Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Nella fantasia.

Αισιοδοξία για το 2017. Στον αγώνα να διώξουμε την ομίχλη πάνω από τη χώρα. 
Τα όνειρα και η ουτοπία ποτέ δεν έβλαψαν τον Άνθρωπο. Αρκεί να μην παραμένει στα όνειρα και στην ουτοπία αλλά να παλεύει για να τα πραγματώσει!
In my fantasy there is a fair World
[στη φαντασία μου υπάρχει ένας δίκαιος κόσμος],

where everyone lives in peace and honesty
[όπου καθένας ζει σε ειρήνη και γαλήνη].
I dream of people who are free, like floating clouds
[ονειρεύομαι ανθρώπους που είναι λεύτεροι, σαν τα πλέοντα σύννεφα],
and are filled with humanity in the depths of their souls
[κι είναι γεμάτοι με ανθρωπιά στα βάθη των ψυχών τους].

In my fantasy I see a bright World
[στην φαντασία μου βλέπω ένα λαμπρό κόσμο]
where even at night there is less darkness there
[που ακόμη και τη νύχτα υπάρχει λιγότερο σκοτάδι εκεί].
I dream of souls who are always free
[ονειρεύομαι ψυχές που είναι πάντα λεύτερες],
just like floating clouds [σαν τα πλέοντα σύννεφα],
and are filled with humanity in the depths of their souls
[και είναι γεμάτες ανθρωπιά στα βάθη των ψυχών τους].

In my fantasy there is a warm wind
[στη φαντασία μου υπάρχει ένας ζεστός άνεμος],
wind that brings warmth into the city
[άνεμος που φέρνει ζεστασιά μέσα στην πόλη],
like friends brings us warmth
[όπως οι φίλοι μας φέρνουν ζεστασιά].
I dream of souls who are always free
[ονειρεύομαι ψυχές που είναι πάντα λεύτερες],
just like floating clouds [σαν τα πλέοντα σύννεφα],
and are filled with humanity in the depths of their souls
[και είναι γεμάτες ανθρωπιά στα βάθη των ψυχών τους].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis