παρ. 1 εδ. α` (όπως προστ. με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3994/2011) και 16 του Ν. 2168/93 και 1 παρ. 2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 2 του Ν. 456/1976) με παραγγελία διενέργειας κύριας ανάκρισης από τον Προσωρινό Τακτικό Ανακριτή Γυθείου. Για τις ανωτέρω πράξεις αποδόθηκαν στους κατηγορουμένους οι εξής κατηγορίες, κατά το συνταχθέν κατηγορητήριο του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου:...

Μετά τις απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων γνωμοδοτήσαμε ως εξής:

Α) Σχετικά με τον πρώτο κατηγορούμενο ... γνωμοδοτήσαμε υπέρ της επιβολής σε αυτόν προσωρινής κράτησης διότι η κακουργηματική πράξη του απειλείται με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη και στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, και με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης (οργάνωση, υποδομή, οπλισμός και δη πολεμικός) κρίθηκε ότι εάν αφεθεί ελεύθερος θα διαπράξει κι άλλα εγκλήματα.
Ο Ανακριτής, όμως διατύπωσε εγγράφως τη διαφωνία του επειδή έκρινε αναγκαία την επιβολή περιοριστικών όρων, και συγκεκριμένα η διαφωνία του έχει ως εξής: «Κρίνουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απολύτως αναγκαία η επιβολή προσωρινής κράτησης του αρθ. 282 παρ. 4 ΚΠΔ και, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του άρθρου 296 Κ.Π.Δ., ήτοι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλισθεί ότι ο κατηγορούμενος θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης, αρκεί η επιβολή των περιοριστικών όρων 1) της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα, 2) της εμφάνισής του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο ΑΤ Χαϊδαρίου, 3) της παροχής, με δήλωσή του προς το Α.Τ. Χαϊδαρίου αριθμού τηλεφωνικής γραμμής (κινητού ή σταθερού τηλεφώνου) τον οποίον θα έχει ανελλιπώς προσβάσιμο και σε λειτουργία προκειμένου οι αρχές να επικοινωνούν μαζί του ανά πάσα στιγμή για τους σκοπούς της ανάκρισης και της δίκης. Ειδικότερα αφενός, δεν προκύπτουν κατά την κρίση μας, αποχρώσες ενδείξεις ενοχής - τουλάχιστον κατά το στάδιο αυτό για την συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για τις λοιπές κακουργηματικές κατηγορίες, αφετέρου ο κατηγορούμενος είναι γνωστής διαμονής και δεν είναι ύποπτος φυγής καθώς ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, δεν υπήρξε φυγόδικος τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία, ούτε έχουν προκύψει συγκεκριμένες ενδείξεις για προπαρασκευαστικές πράξεις φυγής του, ζει μόνιμα στο Χαλάνδρι Αττικής επί της οδού  αρ. ... μαζί με την κόρη του και από τα χαρακτηριστικά της πράξης δεν κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Συγκεκριμένα, προκύπτουν ιδιαίτερα ισχνές ενδείξεις και υφίστανται ισχυρές αντενδείξεις για την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων για τις οποίες κατηγορείται και ιδίως ως προς την διαρκή και οργανωμένη δράση και συγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο ίδιος συνελήφθη μαζί με τους λοιπούς συγκατηγορουμένους σε έλεγχο της αστυνομίας χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε παρακολούθηση ή άλλου είδους ανακριτική ενέργεια από την οποία να έχουν προκύψει βάσιμα στοιχεία (απομαγνητοφωνημένες κλήσεις, μαρτυρικές καταθέσεις, και γενικώς ο,τιδήποτε άλλα στοιχεία) ότι μαζί με τους συγκατηγορουμένους τους είχε όντως διαρκείς επαφές και προσυνεννόηση για την τέλεση τυχόν εγκληματικών πράξεων, ενώ μάλιστα με δύο από αυτούς (.. και ...) προέκυψε πως δεν τους συνέδεε κάποιος ιδιαίτερος δεσμός ή φιλία, αλλά επρόκειτο για τυχαίες γνωριμίες. Πόσω μάλλον, δεν πρόεκυψαν καθόλου στοιχεία που να στηρίζουν το πραγματοπαγές στοιχείο που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση (ιδιαίτερη υποδομή και μέσα) και της συνδιαμόρφωσης του κοινού δόλου του κατηγορουμένου με τους λοιπούς συγκατηγορουμένους και την υποταγή της βούλησής τους προς την επίτευξη τυχόν σκοπών της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την πράξη του 272 ΠΚ για την οποία κατηγορείται υφίστανται ισχυρότατες αντενδείξεις ενοχής, διότι, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της δικογραφίας και δη, τις φωτογραφίες από την κατασχεθείσα φωτογραφική κάμερα, ο κατηγορούμενος, καίτοι προέβη σε ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου δεν χρησιμοποίησε τις εκρηκτικές ύλες που είχε στην οικία του, ούτε όμως τις είχε φέρει μαζί του ώστε να τις χρησιμοποιήσει προς τον σκοπό αυτόν και ούτως, ελλείπουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις ως προς τον υπερχειλή δόλο που απαιτεί το 272 ΠΚ ή ότι αυτή τελέστηκε στα πλαίσια της διωκόμενης εγκληματικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα να κρίνεται βάσιμα πως στην πράξη προσιδιάζει η πλημμεληματική μορφή του ν. 2168/93, για την οποία όμως δεν μπορεί νόμιμα να επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Επιπλέον, δεν έχουν προκύψει βάσιμα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση της πράξης του άρθρου 15 παρ. 1 εδ. α’ για την οποία κατηγορείται, δοθέντος ότι ο αριθμός των κατασχεθέντων πυρομαχικών (δύο σφαίρες και ένας κάλυκας) είναι ιδιαίτερα μικρός ώστε βάσιμα να υποτεθεί πως θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον εφοδιασμό οργάνωσης ή ομάδας, ενώ δεν προέκυψαν καθόλου ενδείξεις ότι αυτά όντως θα περιέρχονταν σε κάποια συγκεκριμένη τέτοια ομάδα ή οργάνωση και επομένως και στην πράξη αυτή κρίνεται βάσιμα πως προσιδιάζει η πλημμεληματική μορφή του ν. 2168/93 για την οποία όμως δεν μπορεί νόμιμα να επιβληθεί προσωρινή κράτηση.»

Β) Σχετικά με το δεύτερο κατηγορούμενο ... γνωμοδοτήσαμε να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.

Ο Ανακριτής, όμως, διατύπωσε τη γνώμη ότι ενόψει της έλλειψης αποχρωσών ενδείξεων για την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων που κατηγορείται αρκεί για την επίτευξη των κατ’ άρθρων 296 Κ.Π.Δ. σκοπών η επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Επ’ αυτού δε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2016 Διάταξη του Ανακριτή Γυθείου που επιβάλλει μόνο τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η οποία είναι καταρχήν εκτελεστή από την Εισαγγελική αρχή Γυθείου μόνο ως προς τον συγκεκριμένο όρο (της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα) για τον οποίο υπήρξε καταρχήν συμφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα. Παραμένει, όμως, σε εκκρεμότητα η ανακύψασα διαφωνία των δύο αρχών για τους άλλους δύο όρους που έχουμε προτείνει για τον εν λόγω κατηγορούμενο, ήτοι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και συνεπώς θα πρέπει το συμβούλιό Σας να αποφανθεί επί της διαφωνίας, δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα όχι μόνο ως προς την επιβολή ή μη περιοριστικών όρων αλλά και για το συγκεκριμένο είδος ή έκταση αυτών που πρέπει να επιβληθούν.
Γ) Σχετικά με τον τρίτο κατηγορούμενο .............. γνωμοδοτήσαμε να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
Ο Ανακριτής, όμως, διατύπωσε τη γνώμη ότι ενόψει ότι προκύπτουν ιδιαίτερα ισχνές έως ανύπαρκτες ενδείξεις για την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων για τις οποίες κατηγορείται (έλλειψη ενδείξεων ως προς τη διάρκεια, συγκρότηση και οργανωμένη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου β’ του 13 ή 15 του Ν. 2168/1993, αφενός μεν ενόψει της μικρής ποσότητας των ανευρεθεισών πυρομαχικών (μόνο σφαίρες και κάλυκες) και της παντελούς έλλειψης ενδείξεων ότι προοριζόταν για εφοδιασμό οργανώσεων ή ομάδων και της έλλειψης ενδείξεων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών για τις υπόλοιπες κατηγορίες πλημμεληματικής μορφής (επρόκειτο για α) μαχαίρι που είχε φυλαγμένο εντός της οικίας του και β) δεν προέκυψε πως τα όπλα θα χρησιμοποιούσε για την τέλεση άλλων πράξεων, ούτε έχει άλλες αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδείς πράξεις καθώς και της σταθερής και της μόνιμης κατοικίας και απασχόλησής του στο Πόρτο Κάγιο Λακωνίας και του λευκού ποινικού μητρώου, δεν απαιτείται η επιβολή περιοριστικών όρων για την επίτευξη των κατ’ άρθρων 296 ΚΠΔ σκοπών και αφήνεται ελεύθερος.
Δ) Σχετικά με τον τέταρτο κατηγορούμενο ... γνωμοδοτήσαμε να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του μία (1) φορά το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
Ο Ανακριτής, όμως, διατύπωσε τη γνώμη ότι ενόψει της έλλειψης σοβαρών ενδείξεων ενοχής για τις κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες κατηγορείται καθώς και της μόνιμης και σταθερής κατοικίας του στο Γύθειο, κρίνει ότι δεν απαιτείται η επιβολή περιοριστικών όρων για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών και για το λόγο αυτό πρέπει να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους.
Μετά ταύτα μας επαναδιαβιβάστηκε αρχικώς η δικογραφία την 1-6-2016, προκειμένου να υποβάλουμε έγγραφη πρόταση στο Συμβούλιό σας, ώστε να αρθεί από αυτό η κατά τα ανωτέρω ανακύψασα διαφωνία μεταξύ της εισαγγελικής και της ανακριτικής αρχής για το ζήτημα της επιβολής ή μη προσωρινής κράτησης σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου .., για το οποίο εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 22/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών κατά την ειδικώς προβλεπόμενη κατ’ άρθρο 283 παρ. 2 ΚΠΔ διαδικασία και προθεσμία που αίρει τη διαφωνία υπέρ της γνώμης του Ανακριτή Γυθείου, και εν συνεχεία την 9-6-2016 μας επαναδιαβιβάστηκε προκειμένου να εισάγουμε κατά τις διατάξεις των άρθρων 283 παρ. 1 και 307 εδ. α’, β’ και στ’ ΚΠΔ το ζήτημα της διαφωνίας εισαγγελικής και ανακριτικής αρχής ως προς την επιβολή ή μη και ποιου είδους περιοριστικών όρων στους άλλους τρεις κατηγορουμένους, δεδομένου ότι και πάλι απαιτείται σύμφωνη γνώμη, το οποίο εισάγουμε με την παρούσα ενώπιόν Σας προς άρση της διαφωνίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 §§ 1, 2, όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών, είναι δυνατόν να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 296 του Κ.Π.Δ., δηλαδή προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης. Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον Προσωρινό Τακτικό Ανακριτή ή σε άλλη αρχή, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα «και ο κατ` οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση». Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ΚΠΔ ο Ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου, μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω μέτρα δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώμη του, υποχρεούται να ακούσει τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του. Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται το Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρα 305 και 307 στοιχείο στ`). Η πρόταση του Εισαγγελέα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών και το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Στο μεταξύ διάστημα με διάταξη του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.» (η παρ. 1 όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 10 παρ. 5 Ν. 1941/1991 (ΦΕΚ Α 41), παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α 65) άρθρα 31 παρ. 2 και 113 Ν. 4055/2012, (ΦΕΚ Α 51) και με το άρθρο 2 παρ. Ε Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 41 Ν. 4264/2014, ΦΕΚ Α 118/15.5.2014, το δε δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 Ν.4274/2014, ΦΕΚ Α 147/14.7.2014). Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 307 εδ. α’ και στ’ ΚΠΔ: «Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το συμβούλιο των πλημμελειοδικών με πρόταση του εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή με αίτηση του ανακριτή αποφασίζει: α) όταν ο ανακριτής νομίζει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθεί με πρόταση των παραπάνω, … και στ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις». Το άρθρο 283 Κ.Π.Δ. ρυθμίζει τις προϋποθέσεις επιβολής περιοριστικών όρων και προσωρινής κράτησης, το περιεχόμενο του εντάλματος προσωρινής κράτησης και της διάταξης για την επιβολή περιοριστικών όρων και την διαδικασία εκτέλεσης τους, ενώ οι ουσιαστικές προϋποθέσεις επιβολής τους ορίζονται στο άρθρο 282 Κ.Π.Δ. Επομένως, ορθά ο τίτλος του άρθρου 283 Κ.Π.Δ. προσαρμόστηκε μετά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. ε υποπαρ. 1 Ν. 4205/2013. Αντίθετα, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4205/2013 ο τίτλος του άρθρου 283 Κ.Π.Δ. δεν ήταν ακριβής, αφού στο άρθρο αυτό δεν περιγραφόταν μόνο η διαδικασία έκδοσης του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αλλά και της διάταξης για την επιβολή περιοριστικών όρων. Σύμφωνα με το άρθρο 283 § 1 εδ. α` ΚΠΔ, πριν την έκδοση από τον Ανακριτή εντάλματος προσωρινής κράτησης ή διάταξης επιβολής περιοριστικών όρων, πρέπει «προηγουμένως» και «σε κάθε περίπτωση» να έχει εκφράσει τη «γραπτή» και «σύμφωνη» γνώμη του ο Εισαγγελέας. Η γνώμη του Εισαγγελέα πρέπει να εκφράζεται γραπτά, χωρίς να αρκεί η προφορική έκφραση της γνώμης του, και πρέπει να είναι αιτιολογημένη, όπως επιβάλλει το άρθρο 32 § 4 ΚΠΔ, ενώ η έκφραση γραπτής γνώμης του εισαγγελέα είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από το εάν οι γνώμες ανακριτή και εισαγγελέα συμπίπτουν («σε κάθε περίπτωση»). Επίσης, η έκφραση γραπτής γνώμης του εισαγγελέα είναι υποχρεωτική ακόμη και εάν από την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής προσωρινής κράτησης και περιοριστικών όρων και ο κατηγορούμενος πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος. Η γνώμη του εισαγγελέα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη γνώμη του ανακριτή, ώστε να είναι επιτρεπτή η επιβολή μέτρου δικονομικού καταναγκασμού. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την προσωρινή κράτηση αλλά και για τους περιοριστικούς όρους. Σε σχέση με τους περιοριστικούς όρους η γνώμη του Εισαγγελέα είναι «σύμφωνη», όχι όταν απλώς συμπίπτει με την κρίση του Ανακριτή ότι πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι, αλλά όταν επιπλέον ταυτίζεται και ως προς το είδος των περιοριστικών όρων που πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο, καθώς και ως προς τις ειδικότερες λεπτομέρειες επιβολής κάθε περιοριστικού όρου, δηλ. ως προς την έκταση των περιοριστικών όρων. Επομένως, η γνώμη του εισαγγελέα είναι σύμφωνη με εκείνη του ανακριτή, όταν και οι δύο συμφωνούν για τους συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους που πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο και περαιτέρω όταν συμφωνούν για παράδειγμα στο ύψος της χρηματικής εγγύησης που θα επιβληθεί στον κατηγορούμενο ή στα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο κατηγορούμενος πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα. Διαφορετικά, υπάρχει διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα, η οποία πρέπει να επιλυθεί από το αρμόδιο δικαστήριο κατά το άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ. Αυτό προκύπτει και από τη σαφή διατύπωση του άρθρου 283 παρ. 1 εδ. γ` ΚΠΔ, το οποίο κάνει λόγο για διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα «για τους όρους που πρέπει να τεθούν», επομένως η διάταξη αυτή θεωρεί απαραίτητη τη σύμπτωση της γνώμης του ανακριτή και του εισαγγελέα όχι μόνο στο ζήτημα της αναγκαιότητας επιβολής περιοριστικών όρων, αλλά και στο ζήτημα του ειδικότερου περιοριστικού όρου που πρέπει να επιλεγεί. Σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη επιβολής προσωρινής κράτησης αποφασίζει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατ` άρθρο 283 παρ. 1 εδ. γ` και δ` ΚΠΔ όπως η παρ. 1 του άρθρου 283 ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 4264/2014, δηλ. το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αν η ανάκριση διενεργείται από ανακριτή του πρωτοδικείου και το συμβούλιο εφετών, αν η ανάκριση διενεργείται από ειδικό εφέτη ανακριτή. Για την περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη επιβολής περιοριστικών όρων, αλλά και σε σχέση με τον ειδικότερο περιοριστικό όρο που πρέπει να επιβληθεί, το άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 4264/2014, δεν περιέχει καμία πρόβλεψη. Και τούτο σε αντίθεση με την προηγούμενη μορφή της διάταξης αυτής όπου το ζήτημα τούτο αντιμετωπιζόταν ρητά. Η έλλειψη πάντως σχετικής πρόβλεψης στο άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ δε σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ανακύπτει διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα που χρήζει επίλυσης από το δικαστικό συμβούλιο. Η αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας στο νομοσχέδιο που στη συνέχεια αποτέλεσε το Ν. 4264/2014 δεν περιέχει κάποια εξήγηση για την απάλειψη της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ. Είναι, όμως, προφανές ότι και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η παρεμβολή του δικαστικού συμβουλίου προς επίλυση της σχετικής διαφωνίας δεδομένου ότι για την επιβολή περιοριστικών όρων και μάλιστα για την επιβολή του κατάλληλου περιοριστικού όρου απαιτείται σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα όπως ρητά εξακολουθεί να προβλέπει το άρθρο 283 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ. Η αρμοδιότητα του δικαστικού συμβουλίου στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να θεμελιωθεί στο άρθρο 307 περ. β ΚΠΔ. Μάλιστα όπως έχει ήδη αναφερθεί η αρμοδιότητα αυτή του δικαστικού συμβουλίου ανακύπτει κι όταν ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας συμφωνούν για την αναγκαιότητα επιβολής περιοριστικών όρων, αλλά διαφωνούν και σε σχέση με το είδος του περιοριστικού όρου που πρέπει να επιβληθεί ή σε σχέση με την έκταση του όρου αυτού (Χαράλαμπος Σεβαστίδης, κατ’ άρθρο ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμος ΙΙΙ, αρ. 283 ΚΠΔ).

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και ιδίως τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων, προκύπτουν έως τώρα τα ακόλουθα: Την 27-05-2016 και ώρα 18:00 κατόπιν πληροφοριών στο .....ο χλμ. Εθ.Ο. Σπάρτης- Γυθείου, είσοδος Γυθείου, οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνεπιβαίνοντες σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ............ Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του .............., κατελήφθησαν από Αστυνομικό της Ο.Π.Κ.Ε. Δ.Α. Λακωνίας, κατά τον έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εντός του ως άνω οχήματος, ήτοι μέσα στο πορ-παγκάζ και σε ένα σάκο, να κατέχουν από κοινού τα κάτωθι αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν: Α) Ενα (1) «κλαδευτήρι» με μήκος λαβής -13,5 εκ.- και μήκος λεπίδας -26,5 εκ.-, Β) Ενα (1) σουγιαδάκι συνολικού μήκους - 10 εκ- και μήκους λεπίδας -4 εκ.-, Γ) Ενα (1) φυσίγγιο αεροβόλου «φλόμπερ», πλήρες, αγνώστων στοιχείων, Δ) Ενα πολεμικό φυσίγγιο παλαιού τύπου, πλήρες, αγνώστων στοιχείων, Ε) Ενα (1) κάλυκα πολεμικού φυσιγγίου, αγνώστων στοιχείων, ΣΤ) Ενα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους -20 εκ.-, με μήκος λεπίδας -8 εκ.-, Ζ) Δύο (2) όργανα ραβδοσκόπησης, Η) Ενα μαχαίρι συνολικού μήκους -27 εκ.- , με μήκος λεπίδας -14,5 εκ., Θ) Μία (1) συσκευή «OMNITOM, F- 2002, GOLD DETECTOR», ανίχνευσης χρυσού, με δύο (2) εξαρτήματα αποτελούμενα, από καλώδια, πλαστικό μέρος και δύο (2) μεταλλικές ακίδες, Ι) Ενα (1) έγγραφο αποτελούμενο από τέσσερις (4) σελίδες με τίτλο «Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ», ΙΑ) Μία (1) αξίνα, ΙΒ) Ενα (1) φτυάρι, ΙΓ) Ενα (1) λοστό, ΙΔ) Μία (1) τσάπα, ΙΕ) Διάφορα τρίμματα χρυσού σε πλαστικό φιαλίδιο, ΙΣΤ) Ενα (1) μεγεθυντικό φακό, ΙΖ) Ενα (1) σημείωμα σε κομμάτια το οποίο επικολλήθηκε, και φέρει γεωγραφικές συντεταγμένες, τοποθεσίες και τηλεφωνικούς αριθμούς, ΙΗ) Μία (1) φωτογραφική μηχανή μάρκας «OLYMPUS» περιέχουσα κάρτα μνήμης, και ΙΘ) Μία (1) πυξίδα. Κατόπιν των ανωτέρω την 27-05-2016 και ώρα 21:00 πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Γυθείου, του Α.Τ. Αρεόπολης και της Ο.Π.Κ.Ε. Δ.Α. Λακωνίας νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου και οδηγού του οχήματος .............., η οποία ευρίσκεται στον οικισμό «Πόρτο Κάγιο» του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, κατά την οποία ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: στο υπνοδωμάτιο και εντός ντουλάπας: α) ένα (1) χάρτινο κιβώτιο κενό περιεχομένου το οποίο έφερε εξωτερικά απεικόνιση ανιχνευτή μετάλλων, σε χώρο προ του υπνοδωματίου και εντός σακιδίου, β) ένα (1) μεταλλικό επιχρυσωμένο εκκρεμές, γ) δύο (2) λειτουργικοί φορητοί ασύρματοι μάρκας SILVERCREST, μοντέλου TwinTalker 4810 με σειριακούς αριθμούς .............., στην αίθουσα του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και δ) εντός χρηματοκιβωτίου ένα (1) πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα μήκους δώδεκα εκατοστών του μέτρου (12 εκ.) και λαβή μήκους δεκατριών εκατοστών του μέτρου (13 εκ). Παράλληλα παραγγέλθηκε από το Α.Τ. Γυθείου στις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Τ.Α. Χαϊδαρίου Αττικής και Τ.Α. Νέας Μάκρης Αττικής η διενέργεια νομότυπων κατ’ οίκον ερευνών στις οικίες των κατηγορουμένων .............. και .............., κατά τις οποίες στην οικία του μεν .............. ουδέν ανευρέθη, ενώ στην οικία του .............. ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: 1) δώδεκα (12) κοινοί πυροκροτητές, 2) δύο (2) πλακούντες TNT των - 454- γραμμαρίων έκαστος, 3) εκρηκτική ύλη C4 βάρους -400- γραμμαρίων περίπου, 4) πυρίτιδα ροζ χρώματος βάρους -150- γραμμαρίων περίπου, 5) πέντε (5) κροτίδες μαύρου χρώματος με κινέζικα ιδεογράμματα, 6) τέσσερα (4) μέτρα βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο κόκκινου χρώματος, 7) δύο (2) τεμάχια βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο μαύρου χρώματος μήκους ενός μέτρου και τριάμισι μέτρων αντίστοιχα, 8) τριάντα μία (31) σφραγίδες, 9) ένα (1) γκλοπ, 10) δύο (2) μονωτικές ταινίες, 11) δύο (2) πλαστικά κουτιά εντός των οποίων υπήρχαν οι πυροκροτητές, 12) επτά (7) κυνηγετικά φυσίγγια, 13) μία (1) βαλίτσα με έγγραφα, 14) μία (1) μονάδα Η/Υ πύργος μάρκας DELL και 15) δύο (2) σκληροί δίσκοι με σειριακούς αριθμούς .............. και .............. αντίστοιχα. Στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και παρέλαβε τα ανωτέρω (1) έως (7) κατασχεθέντα εκρηκτικά υλικά Παράλληλα, την 28-05-2016 και πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Γυθείου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποομάδας Ο.Π.Κ.Ε. Δ.Α. Λακωνίας νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου .............. κατά την οποία ουδέν αξιόποινο ανευρέθη. Επίσης, στα πλαίσια της αστυνομικής προανάκρισης διαπιστώθηκε αρχικώς ότι ο κατηγορούμενος .............. έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για πλαστογραφία και απάτη [σχετ. η υπ’ αριθμ. 1053/3/357-β` από 11-10-2015 υποβλητική αναφορά Τ.Α. Χαϊδαρίου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (εν σχεδίω)], όπου αναφέρεται η υποβολή δικογραφίας που σχηματίσθηκε κατά αγνώστου-ων δράστη-ων για πλαστογραφία και απάτη, σχετικά με έγγραφα του Υπουργείου Συγκοινωνιών, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπεύθυνης δήλωσης - εξουσιοδότησης σχετικά με μεταβίβαση αυτοκινήτου ιδιοκτησίας ............... Η εν λόγω όμως υπεύθυνη δήλωση του Α.Τ. Χαιδαρίου, σύμφωνα με την κατάθεση του υπογράφοντος Αστυνομικού .............. είναι πλαστή, καθότι ο ίδιος εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε άδεια, ενώ η σφραγίδα του Α.Τ. Χαιδαρίου και το σφραγιδάκι του που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πλαστά, όπως δήλωσε ο αστυνομικός. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι ο έτερος κατηγορούμενος .............. έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για 1) πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπούμενο όφελος άνω των 15.000 ευρώ, 2) απάτη κατ’ εξακολούθηση με σκοπούμενο όφελος και προκληθείσα ζημία άνω των 15.000 ευρώ και 3) ψευδή ανώμοτη κατάθεση, με την επιβαρυντική περίσταση των άρθρων 263Α ΠΚ και 1 παρ. 1 Ν. 1608/1950 (σε βάρος Τράπεζας εδρεύουσας στην ημεδαπή), και με την υπ’ αριθμ. 504/2009 Διάταξη του 6ου Τακτικού Ανακριτή Αθηνών του έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος αφενός της εμφάνισης του κάθε πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου αφετέρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κατόπιν αντικατάστασης της αρχικώς επιβληθείσης προσωρινής κράτησης. Τέλος, κατόπιν ενημέρωσής μας ότι υπάρχει σε βάρος του .............. και άλλη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, πληροφορηθήκαμε προφορικώς ότι έχει εκδοθεί κατ’ αυτού και η υπ’ αριθμ. 43/2015 Διάταξη του Α’ Τακτικού Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών σε ποινική του υπόθεση για απάτη και πλαστογραφία. Εν συνεχεία μας γνωστοποιήθηκε η από 28-5-2016 Έκθεση Πυροτεχνουργού του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών σύμφωνα με την οποία «Το βραδύκαυστο παραγωγό σχοινίο - φυτίλι σε συνδυασμό με τους κοινούς πυροκροτητές και τις εκρηκτικές ύλες δύναται να αποτελέσουν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Επίσης η πυροτεχνική σύνθεση ροζ χρώματος, υπό συνθήκες εγκλεισμού δύναται να προκαλέσει έκρηξη. Τέλος, η εκρηκτική ύλη C4 χαρακτηρίζεται ως στρατιωτικό υλικό». Περαιτέρω, αναφορικά με τις 31 σφραγίδες που ανευρέθησαν στην οικία του κατηγορουμένου .............., πρόκειται κατά κύριο λόγο για σφραγίδες δημοσίων υπηρεσιών, όπως ΟΑΕΔ- ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ αρκετές εξ αυτών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΚΥΡΟΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΚΥΡΟΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ-ΑΠΕΦΟΙΤΗΣΕΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ, ΕΞΩΦΛΗΘΗ, Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, και διάφορες άλλες σφραγίδες Βεβαιώσεων αλλά και εταιρειών, όπως αυτές αναλυτικά προκύπτουν από το συνημμένο έγγραφο με τα εντυπώματά τους. Και τέλος, μας απεστάλη το ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου ..., σύμφωνα με το οποίο αυτός έχει καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:
1. με την υπ’ αριθμ. 1820/29-5-2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για οπλοφορία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών.
2. με την υπ’ αριθμ. 47184/16-5-2006 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για απλή σωματική βλάβη, σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών.
3. με την υπ’ αριθμ. 253/13-1-2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για άμεση συνέργεια σε μαστροπεία, σε φυλάκιση δεκαοκτώ (18) μηνών σε χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ.
4. με την υπ’ αριθμ. 117404/16-9-2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για διευκόλυνση ακολασίας άλλων, σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών.
5. με την υπ’ αριθμ. 92789/9-12-2002 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για παράβαση νόμου για την ασφάλιση αυτοκινήτων σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μήνα.
6. με την υπ’ αριθμ. 10619/6-12-2002 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για διευκόλυνση ακολασίας άλλων και διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών.
7. με την υπ’ αριθμ. 1022/3-7-2000 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για απόδραση κρατουμένου σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών.
8. με την υπ’ αριθμ. 395/18-3-1997 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τρία (3) έτη.
9. με την υπ’ αριθμ. 77249/2-7-1996 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για οικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια, του Ν. 1337/83 σε ποινή φυλάκισης είκοσι (20) ημερών.
10. με την υπ’ αριθμ. 269/18-5-1988 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και διακεκριμένη κλοπή με ελαφρυντικά σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και έξι (6) μηνών.
11. με την υπ’ αριθμ. 169/1-1-1985 απόφαση του Επταμελούς Εφετείου Πειραιώς για βιασμό, πλαστογραφία, παράβαση σχετικά με την οπλοφορία, οπλοφορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και διακεκριμένες κλοπές, σε συνολική ποινή φυλάκισης επτά (7) ετών.

Με βάση τα ανωτέρω και πέραν των σοβαρών ενδείξεων που προκύπτουν για τον πρώτο κατηγορούμενο ..., για τον οποίο προτείναμε την επιβολή προσωρινής κρατήσεως, για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορουμένους προκύπτουν έως τώρα τα εξής: Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ανευρέθησαν όλοι μαζί επιβαίνοντες επί του ιδίου οχήματος όπου βρέθηκαν μαχαίρια, κάλυκες, διάφορα σκαπτικά εργαλεία και συσκευή ανίχνευσης χρυσού, σε όχημα που δεν ανήκε στον ... αλλά στον .., κάτοικο Πόρτο Κάγιο Λακωνίας ενώ ο ... μετέβη από την Αθήνα με το γνωστό σε αυτόν ... προκειμένου να συναντηθούν στην περιοχή του Γυθείου με το ... για ενέργειες που ως αποδείχτηκε έφεραν μαζί τους οπλισμό, την λογική ύπαρξη του οποίου δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν, ενώ μαζί τους συνεπέβαινε και ο Ουκρανικής καταγωγής κατηγορούμενος ... για τον οποίο σε σχετικές ερωτήσεις διατυπώθηκαν διαφορετικές ημερομηνίες και υπέπεσαν σε αντιφάσεις οι κατηγορούμενοι ως προς τον ακριβή χρόνο που κλήθηκε να τους συναντήσει. Εξάλλου, ο ισχυρισμός ότι οι β`, γ` και δ` κατηγορούμενοι συναντήθηκαν στο νομό Λακωνίας για να βοηθήσουν στην αναζήτηση χρυσού από τον ... ο οποίος είναι ραβδοσκόπος ελέγχεται ως αναληθής διότι δεν δικαιολογεί την ταυτόχρονη κατοχή όπλων εκ μέρους τους. Στις φωτογραφίες με αρχική ημερομηνία 20-5-2016 που εκτυπώθηκαν από την κατασχεθείσα μηχανή και είχαν ληφθεί στο χώρο του σημείου όπου οι κατηγορούμενοι έψαχναν αντικείμενα έως και την 27-5-2016, προκύπτει ότι οι από κοινού δραστηριότητές τους είχαν ξεκινήσει προ ημερών της συλλήψεως αυτών, με υποδομή και οργάνωση, - καθώς υπήρχε ταυτόχρονη παρουσία 4 ατόμων, - οι οποίες πιθανότατα θα συνεχιζόντουσαν εάν δε μεσολαβούσε η σύλληψή τους. Απαντες μάλιστα οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων ότι όλα συνέβησαν προς υποβοήθηση του ... διότι είναι μανιώδης ραβδοσκόπος και επρόκειτο για μια κοινή αναζήτηση αντικειμένων, ότι ο ..., που ελάχιστα και προ τριετίας τον γνώρισε, ενδιαφέρθηκε όμως με την ευκαιρία προς εύρεση νερού λόγω λειψυδρίας της Μάνης, όπως και οι ισχυρισμοί του ... ότι δήθεν ήλθε να βοηθήσει τον φίλο του ... που είναι ραβδοσκόπος και έπασχε από καρδιοπάθεια, κρίνονται ως αναληθείς όπως και ο ισχυρισμός του τέταρτου κατηγορουμένου της δήθεν συμμετοχής του μόνο για να μετακινήσει μία πέτρα. Στα ανωτέρω προστίθεται και το γεγονός ότι στην οικία του ... βρέθηκαν 31 σφραγίδες του Ελληνικού Δημοσίου, Βεβαίωσης υπογραφών αλλά και Τράπεζας με έδρα την ημεδαπή, ενώ ο ίδιος έχει και πρόσφατα εμπλακεί σε αδικήματα πλαστογραφίας και απάτης όπως και ο δεύτερος κατηγορούμενος και φίλος του .., που διώκεται επίσης για πλαστογραφίες μετά χρήσεως και απάτες κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση των άρθρων 263α ΠΚ και παρ. 1 Ν. 1608/1950. Με δεδομένη λοιπόν την οργάνωση και υποδομή της ομάδας με διαρκή και πάντως όχι ευκαιριακή δράση, που προκύπτει ιδίως από τη συνένωση των τεσσάρων ατόμων για σκοπούς και δραστηριότητα που δεν αποκάλυψαν κατά την απολογία τους, που είχαν μεταξύ τους εκ των προτέρων και προ πολλού οργανώσει και συνεννοηθεί, και πάντως όχι ευκαιριακά, επέβαιναν ταυτόχρονα επί του ιδίου οχήματος όπου ανευρέθησαν στην κοινή κατοχή τους μαχαίρια, κάλυκες, φυσίγγια, λοστός, σκαπτικά εργαλεία, συσκευή ανίχνευσης χρυσού και τρίμματα χρυσού, ενώ και στην οικία του οδηγού του οχήματος ... βρέθηκε εντός χρηματοκιβωτίου πτυσσόμενο μαχαίρι, λειτουργικοί φορητοί ασύρματοι, ένα μεταλλικό επιχρυσωμένο εκκρεμές και ένα χάρτινο κιβώτιο με εξωτερική απεικόνιση ανιχνευτή μετάλλων, και παράλληλα στην οικία του ... βρέθηκαν οι ανωτέρω εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικοί μηχανισμοί, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό, έγγραφα με συντεταγμένες και συναφή στοιχεία, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με το άρθρο 187 ΠΚ με σκοπό τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων και δη κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), της πλαστογραφίας (αρ. 216 ΠΚ), στη νομοθεσία περί όπλων και εκρηκτικών υλών (ν. 2168/1993), καθώς και της νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002).
Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, και σε αντίθεση με τη διατυπωθείσα γνώμη του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή, θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των β’, γ` και δ’ των κατηγορουμένων τόσο για τις κακουργηματικές πράξεις της διακεκριμένης οπλοκατοχής και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όσο και της πλημμεληματικής πράξης της παράνομης οπλοκατοχής κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο κατηγορητήριο ενός εκάστου, και φρονούμε ότι πρέπει να επιβληθούν σε αυτούς οι κάτωθι περιοριστικοί όροι, προς επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών, και συγκεκριμένα:
- Σε βάρος του δεύτερου κατηγορουμένου ................ φρονούμε ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
Επ’ αυτού δε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2016 Διάταξη του Ανακριτή Γυθείου που επιβάλλει μόνο τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η οποία είναι καταρχήν εκτελεστή από την Εισαγγελική αρχή Γυθείου μόνο ως προς τον συγκεκριμένο όρο (της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα) για τον οποίο υπήρξε καταρχήν συμφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα. Παραμένει, όμως, σε εκκρεμότητα η ανακύψασα διαφωνία των δύο αρχών για τους άλλους δύο όρους που έχουμε προτείνει για τον εν λόγω κατηγορούμενο, ήτοι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και συνεπώς θα πρέπει το Συμβούλιό Σας να αποφανθεί επί της διαφωνίας, δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα όχι μόνο ως προς την επιβολή ή μη περιοριστικών όρων αλλά και για το συγκεκριμένο είδος ή έκταση αυτών που πρέπει να επιβληθούν.
-Σε βάρος του τρίτου κατηγορουμένου ................ φρονούμε ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
-Σε βάρος του τέταρτου κατηγορουμένου ................ φρονούμε ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του μία (1) φορά το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 283 § 1 εδ. α` ΚΠΔ, πριν την έκδοση από τον Ανακριτή εντάλματος προσωρινής κράτησης ή διάταξης επιβολής περιοριστικών όρων ή εάν έχει τη γνώμη ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, πρέπει «προηγουμένως» και «σε κάθε περίπτωση» να έχει εκφράσει τη «γραπτή» και «σύμφωνη» γνώμη του ο Εισαγγελέας, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας είναι αρμόδιο να κρίνει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατ’ αρ. 307 στ. α’ και στ. ΚΠΔ. Ειδικώς δε σε σχέση με τους περιοριστικούς όρους η γνώμη του Εισαγγελέα είναι «σύμφωνη», όχι όταν απλώς συμπίπτει με την κρίση του Ανακριτή ότι πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι, αλλά όταν επιπλέον ταυτίζεται και ως προς το είδος των περιοριστικών όρων που πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο και την έκταση αυτών, καθώς και σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.
Επειδή, σε συνέχεια των όσων εκθέσαμε θα πρέπει να επιλυθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Εισαγγελέως και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, σχετικά με την επιβολή ή μη και ποιου είδους περιοριστικών όρων, υπέρ της γνώμης μας και να επιβληθούν στους α) .., β) ..., και γ) ... οι ανωτέρω περιοριστικοί όροι ως το αναγκαίο δικονομικό μέσο για τις κακουργηματικές πράξεις της διακεκριμένης οπλοκατοχής και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και για την πλημμεληματική πράξη της οπλοκατοχής (αρ. 1 παρ. 1 στοιχ. δ’, παρ. 2 στοιχ. β’, 7 παρ. 1, και 8 στοιχ. α, 15 παρ. 1 εδ. α’, όπως προστ. με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3994/2011, και 16 του Ν. 2168/93, και 187 παρ. 1 ΠΚ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Να επιλυθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Εισαγγελέως Γυθείου και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή, μετά την απολογία των κατηγορουμένων α) ................, κατοίκου Νέας Μάκρης Αττικής, οδός ..... αρθ. ...., β) ................, κατοίκου οικισμού Πόρτο Κάγιο Δ. Ανατολικής Μάνης, και γ) (επ.) ................ (ον.) ................, κατοίκου Γυθείου Δ. Ανατολικής Μάνης, οδός ................, ως προς το ζήτημα της επιβολής ή μη και ποιου είδους περιοριστικών όρων, ως εξής:
- Υπέρ της γνώμης μας να επιβληθούν σε βάρος του κατηγορουμένου .............. για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών, εκτός από τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, και οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και όχι υπέρ της γνώμης του Ανακριτή ότι ενόψει της έλλειψης αποχρωσών ενδείξεων για την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων που κατηγορείται αρκεί για την επίτευξη των κατ’ άρθρων 296 Κ.Π.Δ. σκοπών η επιβολή απλώς του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
- Υπέρ της γνώμης μας να επιβληθούν σε βάρος του κατηγορουμένου ................ οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
Και όχι υπέρ της γνώμης του Ανακριτή ότι ενόψει ότι προκύπτουν ιδιαίτερα ισχνές έως ανύπαρκτες ενδείξεις για την τέλεση των κακουργηματικών πράξεων για τις οποίες κατηγορείται (έλλειψη ενδείξεων ως προς τη διάρκεια, συγκρότηση και οργανωμένη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου β’ του 13 ή 15 του Ν. 2168/1993, αφενός μεν ενόψει της μικρής ποσότητας των ανευρεθεισών πυρομαχικών (μόνο σφαίρες και κάλυκες) και της παντελούς έλλειψης ενδείξεων ότι προοριζόταν για εφοδιασμό οργανώσεων ή ομάδων και της έλλειψης ενδείξεων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών για τις υπόλοιπες κατηγορίες πλημμεληματικής μορφής (επρόκειτο για α) μαχαίρι που είχε φυλαγμένο εντός της οικίας του και β) δεν προέκυψε πως τα όπλα θα χρησιμοποιούσε για την τέλεση άλλων πράξεων), ούτε έχει άλλες αμετάκλητες καταδίκες για ομοειδείς πράξεις καθώς και της σταθερής και της μόνιμης κατοικίας και απασχόλησής του στο Πόρτο Κάγιο Λακωνίας και του λευκού ποινικού μητρώου, δεν απαιτείται η επιβολή περιοριστικών όρων για την επίτευξη των κατ’ άρθρων 296 ΚΠΔ σκοπών και να αφεθεί ελεύθερος.
- Υπέρ της γνώμης μας να επιβληθούν σε βάρος του κατηγορουμένου ................ οι περιοριστικοί όροι 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του μία (1) φορά το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών.
Και όχι υπέρ της γνώμης του Ανακριτή ότι ενόψει της έλλειψης σοβαρών ενδείξεων ενοχής για τις κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες κατηγορείται καθώς και της μόνιμης και σταθερής κατοικίας του στο Γύθειο, δεν απαιτείται η επιβολή περιοριστικών όρων για την επίτευξη των κατ’ άρθρο 296 ΚΠΔ σκοπών και για το λόγο αυτό να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους.

Γύθειο 9-6-2016

Η Εισαγγελέας

Παναγιώτα Μπαλαδήμα Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ, πριν την έκδοση από τον ανακριτή εντάλματος προσωρινής κράτησης ή διάταξης επιβολής περιοριστικών όρων, πρέπει προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση να έχει εκφράσει τη γραπτή και σύμφωνη γνώμη του ο Εισαγγελέας. Ετσι, η γνώμη του Εισαγγελέα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη γνώμη του Ανακριτή, ώστε να είναι επιτρεπτή η επιβολή μέτρου δικονομικού καταναγκασμού και αυτό ισχύει όχι μόνο για την προσωρινή κράτηση, αλλά και για τους περιοριστικούς όρους. Η σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα αποτελεί μία πρόσθετη εγγύηση υπέρ του κατηγορουμένου, καθώς η εκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας θα γίνει ομόφωνα από δύο δικαστικούς λειτουργούς και όχι από ένα. Επομένως, με βάση τη διάταξη αυτή, ο Εισαγγελέας καθιερώνεται ως ισοδύναμος παράγοντας με τον ανακριτή στη λήψη της σχετικής απόφασης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα σχετικά με την επιβολή προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, η σχετική διαφωνία θα επιλυθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Σε σχέση με τους περιοριστικούς όρους η γνώμη του Εισαγγελέα είναι σύμφωνη, όχι όταν απλώς συμπίπτει με την κρίση του ανακριτή ότι πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι, αλλά όταν επιπλέον ταυτίζεται και ως προς το είδος των περιοριστικών όρων που πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο, καθώς και ως προς στις ειδικότερες λεπτομέρειες επιβολής κάθε περιοριστικού όρου, δηλαδή ως προς την έκταση των περιοριστικών όρων. Επομένως, η γνώμη του Εισαγγελέα είναι σύμφωνη με εκείνη του Ανακριτή, όταν και οι δύο συμφωνούν για τους συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους που πρέπει να επιβληθούν στον κατηγορούμενο και περαιτέρω, όταν συμφωνούν για παράδειγμα στο ύψος της χρηματικής εγγύησης που θα επιβληθεί στον κατηγορούμενο ή στα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο κατηγορούμενος πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα. Διαφορετικά υπάρχει διαφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα, η οποία πρέπει να επιλυθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, δηλ. το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αν η ανάκριση διενεργείται από ανακριτή του πρωτοδικείου και το συμβούλιο εφετών, αν η ανάκριση διενεργείται από ειδικό εφέτη ανακριτή. Ετσι, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω, ως διαφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα πρέπει να νοηθεί όχι μόνο η διαφωνία τους σε σχέση με το αν ο κατηγορούμενος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος ή να του επιβληθεί μέτρο δικονομικού καταναγκασμού, αλλά και η διαφωνία τους σε σχέση με τον ειδικότερο περιοριστικό όρο που πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, ακόμα κι αν τόσο ο Ανακριτής όσο και ο Εισαγγελέας συμφωνούν για την αναγκαιότητα επιβολής περιοριστικών όρων, αλλά διαφωνούν σε σχέση με τον όρο που πρέπει να επιλεγεί, καθώς και σε σχέση με τις ειδικότερες λεπτομέρειες επιβολής του περιοριστικού όρου, όπως προεκτέθηκε ανωτέρω (Χαράλαμπος Σεβαστίδης, κατ’ άρθρο ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμος ΙΙΙ, αρ. 283 ΚΠΔ, Εκδοση 2015). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την περίπτωση διαφωνίας Ανακριτή και Εισαγγελέα σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της επιβολής περιοριστικών όρων, αλλά και σε σχέση με τον ειδικότερο περιοριστικό όρο που πρέπει να επιβληθεί, το άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 41 παρ. 2 Ν. 4264/2014, δεν περιέχει καμία πρόβλεψη. Και τούτο σε αντίθεση με την προηγούμενη μορφή της διάταξης αυτής, όπου το ζήτημα αυτό αντιμετωπιζόταν ρητά. Πάντως, η έλλειψη σχετικής πρόβλεψης στο άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ δεν σημαίνει ότι σ’ αυτήν την περίπτωση δεν ανακύπτει διαφωνία Ανακριτή και Εισαγγελέα, που χρήζει επίλυσης από το δικαστικό συμβούλιο. Η Αιτιολογική Εκθεση της σχετικής τροπολογίας στο νομοσχέδιο, που στη συνέχεια αποτέλεσε το Ν.4264/2014, δεν περιέχει κάποια εξήγηση για την απάλειψη της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ. Πέραν, όμως, της γραμματικής και ιστορικής ερμηνείας, προβαίνοντας σε τελεολογική ερμηνεία της ανωτέρω διατάξεως, όπως ισχύει σήμερα, και με βάση την αιτιολογική έκθεση του ως άνω Νόμου, προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη της κατά τα άνω τροπολογίας ήταν μόνο να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία των όρων που ισχύουν για την επιβολή προσωρινής κρατήσεως (δικαστικό συμβούλιο αντί τριμελούς πλημμελειοδικείου, πρόβλεψη προθεσμίας άρσης της διαφωνίας, κατ’ οίκον περιορισμός αντί εντάλματος συλλήψεως), ενώ από πουθενά δεν προκύπτει ρητός σκοπός του να μεταβάλει το προϊσχύον καθεστώς, κατά το οποίο αναντίρρητα απαιτείτο σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την επιβολή περιοριστικών όρων και άρση της διαφωνίας των τελευταίων από το δικαστικό συμβούλιο. Μία τέτοια ερμηνεία περί συνειδητής απάλειψης της πρόβλεψης περί άρσης της διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα από το δικαστικό συμβούλιο, δεν στηρίζεται σε καμία άλλη ένδειξη, ούτε δε από αυτή την ίδια Αιτιολογική Eκθεση του Νόμου 4264/2014 προκύπτει τέτοια βούληση του νομοθέτη. Αντίθετα, το συμπέρασμα ότι πρόκειται περί ακούσιου κενού επιρρωνύεται από το γεγονός ότι διατηρήθηκε ως είχε και υπό την προϊσχύσασα μορφή του το εδάφιο α’ του ιδίου άρθρου, το οποίο προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση, ήτοι και στην περίπτωση της επιβολής περιοριστικών όρων πρέπει να προηγείται πάντα γραπτή σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα. Σημειώνεται δε ότι, με την ως άνω τροπολογία νόμου, το άρθρο 283 ΚΠΔ αναδιατυπώθηκε εφ’ ολοκλήρου, δηλαδή ολόκληρη η παράγραφος 1 και, σαφώς, το εδάφιο α’ αυτού, το οποίο παρέμεινε ανέπαφο στην προηγούμενη μορφή του, επαναλαμβάνοντας συνειδητά ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται σύμφωνη γνώμη (βλ. ΦΕΚ 118, τ. Α’/15-05-2014). Εξάλλου, μία επισκόπηση των πρακτικών της ΡΛΑ’ συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής της 05/05/2014 αίρει οποιαδήποτε αμφιβολία περί του ζητήματος, κατά την οποία ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, .., ως Εισηγητής της εισαχθείσας τροπολογίας, διασαφηνίζοντας το σκοπό της, αναφέρει επί λέξει ότι: «αφορά περιπτώσεις που όταν απολογηθεί ο κατηγορούμενος είχε τη δυνατότητα να αποφασίζει ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να κρατείται. Θεωρώ ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη. Δεν μπορεί να κρατείται. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μπει περιοριστικός όρος και να επιτηρείται στο σπίτι του. Αυτή η διάταξη είναι. Υπάρχει και μία διχογνωμία και στην επιστήμη και στη νομολογία. Είναι μία διάταξη η οποία ήταν θεσμοθετημένη, θεωρώ ότι έχει αντισυνταγματικότητα, διότι δεν μπορεί από τη μία πλευρά να υπάρχει διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστεί κάποιος ή όχι και στη συνέχεια να κρατείται. Πρέπει, λοιπόν, μόνο ως περιοριστικός όρος να τίθεται», ενώ δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στο ζήτημα επιβολής περιοριστικών όρων. Αλλά και η αιτιολογική Εκθεση επί της ως άνω τροπολογίας αναφέρει σχετικώς: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση, επιβάλλεται με διάταξη του ανακριτή, ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, μέχρι την επίλυση της διαφωνίας από το δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η παρουσία του κατηγορουμένου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και η υποβολή του στην εκτέλεση του οικείου βουλεύματος, χωρίς να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά του δικαιώματα». Ουδεμία, δηλαδή, νύξη ή αναφορά για το ζήτημα επιβολής περιοριστικών όρων και αλλαγής του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος. Μία αντίθετη, εξάλλου, ερμηνεία θα κατέληγε σε βάρος του κατηγορουμένου, καθ’ όσον η επιβολή μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, ακόμη και υπέρμετρων, όπως π.χ. η επιβολή μίας εξαντλητικής εγγύησης ή η επιβολή οποιουδήποτε, ακόμη και του επαχθέστερου περιοριστικού όρου, καθ’ όσον η απαρίθμησή τους στην παρ. 2 του άρθρου 282 ΚΠΔ είναι ενδεικτική, θα επαφιόταν στην κρίση ενός μόνο δικαστικού οργάνου. Είναι, έτσι, αναμφίβολο ότι και σ’ αυτή την περίπτωση υφίσταται ζήτημα διαφωνίας επιβαλλομένης της παρεμβολής του δικαστικού συμβουλίου προς επίλυσή της, δεδομένου ότι για την επιβολή περιοριστικών όρων και μάλιστα για την επιβολή του κατάλληλου περιοριστικού όρου απαιτείται σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, όπως ρητά εξακολουθεί να προβλέπει το άρθρο 283 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ. Η αρμοδιότητα του δικαστικού συμβουλίου στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να θεμελιωθεί στο άρθρο 307 περ. β’ ΚΠΔ (Χαράλαμπος Σεβαστίδης, κατ’ άρθρο ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμος ΙΙΙ, αρ. 283 ΚΠΔ, Εκδοση 2015), αλλά και στις περ. α’ και στ’ του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με το οποίο «κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το συμβούλιο των πλημμελειοδικών με πρόταση του Εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή με αίτηση του ανακριτή αποφασίζει: α) όταν ο ανακριτής νομίζει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθεί με πρόταση των παραπάνω, β) όταν πρόκειται να κανονιστεί στην προδικασία ένα δύσκολο ζήτημα, όπως η κατάσχεση κτλ … και στ) για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις». Μάλιστα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αρμοδιότητα αυτή του δικαστικού συμβουλίου ανακύπτει κι όταν ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας συμφωνούν για την αναγκαιότητα επιβολής περιοριστικών όρων, αλλά διαφωνούν και σε σχέση με το είδος του περιοριστικού όρου που πρέπει να επιβληθεί ή σε σχέση με την έκταση του όρου αυτού. (Χαράλαμπος Σεβαστίδης, κατ’ άρθρο ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Τόμος ΙΙΙ, αρ. 283 ΚΠΔ, Εκδοση 2015). Ακόμη δε και στην περίπτωση εκείνη που ήθελε υποστηριχθεί ότι δεν μπορούμε να έχουμε ευθεία εφαρμογή του άρθρου 307 ΚΠΔ για την πλήρωση του ως άνω ανακύψαντος ακούσιου κενού και περαιτέρω, για την άρση της αμφισβήτησης περί αρμοδιότητας του δικαστικού συμβουλίου για την επίλυση της εν προκειμένω ανακύψασας διαφωνίας, είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η αναλογική εφαρμογή του β’ εδαφίου του άρθρου 283 ΚΠΔ, στο οποίο προβλέπεται η άρση της διαφωνίας εισαγγελέα και ανακριτή για την επιβολή προσωρινής κρατήσεως από το δικαστικό συμβούλιο, ενόψει της επαρκούς ομοιότητας των περιπτώσεων και του κοινού νομικού λόγου και σκοπού τους, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν φαίνεται δικαιολογημένη μια τόσο σοβαρή απόκλιση μεταξύ των σχετικών ρυθμίσεων, αφ’ ης στιγμής και η επιβολή περιοριστικών όρων αποτελεί μορφή δικονομικού καταναγκασμού, και μάλιστα πολλές φορές δυσβάστακτη, λαμβανομένου, ιδίως, υπόψη ότι η παραβίαση των περιοριστικών όρων μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάστασή τους με προσωρινή κράτηση, κατά το άρθρο 298 ΚΠΔ. Εξάλλου, η αναλογική εφαρμογή διατάξεων υπέρ του κατηγορουμένου (in bonam partem) είναι επιτρεπτή στο ποινικό δικονομικό δίκαιο (Αρ. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ. 46 επ.). Αναμφισβήτητα δε η αναλογική εφαρμογή του εδ. β’ του άρ. 283 ΚΠΔ και στην περίπτωση διαφωνίας Ανακριτή και Εισαγγελέα για την επιβολή περιοριστικών όρων αποτελεί μία πρόσθετη εγγύηση υπέρ του τελευταίου, καθώς η εκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας θα γίνει από το δικαστικό συμβούλιο και όχι από ένα μόνο πρόσωπο.

Στην προκειμένη περίπτωση, νόμιμα και παραδεκτά εισάγεται κατά την γνώμη της πλειοψηφίας, ήτοι του Πλημμελειοδίκη Πάρη Ζαρμποζάνη και της Πλημμελειοδίκη - Εισηγήτριας Ελένης Αργυροπούλου, ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ. 2 εδ. β’, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 32 Ν. 4055/2012, και 283 παρ. 1, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 41 Ν. 4264/2014, 305 και 307 α, β, στ’ ΚΠΔ, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, η ως άνω εισαγγελική πρόταση περί άρσης της ανακύψας διαφωνίας μεταξύ Εισαγγελέως και Ανακριτή σχετικά με την επιβολή ή μη και ποιου είδους περιοριστικών όρων σε βάρος των: α) ................, γεν. 27-06-1968 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Μάκρης Αττικής, οδός .......... αριθ. ...., β) ................, γεν. 26-06-1964 στην Αθήνα, κάτοικο οικισμού Πόρτο Κάγιο Δ. Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, και γ) (επ.) ................ (ον.) ................, γεν. 09-11-1974 στη Γερμανία, κάτοικο Γυθείου Δ. Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, οδός ................. Ειδικότερα, σε βάρος των αμέσως προαναφερόμενων κατηγορουμένων και του συγκατηγορουμένου τους ................, γεν. 06-10-1959 στην Αθήνα, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός ................, με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6700/12/91-δ` από 28-5-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου Λακωνίας και μετά τη διενέργεια αυτεπάγγελτης προανάκρισης, ασκήθηκε από την Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γυθείου ποινική δίωξη για τις κατωτέρω αξιόποινες πράξεις: 1) Διακεκριμένη περίπτωση κατοχής όπλων με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργάνωσης από κοινού 2) Εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει τη διάπραξη κακουργημάτων, ήτοι α) πλαστογραφία, β) εκρηκτικές ύλες, γ) παραβάσεις του νόμου περί όπλων ή εκρηκτικών υλών, δ) παραβάσεις νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων, από κοινού, 3) Παράνομη κατοχή όπλων, 4) Παράνομη κατοχή πυρομαχικών, 5) Παράνομη κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, 6) Παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, 7) Παράνομη κατοχή κροτίδων, 8) Πλαστογραφία, 9) Παράβαση σχετικά με εκρηκτικές ύλες, ήτοι για αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 7 Σ, 1, 5, 12, 14, 16, 17, 18, 26 § 1, 27 § 1, 45, 51, 52, 53, 60, 63, 76 και 94 παρ. 1, 187 παρ. 1, 216 παρ. 1, 272 παρ. 1 και 2 του ΠΚ και 1 παρ. 1 στοιχ. δ’ (όπως τροπ. με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3944/2011), ε’, ζ’ και στ’, παρ. 2 στοιχ. β’ και γ’, 7 παρ. 1 και 8 στοιχ. α’, 15 παρ. 1 εδ. α’ (όπως προστ. με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3994/2011) και 16 του Ν. 2168/93 και 1 παρ. 2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 2 του Ν. 456/1976), με παραγγελία διενέργειας κύριας ανάκρισης από τον Προσωρινό Τακτικό Ανακριτή Γυθείου. Μετά δε την απολογία των ως άνω κατηγορουμένων, ήτοι των: α) ................, β) ................, γ) ................ και δ) (επ.) ................ (ον.) ................, ανέκυψε διαφωνία μεταξύ της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου και συγκεκριμένα αναφορικά με τον υπό στοιχείο (α) κατηγορούμενο, ................, η γνώμη της πρώτης ήταν ότι πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του προσωρινή κράτηση, ενώ σύμφωνα με τη γνώμη του δεύτερου ότι πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του οι περιοριστικοί όροι: 1) της απαγόρευσης εξόδου του από την χώρα, 2) της εμφάνισής του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο ΑΤ Χαϊδαρίου, 3) της παροχής, με δήλωσή του προς το Α.Τ. Χαϊδαρίου αριθμού τηλεφωνικής γραμμής (κινητού ή σταθερού τηλεφώνου), τον οποίον θα έχει ανελλιπώς προσβάσιμο και σε λειτουργία, προκειμένου οι αρχές να επικοινωνούν μαζί του ανά πάσα στιγμή για τους σκοπούς της ανάκρισης και της δίκης. Η ως άνω διαφωνία ήρθη με το υπ’ αριθμ. 22/2016 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γυθείου υπέρ της γνώμης του δευτέρου με περιεχόμενο τη μη επιβολή προσωρινής κράτησης σε βάρος του ως άνω από στοιχείο α) κατηγορουμένου, αλλά της επιβολής των κατά τα ανωτέρω αναφερόμενων περιοριστικών όρων. Περαιτέρω, αναφορικά με τον υπό στοιχείο (β) κατηγορούμενο, ................, η γνώμη της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου είναι ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι: 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, ενώ σύμφωνα με τη γνώμη του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, θα πρέπει να επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ακολούθως, αναφορικά με τον υπό στοιχείο (γ) κατηγορούμενο, ................, η γνώμη της πρώτης είναι ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι: 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, ενώ η γνώμη του δεύτερου ότι δεν απαιτείται η επιβολή περιοριστικών όρων. Τέλος, όσον αφορά τον υπό στοιχείο (δ) κατηγορούμενο (επ.) ................ (ον.) ................, η γνώμη της πρώτης είναι ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι : 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του μία (1) φορά το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, ενώ η γνώμη του δεύτερου ότι δεν απαιτείται η επιβολή περιοριστικών όρων. Αντίθετα, κατά την γνώμη που μειοψήφησε, ήτοι του Προέδρου Πλημμελειοδικών Νικολάου Νταή, μη νομίμως και απαραδέκτως εισάγεται η προκείμενη Εισαγγελική Πρόταση. Τούτο, καθόσον, κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 1 ΚΠΔ: «..καμία διάταξη του ανακριτή δεν έχει κύρος, αν δεν ακουστεί προηγουμένως ο εισαγγελέας» και κατά εκείνης του άρθρου 138 παρ. 2 ΚΠΔ: «…οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται ύστερα από έγγραφη πρόταση του εισαγγελέα, …». Οι διατάξεις αυτές θεσπίζουν τον κανόνα που έχει καθολική εφαρμογή στο πλαίσιο του ισχύοντος ποινικοδικονομικού συστήματος, κατά το οποίο οι διατάξεις του ανακριτή είναι έγκυρες και απαιτούν την απλή και όχι σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα (βλ. ενδ. ΑΠ 133/2010, ΠοινΧρ 2011.33, Μ. Μαργαρίτης, ΕρμΚΠΔ, 2007, σελ. 280, Κ. Φράγκος, ΚΠΔ. Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία ΑΠ κλατ’ άρθρο 2011, σ. 125, Π. Καίσαρης, σε Λ. Μαργαρίτη, ΚΠΔ. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2012, σ. 128, Λ. Λυμπερόπουλος, Η ανίσχυρη διαδικαστική πράξη. Η ακυρότητα στην ποινική διαδικασία, 2008, σ. 94). Ειδικότερα, ο παραπάνω κανόνας αυτός, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, τυγχάνει καθολικής εφαρμογής στα σχετικά με την άρση και αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 286 και 298 ΚΠΔ κατά τις οποίες ο ανακριτής προκειμένου να άρει ή να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους ή να άρει τους τυχόν περιοριστικούς όρους ή να τους αντικαταστήσει με άλλους προς το δυσμενέστερο ή επιεικέστερο ή ακόμη και με προσωρινή κράτηση κατά το 298 ΚΠΔ (βλ. ΣυμβΠλημΕυρ 04/2014, ΠοινΔικ 20015.120, Ελληνική Ποινική Δικονομία, όπου και Διάγραμμα ΣχΚΠΔ, 1950, σ. 287-288,. Λ. Μαργαρίτης, Προσωρινή Κράτηση: Αρση - Αντικατάσταση, 2009, σ. 144 όπου και περαιτέρω παραπομπές, Κ. Βουγιούκα, Ποινικόν Δικονομικόν Δίκαιον, 1988, τομ. Β’ σ. 1074, Β. Αδάμπας σε Λ. Μαργαρίτη, ΚΠΔ. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2012, σ. 1074 επ.). Περαιτέρω, κατά την προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως το εδάφιο α’ ίσχυε μετά το άρθρο 2 παρ. Ε. του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242/6.11.2013) και το εδάφιο γ’ με τα άρθρο 31 παρ. 2 και 113 Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/12.3.2012), οριζόταν ότι: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου, μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω μέτρα δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώμη του, υποχρεούται να ακούσει τον κατηγορούμενο και το συνήγορό του. Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση ή για τους όρους που πρέπει να τεθούν, αποφαίνεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τότε που απολογήθηκε ο κατηγορούμενος το τριμελές πλημμελειοδικείο, το οποίο συνεδριάζει ως συμβούλιο και αποφασίζει, αφού ακούσει τον εισαγγελέα και τον κατηγορούμενο. Εάν η ανάκριση ενεργείται στο εφετείο, αρμόδιο είναι το τριμελές εφετείο. Οταν ανακύψει διαφωνία περί την προσωρινή κράτηση, ο ανακριτής υποχρεούται να εκδώσει αμέσως ένταλμα σύλληψης του κατηγορουμένου, το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του πιο πάνω δικαστηρίου.». Πριν δε, από την παραπάνω τροποποίηση η διάταξη του άρθρου 283 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠΔ όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 παρ. 5 Ν. 1941/1991 (ΦΕΚ Α 41) και ως μετεγενέστερα είχε ως εδ. γ’ με την προσθήκη νέου εδαφίου β’ δυνάμει άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.2207/1994 (ΦΕΚ Α 65) όριζε ότι: «Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση ή για τους όρους που πρέπει να τεθούν, αποφαίνεται το δικαστικό συμβούλιο (άρθρο 305 και 307 στοιχ. στ)». Ετσι λοιπόν, κατ’ εξαίρεση του κανόνα του άρθρου 138 παρ. 2 ΚΠΔ και των όσων οι διατάξεις των άρθρων 286 και 298 ΚΠΔ ορίζουν, κατά τον προϊσχύον καθεστώς, εξαιτίας της ρητής και αναντίρρητης αναφοράς του γράμματος του νόμου «Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση ή για τους όρους που πρέπει να τεθούν», γινόταν δεκτό πως μετά την απολογία του κατηγορουμένου έπρεπε να υπάρχει σύμπτωση ανακριτή και εισαγγελέα, εκτός από την προσωρινή κράτηση και ως προς τους όρους που έπρεπε να τεθούν στον κατηγορούμενο, άλλως ανάκυπτε η παραπάνω «διαφωνία» που επιλυόταν κατά τις παραπάνω προβλεπόμενες διαδικασίες από το συμβούλιο ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή εφετείο που συνεδρίαζε ως συμβούλιο (βλ. ενδ. ΣυμβΕφΑιγ 26/2002, ΠοινΔικ 2002.387, ΤριμΠλημΤρικ 1/2012, ΠοινΔικ 2012.882, ΣυμβΠλημΑθ 3735/2011, ΠοινΧρ 2012.685, ΣυμβΠλημΘεσ 1144/2010, Αρμ 2011.1210, Β. Αδάμπας σε Λ. Μαργαρίτη, ΚΠΔ. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2012, σ. 1054 επ., Κ. Φράγκος, όπ.π., σ. 630). Ως «διαφωνία» για τους περιοριστικούς όρους ή την προσωρινή κράτηση κατά την προϊσχύσασα διάταξη, νοούταν τόσο η διχογνωμία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την επιβολή προσωρινής κράτησης ή όρων αντ’ αυτής (βλ. ενδ., ΣυμβΕφΑιγ 26/2002, ό.π., ΣυμβΠλημΘεσ 1144/2010, ό.π., ΣυμβΠλημΑθ 1791/2010, ΑρχΝ 2010.602,), αλλά και η διαφωνία για το εάν ο κατηγορούμενος έπρεπε, είτε να αφεθεί εντελώς ελεύθερος, είτε κρατηθεί προσωρινά (βλ. ενδ. ΣυμβΠλημΓιανν 46/2003, ΠοινΔικ 2004.1123), αλλά και η διχογνωμία για το εάν έπρεπε να επιβληθούν περιοριστικοί όροι εις βάρος του κατηγορουμένου ή να αφεθεί αυτός ελεύθερος (βλ. ενδ. ΣυμβΠλημΜυτ 77/2000, ΠοινΧρ 2000.841, ΣυμβΠλημΠειρ 415/94, ΠοινΧρ 1994.1304). Ηδη, όμως πλέον, με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4264/2014, ο νομοθέτης απάλειψε πλήρως τη διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για τους περιοριστικούς όρους και τη σχετική διαδικασία προς επίλυση της τυχόν διχογνωμίας των δύο. Ειδικότερα, με την παραπάνω διάταξη, αντικαταστάθηκε στο σύνολό της η διάταξη του άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ, η οποία πλέον όριζε πως: «Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου, μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ` οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω μέτρα δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται το δικαστικό συμβούλιο (άρθρα 305 και 307 στοιχείο στ`). Η πρόταση του εισαγγελέα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών και το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Στο μεταξύ διάστημα με διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ` οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.». Επιπλέον, δε η Αιτιολογική Εκθεση επί της Τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου που αποτέλεσε το παραπάνω άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (βλ. ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων), «με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση, επιβάλλεται, με διάταξη του ανακριτή, ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, μέχρι την επίλυση της διαφωνίας, από το δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και η υποβολή του στην εκτέλεση του οικείου βουλεύματος, χωρίς να περιορίζονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα ατομικά του δικαιώματα». Επειτα, ο νομοθέτης επανατροποποίησε με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α 147/14.7.2014) την παραπάνω διάταξη του άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ και προσέθεσε δεύτερο εδάφιο σε αυτήν που ορίζει ότι: «Ο Εισαγγελέας, πριν εκφράσει τη γνώμη του, υποχρεούται να ακούσει τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του». Πλέον η διάταξη ισχύει, ως έχει με τις παραπάνω τροποποιήσεις. Έτσι, λοιπόν, δυνάμει της διάταξης του νυν άρθρου 283 παρ. 1 ΚΠΔ, ο ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου μπορεί, κατά την κρίση του, είτε να τον αφήσει ελεύθερο ή να του θέσει περιοριστικούς όρους, αφού προηγουμένως ο εισαγγελέας διατυπώσει την (απλή) γνώμη του, κατά τον γενικό κανόνα του άρθρου 138 παρ. 2 ΚΠΔ. Επίσης, του νόμου μη διακρίνοντος, η απάλειψη της διαφωνίας αυτής καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις διαφωνίας για τους περιοριστικούς όρους που ήταν νοητές κατά το προϊσχύσαν καθεστώς, δηλαδή τόσο ως προς το είδος των περιοριστικών όρων, όσο και ως προς το εάν ο κατηγορούμενος έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος ή να επιβληθούν εις βάρος του όροι (βλ. ΣυμβΠλημΠειρ 415/1994, ό.π.).Ενόψει όλων των παραπάνω, προκύπτει αναντίρρητα πως μετά την απάλειψη της ρητής πρόβλεψης του νόμου από το άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ δυνάμει του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 περί διαφωνίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την επιβολή ή μη περιοριστικών όρων, δεν υφίσταται πλέον νόμιμο έρεισμα για την παραδεκτή εισαγωγή της προκείμενης πρότασης της αντεισαγγελέως βάσει των διατάξεων των άρθρων 283 παρ. 1 και 307 περ. στ’. Η αντίθετη δε ερμηνεία που προτείνεται με την εισαγγελική πρόταση, ως προς αυτό το σκέλος, συνιστά επί της ουσίας μια contra legem ερμηνεία που θα είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή και αναβίωση καταργηθείσας διάταξης και τη διάπλαση από το συμβούλιο κανόνων δικαίου και δη, δικονομικών κανόνων δικαίου, δημοσίου και αναγκαστικού χαρακτήρα, και έτσι, το συμβούλιο ως δικαστικό όργανο θα υπερέβαινε τον ρόλο του και θα υπεισερχόταν στη θέση του νομοθέτη και θα υποκαθιστούσε αυτόν, παραβιάζοντας την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και της νομιμότητας (βλ. Σ 1, 26, 87 επ.,). Εξάλλου, η άποψη ότι πρόκειται περί ακούσιας αβλεψίας του νομοθέτη, δεν μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα, ούτε ενόψει της εκτενούς γραμματικής τροποποίησης του άρθρου 283 παρ. 1 εδ γ’ ΚΠΔ σε αντιδιαστολή μάλιστα με την προϊσχύσασα διατύπωσή του, αλλά και τη μετέπειτα τροποποίησή δυνάμει του Ν. 4274/2014, με τον οποίον επανεισάχθηκε η πρόβλεψη για ακρόαση του κατηγορουμένου από τον εισαγγελέα, χωρίς όμως ο νομοθέτης να επαναφέρει τη διαφωνία για τους περιοριστικούς όρους, όπερ και σημαίνει ότι η απάλειψή της ήταν συνειδητή επιλογή και όχι νομοτεχνική αβλεψία, διότι άλλως ο νομοθέτης θα είχε «διορθώσει» την τυχόν αβλεψία του. Ούτε όμως λόγος μπορεί να γίνει λόγος για νομοθετική αβλεψία, ενόψει της προαναφερθείσας αιτιολογικής έκθεσης, η οποία αναφέρεται ρητά και μόνο στη διαδικασία περί διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση, ωστόσο ουδέν αναφέρει ως προς τους περιοριστικούς όρους, ώστε να ήταν υποστηρίξιμη μια contra legem ερμηνεία που να εδραζόταν επί της αναντίρρητης εκπεφρασμένης βούλησης του νομοθέτη. Σύμφωνα, δε και με όσα προηγήθηκαν, δεν δύναται εν προκειμένω να γίνει λόγος για ύπαρξη γνήσιου κενού δικαίου, διότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν παραμένει αρρύθμιστη από το δίκαιο, ώστε να είναι απαραίτητη η ρύθμιση της με αναλογική εφαρμογή άλλων διατάξεων (πόσω μάλλον με την αναβίωση καταργηθείσας διάταξης), καθόσον μετά την απολογία του κατηγορουμένου αυτός αφήνεται ελεύθερος ή επιβάλλονται όροι εις βάρος του κατά την κρίση του ανακριτή με απλή γραπτή γνώμη του εισαγγελέα, όπως η ίδια η διάταξη του άρθρου 286 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ ορίζει, σύμφωνα και με τον, καθολικής εφαρμογής, κανόνα του άρθρου 138 παρ. 2 (και 32 παρ. 1 ΚΠΔ) και όπως γίνεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις περί επιβολής, άρσης ή αντικατάστασης των περιοριστικών όρων κατά τα προαναφερθέντα άρθρα 286 και 298 ΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν εσφαλμένα εκτιμηθεί ότι πρόκειται για κενό δικαίου, ο δικαστής θα έπρεπε εν προκειμένω να καταφύγει σε εφαρμογή αναλογίας δικαίου και, εν προκειμένω, του κανόνα των άρθρων 32 παρ. 1 και 138 παρ. 2 ΚΠΔ, δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη λύση που συμβαδίζει με το ισχύον σύστημα του ΚΠΔ που απαιτεί «απλή» και όχι σύμφωνη γνώμη σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις των άρθρων 286 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠΔ, αλλά και με τη εκπεφρασμένη βούληση του νομοθέτη να καταργήσει τη σχετική διχογνωμία ως λόγο διαφωνίας που εισάγεται προς άρση στο συμβούλιο. Περαιτέρω, η παρούσα εισαγγελική πρόταση δεν είναι παραδεκτή δυνάμει του άρθρου 307 περ. α’ ή β’ ΚΠΔ, διότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό, η περ. α’ αφορά στις περιπτώσεις αιτημάτων για τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, όπως η εξέταση μαρτύρων (βλ. ΣυμβΑΠ 570/2006, ΠοινΧρ 2007.317, ΣυμβΠλημΒολ 178/2000, ποινΧρ 2000.459) ή διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης (βλ. ΣυμβΠΛημΑθ 1817/1995, ΠοινΧρ 1995.366) ή η κλήση του κατηγορουμένου σε απολογία (όπως λχ σε περίπτωση έκδοσης «τυπικής» κλήσης λόγω έλλειψης αποχρωσών ενδείξεων ενοχής ή δεδικασμένου, βλ. ενδ. ΣυμβΠλημΑθ 378/2004, ΠοινΔικ 2004.289, ΣυμβΠλημΑθ 1486/1968, ΠοινΧρ 1968.492) και όχι, φυσικά, αιτήματα για επιβολή τυχόν περιοριστικών όρων, τα οποία εξάλλου θα ήταν ασυνεπές να επιβάλλονται μετά από αίτημα και των λοιπών διαδίκων (π.χ. πολιτικής αγωγής), και η περ. β’ σε δύσκολα ζητήματα, στα οποία εμπίπτουν οι ανακριτικές πράξεις εκείνες που συνεπάγονται ουσιώδη δέσμευη αγαθών του διαδίκου ή τρίτου (βλ. ΣυμβΕφΑθ 2321/74, ΠοινΧρ 1975.152), όπως η κατάσχεση, ο ορισμός και η αντικατάσταση μεσεγγυούχου, η δήμευση της κατασχεθείσας ουσίας της οποίας δεν αποδείχθηκε η «ναρκωτική» υφή» (βλ. ΣυμβΠλημΡοδοπ 20/1009, Υπερ 1991.704), στα οποία φυσικά δεν συγκαταλέγεται η τυχόν επιβολή περιοριστικών όρων (βλ. επίσης για τα ανωτέρω Κ. Φράγκος, ό.π., σ. 657-8, Μ. Μαργαρίτης, ό.π., σ. 599-600). Αντίθετα, η τυχόν διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα σε όλες τις εκφάνσεις της, υπό το προηγούμενο, αλλά και το τωρινό καθεστώς, εμπίπτει αποκλειστικά, όπως πλέον και το ίδιο γράμμα του άρθρου 283 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠΔ ρητά ορίζει, στην περ. στ’ του άρθρου 307 ΚΠΔ σε συνδυασμό με το προϊσχύσαν και νυν άρθρο 283 παρ. 1 ΚΠΔ (βλ. ενδ. ΣυμβΕφΑιγ 26/2002, ό.π., ΣυμβΠλημΠειρ 130/2005, Αρμ 2005.413, ΣυμβΠλημΓιανν 46/2003, ό.π., ΣυμβΠλημΧαλκιδικ 319/2002, ΠοινΔικ 2002.1285, ΣυμβΠλημΞανθ 72/1999, ΠοινΧρ 2000.847, Κ. Φράγκος, ό.π., σ. 658, Μ. Μαργαρίτης, ό.π., σ. 599-600, Β. Αδάμπας σε Λ. Μαργαρίτη, ΚΠΔ. Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2012, σ. 1054 επ.). Επομένως, θα ήταν ασυνεπές και δογματικά εσφαλμένου να θεωρούνταν ότι η διαφωνία για τους περιορστικούς όρους εμπίπτει στο άρθρο 307 περ. α’ ή β’ ΚΠΔ, τη στιγμή που ο ίδιος ο νομοθέτης υπαγάγει τη διαφωνία για την προσωρινή κράτηση στο άρθρο 307 περ. στ’ ΚΠΔ και έχει καταργήσει ρητώς τη διαφωνία για τους περιοριστικούς όρους. Ενόψει των παραπάνω, κατά την κρίση του μειοψηφούντος, Προέδρου Πρωτοδικών, η παρούσα πρόταση της αντεισαγγελέως Γυθείου τυγχάνει και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 283 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠΔ σε συνδ. με το άρθρο 307 περ. στ’ ΚΠΔ, και αυτών του άρθρου 307 περ. α’ και β’ ΚΠΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 282 ΚΠΔ: 1. Οσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερόμενων στο άρθρο 296 σκοπών. 2 Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης, η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή, η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα και ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως η φράση «και ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. Α Ν. 4205/2013, ΦΕΚ Α’ 242/06-11-2013. Σύμφωνα δε με το άρθρο 296 ΚΠΔ «ο σκοπός των περιοριστικών όρων είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο Δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης». Από τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά και από τη ρητή διάταξη του άρθρου 283 ΚΠΔ, σαφώς συνάγεται ότι ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, έχει τρεις δυνατότητες ενέργειας μετά την απολογία του κατηγορουμένου και οι δυνατότητες αυτές απαριθμούνται κατά σειρά προτεραιότητας, υπό την έννοια ότι ο ανακριτής θα εξετάσει πρώτα τη δυνατότητα να αφήσει ελεύθερο τον κατηγορούμενο χωρίς όρους, δεύτερο την αναγκαιότητα επιβολής περιοριστικών όρων και τελευταίο την επιβολή της προσωρινής κρατήσεως. Εξάλλου, και στη διάταξη περί θέσεως περιοριστικών όρων πρέπει ο ανακριτής να διαλάβει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με την έννοια ότι η επιβολή των εν λόγω μέτρων προϋποθέτει πάντοτε μία in concreto αξιολόγηση βάσει πιθανολογήσεως αναφορικά είτε με την ενοχή του κατηγορουμένου (ύπαρξη ενδείξεων ενοχής) είτε με την αναγκαιότητα και προσφορότητα του μέτρου. Ετσι, η επιλογή επιβολής στον κατηγορούμενο κάποιου ή κάποιων από τα άνω δικονομικά μέτρα καταναγκασμού, εφόσον προκύπτουν σε βάρος του σοβαρές ενδείξεις ενοχής, μπορεί να επιτευχθεί λυσιτελώς βάσει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ, όπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα της 06.04.2011 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής) και των ειδικότερων εκφάνσεων αυτής. Δηλαδή, επιλέγεται μόνο εκείνο ή εκείνα τα μέτρα (ι) που είναι κατάλληλα για την επίτευξη των άνω σκοπών (αρχή προσφορότητας), (ιι) αλλά και αναγκαίως «απολύτως», κατ’ άρθρο 282 παρ.1 ΚΠΔ, είτε γιατί είναι τα μοναδικά προς επίτευξή τους, είτε γιατί είναι τα ηπιότερα από τα διατιθέμενα προς τούτο, απαγορευμένης της επιλογής του επαχθέστερου υπέρμετρου (αρχή της αναγκαιότητας) και εν τέλει (ιιι) ευρίσκονται σε μία παραδεκτή λογική σχέση αναλογίας με τη βαρύτητα της διωκόμενης αξιόποινης πράξης (αρχή της υπό στενή έννοια της αναλογικότητας) (έτσι και ΣυμβΠλημΑθ 9/2012, ΠΧ 2012, σελ. 117, ΣυμβΠλημΠειρ 130/2005, Νόμος, ΣυμβΠλημΡόδ 22/2003, ΠοινΔνη 2004, σελ. 543, ΣυμβΠλημΧαλκ 319/2002, ΠοινΔνη 2002, σελ. 1285). Στην κρίση του Δικαστή περί της επιλεκτέας ενέργειας πρέπει να βαρύνει εκτός από τις σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, η βαρύτητα του αδικήματος, επιπλέον η προσωπικότητα, ο πρότερος βίος, η επαγγελματική σταδιοδρομία, η τυχόν επιστημονική ιδιότητα, η κοινωνική προσφορά κτλ. Ειδικά δε για την επιβολή περιοριστικών όρων θεωρείται αυτονόητο ότι ο ανακριτής τους επιβάλει όταν προκύπτει από ουσιώδη και αναμφισβήτητα στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος δεν θα εμφανισθεί στο Δικαστήριο και δεν θα υποβληθεί στην εκτέλεση της ποινής

Περαιτέρω, από το άρθρο 15 Ν. 2168/1993, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 με το άρθρο 10 παρ. 6 Ν. 3944/2011, προβλέπονται διακεκριμένες περιπτώσεις του νόμου περί όπλων και συγκεκριμένα στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο ορίζονται, αντίστοιχα, τα κατωτέρω: 1) Οποιος εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει, μετασκευάζει, συναρμολογεί, εμπορεύεται, παραδίδει, προμηθεύει ή μεταφέρει πολεμικά τουφέκια, αυτόματα, πολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, χειροβομβίδες, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά είδη πολεμικού υλικού, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, για τον ίδιο σκοπό, λαμβάνει, αποκρύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο δέχεται τα ανωτέρω αντικείμενα. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιμωρούνται και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διοικούσας επιτροπής ή οι υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά την προηγούμενη περίπτωση ομάδων, οργανώσεων, σωματείων και ενώσεων, αν γνωρίζουν ότι κάποιο από τα μέλη τους έχει παράνομα εφοδιαστεί ή κατέχει τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς και τους σκοπούς που επιδιώκει και δεν το καταγγέλουν στις αρμόδιες αρχές. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος οπλοφορεί παράνομα με πολεμικό τυφέκιο ή πολυβόλο ή υποπολυβόλο ή χειροβομβίδα ή βαρύ όπλο ή όπλο πυροβολικού ή μεταφέρει αυτά οπουδήποτε. 2) Κάθε από πρόθεση προπαρασκευαστική ενέργεια των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Τέλος, το άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ ορίζει ότι «με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκει τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων...», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα ενδιαφέροντα στην προκείμενη περίπτωση κακουργήματα: 1) των παραβάσεων σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, 2) του νόμου περί όπλων, 3) του νόμου περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 4) της πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.). Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται σαφώς ότι για τη στοιχειοθέτηση του κακουργήματος της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης απαιτούνται: α) δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, β) με αριθμό μελών τουλάχιστον τριών, γ) με σκοπό, κατά την προαπόφαση των μελών της οργάνωσης από την ίδρυση της, τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων (βλ. ΑΠ 131/2008 ΠοινΧρ ΝΗ`, 997, ιδίως 998, ΣυμβΕφΘεσ 221/2007 ΠοινΧρ ΝΗ`, 251, ΣυμβΕφΘεσ 1622/2006 ΠοινΧρ ΝΖ`, 351, ΣυμβΕφΑθ 2993/2004 ΠοινΧρ ΝΕ`, 931, ΣυμβΕφΑθ 3028/2003 ΠοινΧρ ΝΕ`, 164). Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση (του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε ως Ν. 2928/2001, βλ. αυτήν σε ΠοινΧρ ΝΑ`, 1007 επ.), την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης τη συνθέτουν τρία αντικειμενικά στοιχεία, ήτοι: α) η δομημένη ομάδα, β) η διάρκεια δράσης και γ) τα τρία ή περισσότερα πρόσωπα, ως και ένα υποκειμενικό: η επιδίωξη τέλεσης περισσοτέρων κακουργημάτων από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 187 παρ. 1 του ΠΚ. Δομημένη ομάδα είναι εκείνη που δε σχηματίζεται περιστασιακά για την άμεση διάπραξη ενός εγκλήματος (έτσι ρητώς το άρθρο 2c της Σύμβασης του Παλέρμο, την οποία έχει υπογράψει και η χώρα μας και, ανταποκρινόμενη σε συμβατική της δέσμευση που απέρρεε απ’ αυτήν, ψήφισε το Ν. 2928/2001, βλ. το άρθρο 2c σε Α Τζαννετή, ΠοινΧρ ΝΑ`, 1017, σημ. 14), αλλά προέχει ο τρόπος λειτουργίας της, ο οποίος διέπει σε τέτοιο βαθμό την εγκληματική δράση, ώστε τα πρόσωπα που τη διεκπεραιώνουν να έχουν δευτερεύουσα σημασία. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στη διάρθρωση ενός συστήματος λειτουργίας της οργάνωσης, συνήθως με τη θέσπιση ιεραρχικών δομών, στην κατανομή ρόλων και καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών, και στη συντονισμένη δράση αυτών (βλ. Α. Τζαννετή, όπ.π., σελ. 1018). Τα τρία παραπάνω αντικειμενικά εννοιολογικά στοιχεία της οργάνωσης αποτελούν συγχρόνως και τα κριτήρια διαφοροποιήσεως της, καθόσον, εάν δεν πρόκειται περί δομημένης και με διαρκή δράση ομάδας από τρία ή περισσότερα πρόσωπα, δεν στοιχειοθετείται η αξιόποινη πράξη της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αλλά πρόκειται περί απλής συμμορίας, που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος κατά την παρ. 3 του άρ. 187 ΠΚ (βλ. ΣυμβΕφΘεσ 93/2006 ΠοινΧρ ΝΣΓ, 836, ΣυμβΕφΑθ 2993/2004 ΠοινΧρ ΝΕ`, 931). Με τα παραπάνω επιδιώκεται να τονιστεί ότι η εγκληματική οργάνωση έχει έναν «πραγματοπαγή» χαρακτήρα, ενώ η συμμορία «προσωποπαγή», και η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στην συμμορία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο στους ίδιους τους δράστες και στα χαρακτηριστικά της ένωσης τους, ενώ στην εγκληματική οργάνωση το στοιχείο αυτό παίζει εντελώς δευτερεύοντα ρόλο, και πρωτίστως ενδιαφέρει ο τρόπος οργάνωσης της δραστηριότητας τους (βλ, Ν. Λίβο, Οργανωμένο Εγκλημα & Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις, σελ. 108, 109). Το οργανωμένο έγκλημα συνιστά, κατά ταύτα, σε αντίθεση με την κοινή εγκληματική συμμορία, μια επιχειρηματικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση (βλ. Ν. Λίβο, όπ.π., σελ. 151 επ.), της οποίας τα μέλη έχουν συγκροτήσει ένα εγκληματικό δίκτυο, δεν απαιτείται δε τα μέλη της οργάνωσης να γνωρίζονται και να έχουν προσωπική επικοινωνία μεταξύ τους (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με την απλή ένωση προσώπων, τη συμμορία), ούτε απαιτείται να συμμετέχουν επίσης όλα στην τέλεση των σχεδιαζόμενων κακουργημάτων. Αρκεί να γνωρίζουν ότι η συμβολή τους αφορά την δραστηριότητα της οργάνωσης και εξυπηρετεί τους εγκληματικούς σκοπούς αυτής (βλ. Ν. Λίβο, όπ.π., σελ. 117). Συνεπώς, όποιος ενώνεται με άλλο ή άλλα πρόσωπα προς διάπραξη κακουργήματος χωρίς να συντρέχουν τα ανωτέρω στοιχεία (δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα κ.λπ.), δεν συγκροτεί αληθώς εγκληματική οργάνωση, υπό την έννοια που εξετέθη, αλλά μία κοινή εγκληματική συμμορία, την οποία προβλέπει η παρ. 3 του άρ. 187 του ΠΚ, και η οποία τιμωρείται ως πλημμέλημα (βλ. ΑΠ 1611/2007 ΠοινΧρ ΝΗ`, 527, ΕφΘεσ 221/2007 ΠοινΧρ ΝΗ`, 251).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος,..., κατηγορείται ότι στους κατωτέρω τόπους και χρόνους, με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, τέλεσε τα εγκλήματα της διακεκριμένης κατοχής όπλων (πυρομαχικών) με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, και της παράνομης κατοχής αντικειμένων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 § 1 του Νόμου 2168/1993, και δη όπλων, που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και η κατοχή τους δεν δικαιολογούνταν για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση. Ειδικότερα: Ι) διακεκριμένη οπλοκατοχή από κοινού, ο ως άνω κατηγορούμενος κατηγορείται ότι με πρόθεση, στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο ...ο χλμ. Εθ.Ο. Σπάρτης- Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ....... Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του ................, από κοινού με τους 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, με κατανομή του εγκληματικού τους σχεδίου, με σύγχρονες και διαδοχικές ενέργειες, κατείχε δίχως την άδεια της αρμόδιας αρχής, με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό άγνωστης ομάδας ή οργάνωσης, τα εξής όπλα (πυρομαχικά): ένα (1) φυσίγγιο αεροβόλου «φλόμπερ», πλήρες, αγνώστων στοιχείων, ένα πολεμικό φυσίγγιο παλαιού τύπου, πλήρες, αγνώστων στοιχείων, ένα (1) κάλυκα πολεμικού φυσιγγίου, αγνώστων στοιχείων, ΙΙ) οπλοκατοχή, επιπλέον, κατηγορείται ότι κατείχε δίχως άδεια της αρμόδιας αρχής, από κοινού με τους 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, με κατανομή του εγκληματικού τους σχεδίου με σύγχρονες και διαδοχικές ενέργειες, στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο ...ο χλμ Εθν. Οδ. Σπάρτης-Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ................ Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του ................, 1) ένα (1) σουγιαδάκι συνολικού μήκους -10 εκ- και μήκους λεπίδας -4 εκ.-, 2) ένα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους -20 εκ.-, με μήκος λεπίδας -8 εκ.-, 3) ένα μαχαίρι συνολικού μήκους -27 εκ.- , με μήκος λεπίδας -14,5 εκ., που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και η κατοχή τους δεν δικαιολογούνταν για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ΙΙΙ) εγκληματική οργάνωση από κοινού, επίσης, ο ως άνω κατηγορούμενος κατηγορείται ότι, σε μη επακριβώς προσδιορισμένο στην ανάκριση χρονικό διάστημα και τόπο, και πάντως μέχρι τις 27/5/2016, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, με πρόθεση συγκρότησε, εντάχθηκε και παρέμεινε ενταγμένος στην κατωτέρω δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων και δη κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002). Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο και πάντως μέχρι τις 27/5/2016, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, κατόπιν κοινής τους απόφασης και με κοινό δόλο, συγκρότησε, εντάχθηκε και παρέμεινε ενταγμένος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002) με την ανάπτυξη εγκληματικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου, δηλαδή όχι με τρόπο ευκαιριακό ή παροδικό. Η εν λόγω ομάδα διέθετε εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή, καθώς κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός από κοινού με τα υπόλοιπα μέρη της, επέλεγε την ευρύτερη περιοχή δράσης της οργάνωσης και τις εκάστοτε και επιμέρους εγκληματικές της δραστηριότητες. Οι δε συγκατηγορούμενοί του, συνιστούσαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Στο πλαίσιο λειτουργίας της, όλοι μαζί διαμόρφωναν μία νέα ενιαία βούληση, αυτή της οργάνωσης, που κατευθυνόταν στην επίτευξη του κοινού τους σκοπού, που χαρακτήριζε τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ομάδας και αναφερόταν στη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων. Στο πλαίσιο αυτό διέπραξε με τους συγκατηγορούμενούς του, τις παραπάνω αναφερόμενες υπό στοιχείο (Ι) κακουργηματικές πράξεις, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του συγκατηγορουμένου του, ................ στην οικία του στο Πόρτο Κάγιο ένα (1) χάρτινο κιβώτιο κενό περιεχομένου το οποίο έφερε εξωτερικά απεικόνιση ανιχνευτή μετάλλων, ένα (1) μεταλλικό επιχρυσωμένο εκκρεμές και γ) δύο (2) λειτουργικοί φορητοί ασύρματοι μάρκας SILVERCREST, μοντέλου TwinTalker 4810 με σειριακούς αριθμούς ................ ένα (1) πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα μήκους δώδεκα εκατοστών του μέτρου (12 εκ) και λαβή μήκους δεκατριών εκατοστών του μέτρου (13 εκ) και στην κατοχή του συγκατηγορουμένου του, ................, 1) δώδεκα (12) κοινοί πυροκροτητές, 2) δύο (2) πλακούντες TNT των -454- γραμμαρίων έκαστος, 3) εκρηκτική ύλη C4 βάρους -400- γραμμαρίων περίπου, 4) πυρίτιδα ροζ χρώματος βάρους -150- γραμμαρίων περίπου, 5) πέντε (5) κροτίδες μαύρου χρώματος με κινέζικα ιδεογράμματα, 6) τέσσερα (4) μέτρα βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο κόκκινου χρώματος, 7) δύο (2) τεμάχια βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο μαύρου χρώματος μήκους ενός μέτρου και τριάμισι μέτρων αντίστοιχα, 8) τριάντα μία (31) σφραγίδες του Ελληνικού Δημοσίου, 9) ένα (1) γκλοπ, 10) δύο (2) μονωτικές ταινίες, 11) δύο (2) πλαστικά κουτιά εντός των οποίων υπήρχαν οι πυροκροτητές, 12) επτά (7) κυνηγετικά φυσίγγια, 13) μία (1) βαλίτσα με έγγραφα (χάρτες), και στην κοινή τους κατοχή τα προαναφερόμενα υπό στοιχείο (ΙΙ) αντικείμενα, τα οποία αντικείμενα προοριζόταν για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της συσταθείσας από αυτούς εγκληματικής οργάνωσης. Ο παραπάνω δε κοινός τους σκοπός ενέπιπτε στη γνώση και θέληση του καθενός από αυτούς που συγκρότησαν την οργάνωση, εντάχθηκαν και παρέμειναν ενταγμένοι ως μέλη σε αυτήν.

Οπως προεκτέθηκε και ανωτέρω, μετά το πέρας της απολογίας του ως άνω κατηγορουμένου ενώπιον του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, ο τελευταίος είχε τη γνώμη ότι πρέπει να επιβληθεί σε αυτόν ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η δε γνωμοδοτούσα επί του θέματος αυτού Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Γυθείου είχε τη γνώμη ότι πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι: 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

Οσον αφορά τον κατηγορούμενο, ................, κατηγορείται ότι στους κατωτέρω τόπους και χρόνους, με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του τέλεσε τα εγκλήματα της διακεκριμένης κατοχής όπλων (πυρομαχικών) με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, και από κοινού με τους τελευταίους και κατά μόνας της παράνομης κατοχής αντικειμένων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 § 1 του Νόμου 2168/1993, που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και η κατοχή τους δεν δικαιολογούνταν για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση. Ειδικότερα: Ι) διακεκριμένη οπλοκατοχή από κοινού, κατηγορείται ότι με πρόθεση στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο ....ο χλμ. Εθ. Ο. Σπάρτης-Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ......... Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του, από κοινού με τους 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, με κατανομή του εγκληματικού τους σχεδίου, με σύγχρονες και διαδοχικές ενέργειες, κατείχε δίχως την άδεια της αρμόδιας αρχής, με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό άγνωστης ομάδας ή οργάνωσης, τα εξής όπλα (πυρομαχικά): ένα (1) φυσίγγιο αεροβόλου «φλόμπερ», πλήρες, αγνώστων στοιχείων, ένα πολεμικό φυσίγγιο παλαιού τύπου, πλήρες, αγνώστων στοιχείων, ένα (1) κάλυκα πολεμικού φυσιγγίου, αγνώστων στοιχείων, ΙΙ) οπλοκατοχή, επιπλέον, ο ως άνω κατηγορούμενος κατηγορείται ότι κατείχε: α) στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 εντός της οικίας του και το προηγούμενο μη επακριβώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, ένα (1) πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα μήκους δώδεκα εκατοστών του μέτρου (12 εκ) και λαβή μήκους δεκατριών εκατοστών του μέτρου (13 εκ), που είναι πρόσφορo για επίθεση ή άμυνα και η κατοχή του δεν δικαιολογούνταν για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση και β) από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του: 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, με κατανομή του εγκληματικού τους σχεδίου με σύγχρονες και διαδοχικές ενέργειες, στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο ....ο χλμ. Εθ. Ο. Σπάρτης- Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας .......... Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του, 1) Ενα (1) σουγιαδάκι συνολικού μήκους -10 εκ- και μήκους λεπίδας -4 εκ.-, 2) ένα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους -20 εκ.-, με μήκος λεπίδας -8 εκ.-, 3) ένα μαχαίρι συνολικού μήκους -27 εκ.- , με μήκος λεπίδας -14,5 εκ., των οποίων η κατοχή δεν δικαιολογούνταν για οικιακή χρήση, ΙΙΙ) εγκληματική οργάνωση από κοινού, επίσης, κατηγορείται ότι σε μη επακριβώς προσδιορισμένο στην ανάκριση χρονικό διάστημα και τόπο, και πάντως μέχρι τις 27/5/2016, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του: 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, με πρόθεση συγκρότησε, εντάχθηκε και παρέμεινε ενταγμένος στην κατωτέρω δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων και δη κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002). Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο και πάντως μέχρι τις 27/5/2016, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, 1) ................, 2) ................ και 3) (επ.) ................ (ον.) ................, κατόπιν κοινής τους απόφασης και με κοινό δόλο, συγκρότησε, εντάχθηκε και παρέμεινε ενταγμένος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες) και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002) με την ανάπτυξη εγκληματικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου, δηλαδή όχι με τρόπο ευκαιριακό ή παροδικό. Η εν λόγω ομάδα διέθετε εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή, καθώς κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός από κοινού με τα υπόλοιπα μέρη της, επέλεγε την ευρύτερη περιοχή δράσης της οργάνωσης και τις εκάστοτε και επιμέρους εγκληματικές της δραστηριότητες. Οι δε συγκατηγορούμενοί του, συνιστούσαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Στο πλαίσιο λειτουργίας της, όλοι μαζί διαμόρφωναν μία νέα ενιαία βούληση, αυτή της οργάνωσης, που κατευθυνόταν στην επίτευξη του κοινού τους σκοπού, που χαρακτήριζε τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ομάδας και αναφερόταν στη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων. Στο πλαίσιο αυτό διέπραξε με τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ άλλων, τις παραπάνω αναφερόμενες υπό στοιχείο (Ι) κακουργηματικές πράξεις, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του ένα (1) χάρτινο κιβώτιο κενό περιεχομένου το οποίο έφερε εξωτερικά απεικόνιση ανιχνευτή μετάλλων, ένα (1) μεταλλικό επιχρυσωμένο εκκρεμές και γ) δύο (2) λειτουργικοί φορητοί ασύρματοι μάρκας SILVERCREST, μοντέλου TwinTalker 4810 με σειριακούς αριθμούς ........ ένα (1) πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα μήκους δώδεκα εκατοστών του μέτρου (12 εκ) και λαβή μήκους δεκατριών εκατοστών του μέτρου (13 εκ) και στην κατοχή του συγκατηγορουμένου του, ................, 1) δώδεκα (12) κοινοί πυροκροτητές, 2) δύο (2) πλακούντες TNT των -454- γραμμαρίων έκαστος, 3) εκρηκτική ύλη C4 βάρους -400- γραμμαρίων περίπου, 4) πυρίτιδα ροζ χρώματος βάρους -150- γραμμαρίων περίπου, 5) πέντε (5) κροτίδες μαύρου χρώματος με κινέζικα ιδεογράμματα, 6) τέσσερα (4) μέτρα βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο κόκκινου χρώματος, 7) δύο (2) τεμάχια βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο μαύρου χρώματος μήκους ενός μέτρου και τριάμισι μέτρων αντίστοιχα, 8) τριάντα μία (31) σφραγίδες του Ελληνικού Δημοσίου, 9) ένα (1) γκλοπ, 10) δύο (2) μονωτικές ταινίες, 11) δύο (2) πλαστικά κουτιά εντός των οποίων υπήρχαν οι πυροκροτητές, 12) επτά (7) κυνηγετικά φυσίγγια, 13) μία (1) βαλίτσα με έγγραφα (χάρτες) και στην κοινή τους κατοχή τα προαναφερόμενα υπό στοιχείο (ΙΙ) (β) αντικείμενα, και στην κατοχή όλων τους στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο .....ο χλμ. Εθ. Ο. Σπάρτης-Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ........... Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του, Α) Ενα (1) «κλαδευτήρι» με μήκος λαβής -13,5 εκ.- και μήκος λεπίδας -26,5 εκ.-, Β) Ενα (1) σουγιαδάκι συνολικού μήκους - 10 εκ- και μήκους λεπίδας -4 εκ.-, Γ) Ενα (1) φυσίγγιο αεροβόλου «φλόμπερ», πλήρες, αγνώστων στοιχείων, Δ) Ενα πολεμικό φυσίγγιο παλαιού τύπου, πλήρες, αγνώστων στοιχείων, Ε) Ενας (1) κάλυκας πολεμικού φυσιγγίου, αγνώστων στοιχείων, ΣΤ) Ενα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους -20 εκ.-, με μήκος λεπίδας -8 εκ.-, Ζ) Δύο (2) όργανα ραβδοσκόπησης, Η) Ενα μαχαίρι συνολικού μήκους -27 εκ.- , με μήκος λεπίδας -14,5 εκ., Θ) Μία (1) συσκευή «OMNITOM, F-2002, GOLD DETECTOR», ανίχνευσης χρυσού, με δυο (2) εξαρτήματα αποτελούμενα, από καλώδια, πλαστικό μέρος και δύο (2) μεταλλικές ακίδες, Ι) Ενα (1) έγγραφο αποτελούμενο από τέσσερις (4) σελίδες με τίτλο «Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ», ΙΑ) Μία (1) αξίνα, ΙΒ) Ενα (1) φτυάρι, ΙΓ) Ενα (1) λοστό, ΙΔ) Μία (1) τσάπα, ΙΕ) Διάφορα τρίμματα χρυσού σε πλαστικό φιαλίδιο, ΙΣΤ) Ενα (1) μεγεθυντικό φακό, ΙΖ) Ενα (1) σημείωμα σε κομμάτια το οποίο επικολλήθηκε, το οποίο φέρει γεωγραφικές συντεταγμένες, τοποθεσίες και τηλεφωνικούς αριθμούς, ΙΗ) Μία (1) φωτογραφική μηχανή μάρκας «OLYMPUS» περιέχουσα κάρτα μνήμης, και ΙΘ) Μία (1) πυξίδα, τα οποία αντικείμενα προοριζόταν για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της συσταθείσας από αυτούς εγκληματικής οργάνωσης. Ο παραπάνω δε κοινός τους σκοπός ενέπιπτε στη γνώση και θέληση του καθενός από αυτούς που συγκρότησαν την οργάνωση, εντάχθηκαν και παρέμειναν ενταγμένοι ως μέλη σε αυτήν.

Οπως προεκτέθηκε και ανωτέρω, μετά το πέρας της απολογίας του ως άνω κατηγορουμένου ενώπιον του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, ο τελευταίος είχε τη γνώμη ότι δεν πρέπει να επιβληθούν σε αυτόν περιοριστικοί όροι και ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, η δε γνωμοδοτούσα επί του θέματος αυτού Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Γυθείου είχε τη γνώμη ότι πρέπει να επιβληθούν σε αυτόν οι περιοριστικοί όροι: 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

Τέλος, όσον αφορά τον κατηγορούμενο, (επ.) ................ (ον.) ................, κατηγορείται ότι στους κατωτέρω τόπους και χρόνους, με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του τέλεσε τα εγκλήματα της διακεκριμένης κατοχής όπλων (πυρομαχικών) με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, και της παράνομης κατοχής αντικειμένων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 § 1 του Νόμου 2168/1993, και δη όπλων (μαχαιριού), που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και η κατοχή τους δεν δικαιολογούνταν για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση. Ειδικότερα: Ι) διακεκριμένη οπλοκατοχή από κοινού, κατηγορείται στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο ....ο χλμ. Εθ.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ................ Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του ................, από κοινού με τους 1) ................, 2) ................, και 3) ................, με κατανομή του εγκληματικού τους σχεδίου με σύγχρονες και διαδοχικές ενέργειες, κατείχε δίχως την άδεια της αρμόδιας αρχής, με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό άγνωστης ομάδας ή οργάνωσης, τα εξής όπλα (πυρομαχικά): ένα (1) φυσίγγιο αεροβόλου «φλόμπερ», πλήρες, αγνώστων στοιχείων, ένα πολεμικό φυσίγγιο παλαιού τύπου, πλήρες, αγνώστων στοιχείων, ένα (1) κάλυκα πολεμικού φυσιγγίου, αγνώστων στοιχείων, ΙΙ) οπλοκατοχή, επιπλέον, ο ως άνω κατηγορούμενος κατηγορείται ότι κατείχε από κοινού με τους: 1) ................, 2) ................ και 3) ................, με κατανομή του εγκληματικού τους σχεδίου με σύγχρονες και διαδοχικές ενέργειες, στις 27-05-2016 και ώρα 18:00 στο ...ο χλμ. Εθ.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, είσοδος Γυθείου, σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ................ Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του ................: 1) Ενα (1) σουγιαδάκι συνολικού μήκους -10 εκ- και μήκους λεπίδας -4 εκ.-, 2) ένα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους -20 εκ.-, με μήκος λεπίδας -8 εκ.-, 3) ένα μαχαίρι συνολικού μήκους -27 εκ.- , με μήκος λεπίδας -14,5 εκ., που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και η κατοχή τους δεν δικαιολογούνταν για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ΙΙΙ) εγκληματική οργάνωση από κοινού, επίσης, ο ως άνω κατηγορούμενος κατηγορείται ότι, σε μη επακριβώς προσδιορισμένο στην ανάκριση χρονικό διάστημα και τόπο, και πάντως μέχρι τις 27/5/2016, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, 1) ................, 2) ................, και 3) ................, με πρόθεση συγκρότησε, εντάχθηκε και παρέμεινε ενταγμένος στην κατωτέρω δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα (οργάνωση), που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων και δη κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες) και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002). Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο και πάντως μέχρι τις 27/5/2016, από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, 1) ................, 2) ................, και 3) ................, κατόπιν κοινής τους απόφασης και με κοινό δόλο, συγκρότησε, εντάχθηκε και παρέμεινε ενταγμένος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες) και στις νομοθεσίες περί όπλων και εκρηκτικών υλών, για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ν. 3028/2002) με την ανάπτυξη εγκληματικής δραστηριότητας σε βάθος χρόνου, δηλαδή όχι με τρόπο ευκαιριακό ή παροδικό. Η εν λόγω ομάδα διέθετε εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή, καθώς κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός, από κοινού με τα υπόλοιπα μέρη της, επέλεγε την ευρύτερη περιοχή δράσης της οργάνωσης και τις εκάστοτε και επιμέρους εγκληματικές της δραστηριότητες. Οι δε συγκατηγορούμενοί του, συνιστούσαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Στο πλαίσιο λειτουργίας της, όλοι μαζί διαμορφώνανε μία νέα ενιαία βούληση, αυτή της οργάνωσης, που κατευθυνόταν στην επίτευξη του κοινού τους σκοπού, που χαρακτήριζε τη συγκρότηση και τη λειτουργία της ομάδας και αναφερόταν στη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί όπλων. Στο πλαίσιο αυτό διέπραξε με τους συγκατηγορούμενούς του, τις παραπάνω αναφερόμενες υπό στοιχείο (Ι) κακουργηματικές πράξεις, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του συγκατηγορουμένου του, ................ στην οικία του στο Πόρτο Κάγιο ένα (1) χάρτινο κιβώτιο κενό περιεχομένου το οποίο έφερε εξωτερικά απεικόνιση ανιχνευτή μετάλλων, ένα (1) μεταλλικό επιχρυσωμένο εκκρεμές, και γ) δύο (2) λειτουργικοί φορητοί ασύρματοι μάρκας SILVERCREST, μοντέλου TwinTalker 4810 με σειριακούς αριθμούς ......... ένα (1) πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα μήκους δώδεκα εκατοστών του μέτρου (12 εκ) και λαβή μήκους δεκατριών εκατοστών του μέτρου (13 εκ) και στην κατοχή του συγκατηγορουμένου του, ................, 1) δώδεκα (12) κοινοί πυροκροτητές, 2) δύο (2) πλακούντες TNT των -454- γραμμαρίων έκαστος, 3) εκρηκτική ύλη C4 βάρους -400- γραμμαρίων περίπου, 4) πυρίτιδα ροζ χρώματος βάρους -150- γραμμαρίων περίπου, 5) πέντε (5) κροτίδες μαύρου χρώματος με κινέζικα ιδεογράμματα, 6) τέσσερα (4) μέτρα βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο κόκκινου χρώματος, 7) δύο (2) τεμάχια βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο μαύρου χρώματος μήκους ενός μέτρου και τριάμισι μέτρων αντίστοιχα, 8) τριάντα μία (31) σφραγίδες του Ελληνικού Δημοσίου, 9) ένα (1) γκλοπ, 10) δύο (2) μονωτικές ταινίες, 11) δύο (2) πλαστικά κουτιά εντός των οποίων υπήρχαν οι πυροκροτητές, 12) επτά (7) κυνηγετικά φυσίγγια, 13) μία (1) βαλίτσα με έγγραφα (χάρτες), και στην κοινή τους κατοχή τα προαναφερόμενα υπό στοιχείο (ΙΙ) αντικείμενα, τα οποία αντικείμενα προορίζονταν για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της συσταθείσας από αυτούς εγκληματικής οργάνωσης. Ο παραπάνω δε κοινός τους σκοπός ενέπιπτε στη γνώση και θέληση του καθενός από αυτούς που συγκρότησαν την οργάνωση, εντάχθηκαν και παρέμειναν ενταγμένοι ως μέλη σε αυτήν.

Οπως προεκτέθηκε και ανωτέρω, μετά το πέρας της απολογίας του ως άνω κατηγορουμένου ενώπιον του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, ο τελευταίος είχε τη γνώμη ότι δεν πρέπει να επιβληθούν σε αυτόν περιοριστικοί όροι και ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, η δε γνωμοδοτούσα επί του θέματος αυτού Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Γυθείου είχε τη γνώμη ότι πρέπει να επιβληθούν σε αυτόν οι περιοριστικοί όροι: 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του μία (1) φορά το μήνα, και 3) της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

Από το μέχρι τώρα υπάρχον στη δικογραφία αποδεικτικό υλικό προκύπτουν τα εξής: Την 27-05- 2016 και ώρα 18:00 κατόπιν πληροφοριών στο ....ο χλμ. Εθ.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, είσοδος Γυθείου, οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνεπιβαίνοντες σε σταθμευμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ............ Ι.Χ.Ε. μάρκας «MERCEDES» χρώματος μαύρου, ιδιοκτησίας του ................, κατελήφθησαν από Αστυνομικό της Ο.Π.Κ.Ε. Δ.Α. Λακωνίας, κατά τον έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εντός του ως άνω οχήματος, ήτοι μέσα στο πορ-παγκάζ και σε ένα σάκο, να κατέχουν από κοινού τα κάτωθι αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν: Α) Ενα (1) «κλαδευτήρι» με μήκος λαβής -13,5 εκ.- και μήκος λεπίδας -26,5 εκ.-, Β) Ενα (1) σουγιαδάκι συνολικού μήκους -10 εκ- και μήκους λεπίδας -4 εκ.-, Γ) Eνα (1) φυσίγγιο αεροβόλου «φλόμπερ», πλήρες, αγνώστων στοιχείων, Δ) Eνα πολεμικό φυσίγγιο παλαιού τύπου, πλήρες, αγνώστων στοιχείων, Ε) Eνα (1) κάλυκα πολεμικού φυσιγγίου, αγνώστων στοιχείων, ΣΤ) Eνα (1) μαχαίρι συνολικού μήκους -20 εκ.-, με μήκος λεπίδας -8 εκ.-, Ζ) Δύο (2) όργανα ραβδοσκόπησης, Η) Eνα μαχαίρι συνολικού μήκους -27 εκ.- , με μήκος λεπίδας -14,5 εκ., Θ) Μία (1) συσκευή «OMNITOM, F- 2002, GOLD DETECTOR», ανίχνευσης χρυσού, με δύο (2) εξαρτήματα αποτελούμενα, από καλώδια, πλαστικό μέρος και δύο (2) μεταλλικές ακίδες, Ι) Eνα (1) έγγραφο αποτελούμενο από τέσσερις (4) σελίδες με τίτλο «Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΘΗΣΑΥΡΩΝ», ΙΑ) Μία (1) αξίνα, ΙΒ) Eνα (1) φτυάρι, ΙΓ) Eνα (1) λοστό, ΙΔ) Μία (1) τσάπα, ΙΕ) Διάφορα τρίμματα χρυσού σε πλαστικό φιαλίδιο, ΙΣΤ) Eνα (1) μεγεθυντικό φακό, ΙΖ) Ένα (1) σημείωμα σε κομμάτια το οποίο επικολλήθηκε, και φέρει γεωγραφικές συντεταγμένες, τοποθεσίες και τηλεφωνικούς αριθμούς, ΙΗ) Μία (1) φωτογραφική μηχανή μάρκας «OLYMPUS» περιέχουσα κάρτα μνήμης, και ΙΘ) Μία (1) πυξίδα. Κατόπιν των ανωτέρω την 27-05-2016 και ώρα 21:00 πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Α.Τ. Γυθείου, του Α.Τ. Αρεόπολης και της Ο.Π.Κ.Ε. Δ.Α. Λακωνίας νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου και οδηγού του οχήματος ................, η οποία ευρίσκεται στον οικισμό «Πόρτο Κάγιο» του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, κατά την οποία ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: στο υπνοδωμάτιο και εντός ντουλάπας: α) ένα (1) χάρτινο κιβώτιο κενό περιεχομένου το οποίο έφερε εξωτερικά απεικόνιση ανιχνευτή μετάλλων, σε χώρο προ του υπνοδωματίου και εντός σακιδίου, β) ένα (1) μεταλλικό επιχρυσωμένο εκκρεμές, γ) δύο (2) λειτουργικοί φορητοί ασύρματοι μάρκας SILVERCREST, μοντέλου TwinTalker 4810 με σειριακούς αριθμούς ................, στην αίθουσα του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και δ) εντός χρηματοκιβωτίου ένα (1) πτυσσόμενο μαχαίρι με λάμα μήκους δώδεκα εκατοστών του μέτρου (12 εκ.) και λαβή μήκους δεκατριών εκατοστών του μέτρου (13 εκ). Παράλληλα, παραγγέλθηκε από το Α.Τ. Γυθείου στις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Τ.Α. Χαϊδαρίου Αττικής και Τ.Α. Νέας Μάκρης Αττικής η διενέργεια νομότυπων κατ’ οίκον ερευνών στις οικίες των κατηγορουμένων ................ και ................, κατά τις οποίες στην οικία του μεν ................ ουδέν ανευρέθη, ενώ στην οικία του ................ ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: 1) δώδεκα (12) κοινοί πυροκροτητές, 2) δύο (2) πλακούντες TNT των - 454- γραμμαρίων έκαστος, 3) εκρηκτική ύλη C4 βάρους -400- γραμμαρίων περίπου, 4) πυρίτιδα ροζ χρώματος βάρους -150- γραμμαρίων περίπου, 5) πέντε (5) κροτίδες μαύρου χρώματος με κινέζικα ιδεογράμματα, 6) τέσσερα (4) μέτρα βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο κόκκινου χρώματος, 7) δύο (2) τεμάχια βραδύκαυστο πυραγωγό σχοινίο μαύρου χρώματος μήκους ενός μέτρου και τριάμισι μέτρων αντίστοιχα, 8) τριάντα μία (31) σφραγίδες, 9) ένα (1) γκλοπ, 10) δύο (2) μονωτικές ταινίες, 11) δύο (2) πλαστικά κουτιά εντός των οποίων υπήρχαν οι πυροκροτητές, 12) επτά (7) κυνηγετικά φυσίγγια, 13) μία (1) βαλίτσα με έγγραφα, 14) μία (1) μονάδα Η/Υ πύργος μάρκας DELL και 15) δύο (2) σκληροί δίσκοι με σειριακούς αριθμούς 6PS1WFDM και WMC2E066 αντίστοιχα. Oσον αφορά την αποδιδόμενη στους κατηγορουμένους, α) ................ β) ................ και γ) (επ.) ................ (ον.) ................, που ενδιαφέρουν εν προκειμένω, τέλεση της πλημμεληματικής μορφής πράξη της οπλοκατοχής προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, ενώ όσον αφορά την τέλεση της κακουργηματικής φύσης πράξης της διακεκριμένης οπλοκατοχής από κοινού, με πλαίσιο ποινής την πρόσκαιρη κάθειρξη 5-20 ετών, κρίνεται από το Συμβούλιο τούτο ότι προκύπτουν μεν επαρκείς ενδείξεις ενοχής περί κατοχής εκ μέρους τους των προαναφερόμενων πυρομαχικών, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτει τουλάχιστον κατά το παρόν δικονομικό στάδιο και από το μέχρι τώρα υπάρχον στη δικογραφία ίδιο ως άνω αποδεικτικό υλικό, ο ακριβής προορισμός τους και δη αν αποσκοπούσαν να εφοδιάσουν παρανόμως με αυτά συγκεκριμένη ομάδα ή οργάνωση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ως άνω νομική σκέψη. Περαιτέρω, τουλάχιστον κατά το παρόν δικονομικό στάδιο και από το μέχρι τώρα υπάρχον στη δικογραφία ίδιο ως άνω αποδεικτικό υλικό και αληθούς υποτιθέμενης της συγκρότησης ή ένταξής τους σε δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διάρκεια δράσης, αποτελούμενη από τρία ή περισσότερα άτομα, δεν προκύπτει πλέον των στοιχείων αυτών η συνδρομή των απαραίτητων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης ιεραρχικών δομών και μάλιστα με πραγματοπαγή χαρακτηριστικά μεταξύ των μελών της. Ενόψει δε των ανωτέρω, αναφορικά με τον κατηγορούμενο ................, δεδομένου ότι έχει γνωστή διαμονή στη χώρα, αφού τυγχάνει κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός ......... αριθ. ....., ενώ δεν έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για όμοιες ή συναφείς πράξεις, όπως προκύπτει από το ποινικό του μητρώο, κρίνεται ότι, πέραν του ήδη επιβληθέντος και με τη σύμφωνη γνώμη της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου, όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, δεν απαιτείται, περαιτέρω, η επιβολή των περιοριστικών όρων: 1) της εγγύησης χρηματικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) και 2) της εμφάνισης στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του δύο (2) φορές το μήνα, σύμφωνα και με τη γνώμη του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, συναξιολογούμενου του γεγονότος ότι ο όρος της εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της γνωμοδοτούσας Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου, κρίνεται εξαιρετικά επαχθής ενόψει του μέχρι τούδε συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού και των, κατά το παρόν στάδιο, ενδείξεων ενοχής του ανωτέρω κατηγορουμένου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται και στην ως άνω νομική σκέψη. Περαιτέρω, αναφορικά με τον κατηγορούμενο, ................, δεδομένου ότι έχει γνωστή διαμονή στη χώρα, αφού τυγχάνει κάτοικος Πόρτο Κάγιο Λακωνίας, δεν έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για όμοιες ή συναφείς πράξεις, όπως προκύπτει από το ποινικό του μητρώο, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα, κρίνεται ότι δεν πρέπει να τεθούν περιοριστικοί όροι και ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με τη γνώμη του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, συναξιολογούμενου του γεγονότος ότι ο όρος της εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της γνωμοδοτούσας Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου, κρίνεται εξαιρετικά επαχθής ενόψει του μέχρι τούδε συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού και των, κατά το παρόν στάδιο, ενδείξεων ενοχής του ανωτέρω κατηγορουμένου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται και στην ως άνω νομική σκέψη. Τέλος, αναφορικά με τον κατηγορούμενο, (επ.) ........... (ον.) ............., δεδομένου ότι έχει γνωστή διαμονή στη χώρα, αφού τυγχάνει κάτοικος Γυθείου Λακωνίας, δεν έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για όμοιες ή συναφείς πράξεις, όπως προκύπτει από το ποινικό του μητρώο, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα, κρίνεται ότι δεν πρέπει να τεθούν περιοριστικοί όροι και ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με τη γνώμη του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, και με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται και στην ως άνω νομική σκέψη.

Κατ` ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να αρθούν οι ανακύψασες διαφωνίες μεταξύ της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, υπέρ του δεύτερου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΡΕΙ τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, υπέρ της γνώμης του δεύτερου με περιεχόμενο τη μη επιβολή επιπλέον περιοριστικών όρων στον κατηγορούμενο ................, γεν. στις 27-06-1968, κάτοικο Νέας Μάκρης Αττικής, οδός .......... αρθ. ...., πλην του ήδη επιβληθέντος με σύμφωνη γνώμη της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.
ΑΙΡΕΙ τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, υπέρ της γνώμης του δεύτερου με περιεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος ................, γεν. στις 26-06-1964, κάτοικος οικισμού Πόρτο Κάγιο Δ. Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.
ΑΙΡΕΙ τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Γυθείου και του Προσωρινού Τακτικού Ανακριτή Γυθείου, υπέρ της γνώμης του δεύτερου με περιεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος (επ.) ................ (ον.) ................, γεν. στις 09-11-1974, κάτοικος Γυθείου Δ. Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, οδός .................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis