Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Η απεργία των ναυτεργατών (Π.Ν.Ο) και η Α-ΠΑΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ της δημοσιογραφικής ΞΕΡΟΛΑΡΙΑΣ!

Γράφει ο blogger.

Εξ  αιτίας της εκδίκασης της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής για την ρύθμιση κατάστασης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά που συζητήθηκε την 19-5-2017 και που η δημοσιογραφική ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ αποφάνθηκε, με πηχυαίους τίτλους, ότι απορρίφτηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα ελλείψει εννόμου συμφέροντος, χωρίς να παραθέτουν ολόκληρη την απόφαση του Δικαστηρίου, παρουσιάζοντας την διαδικασία αυτή στον κόσμο ως ήττα -ενώ ήταν μια ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗ- του προσφυγόντος αγροτικού σωματείου στην Δικαιοσύνη κατά του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ που επέβαλλαν τα μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο) σ’  όλη την νησιωτική Ελλάδα, νιώθω την ανάγκη να αποκαταστήσω την αλήθεια επειδή υπήρξα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας.
Πριν από δυόμιση εβδομάδες μου ζήτησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου εδρεύοντος στο Τυμπάκι στον Δήμο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης να μελετήσω την υπόθεση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ των νησιών της χώρας, ιδιαίτατα της Κρήτης, και τον τρόπο αντίδρασης ενάντια στην αυταπόδεικτη οικονομική καταστροφή της από τον αποκλεισμό αυτό. Μου ζήτησαν δε να επισκεφθώ τα γραφεία του Συλλόγου να τους ενημερώσω εκ του πλησίον. Όντως κατά την 13-5-2017 επισκέφθηκα τα γραφεία του Συλλόγου στην έδρα του στο Τυμπάκι και τους έκανα ενημέρωση. Τους εξήγησα ποιες οι δυνατότητες αντίδρασης μας που ήταν δυο: η μια κατά της Διοίκησης (Κράτους) και η άλλη κατά της Π.Ν.Ο. Τους συμβούλεψα-για λόγους που εκτίθενται λεπτομερώς στο δικόγραφο το οποίο συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς–ότι καλύτερη επιλογή ήταν να στραφεί ο Σύλλογος κατά της Π.Ν.Ο! Σημειωτέον ότι  οι παρευρισκόμενοι στην συνεδρίαση αυτή (πάνω από δέκα αγρότες) εντός δυο λεπτών αποφάσισαν ομόφωνα! την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Π.Ν.Ο όσον το δυνατόν γρηγορότερα λόγω του κατεπείγοντος.
Την 18η-5-2017 κατέθεσα την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης με την οποία ζητούσα το Δικαστήριο (Πρωτοδικείο Ηρακλείου) να  υποχρεώσει την καθής να επιτρέπει, σε καθημερινή βάση, τον απόπλου ενός από τα δυο ή τρία καράβια της γραμμής Ηράκλειο προς Πειραιά. Δεν υπήρχε κανένα αίτημα απαγόρευσης (διακοπής) της απεργίας της ΠΝΟ αλλά μόνο η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης με το περιεχόμενο αυτό. Αφού μελέτησε επί μια ώρα η Πρόεδρος Υπηρεσίας το δικόγραφο μου, ζήτησε από τον Γραμματέα να ενημερώσει τηλεφωνικά την αντίδικο Π.Ν.Ο ότι υπάρχει αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της για την απεργία αυτή η οποία θα συζητηθεί περί ώρα 13.00. Κι ενώ συνέβησαν όλα αυτή, περί ώρα 12.00 δέχτηκα τηλεφώνημα από την Πρόεδρο Υπηρεσίας που είχε αναλάβει την υπόθεση καλώντας με στο γραφείο της. Εκεί μου αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να δικάσει την υπόθεση γιατί-κατά την άποψη της-αρμόδιο τοπικά ήταν το Πρωτοδικείο Πειραιά δεδομένης της έδρας της αντίδικης Π.Ν.Ο. Ως γνωστόν, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Ν. 1264/ 1982 (άρθρο 1 § 2.β) ο νόμος αυτός-που μια από τις σπουδαίες, προοδευτικές, απαγορεύσεις του επ'  ωφελεία των εργαζομένων, είναι η απαγόρευση διακοπής της απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 22 § 3)-δεν ισχύει επί των ναυτεργατών, αλλά ο προηγούμενος νόμος 330/ 1976 ο επονομασθείς και ως απεργοκτόνος! Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου που άλλαξε άποψη μέσα σε μια ώρα κάνοντας στροφή 180 μοιρών! στήριξε την άποψη της στο άρθρο 30 Ν. 330/ 1976 ενώ εγώ είχα στηρίξει την άποψη μου για τοπική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στο άρθρο 683 § 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (που δεν έχει αλλάξει η ρύθμιση με τον νέο, ισχύοντα, ήδη Κώδικα ΠολΔ), και του οποίου το κείμενο έχει ως εξής: "τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το καθ'  ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν". Τι λέει το άρθρο 30 Ν. 330/ 1976; "Υπότιτλος: Ανάλογος εφαρμογή διατάξεων. Κείμενο: Εφ'  όσον δεν ορίζεται άλλως αι διατάξεις περί επαγγελματικών σωματείων εφαρμόζονται αναλόγως και επί των ενώσεων τούτων". Το άρθρο αυτό βρίσκεται στο όγδοο κεφάλαιο του Ν. 330 που φέρει τον τίτλο "ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ". Στο άρθρο 6 § 4 ν. 330 ρυθμίσεται ότι "η άσκησις αγωγής ή παρεμβάσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων υπό επαγγελματικού σωματείου υπέρ των μελών αυτού ή προς αναγνώρισιν δικαιωμάτων και ικανοποίησιν αξιώσεων των μελών τούτων διέπεται υπό των οικείων διατάξεων του ΚΠολΔ". Μου φαίνεται ακατανόητο ο νομοθέτης του Ν. 330 να ήθελε την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΚΠολΔ όταν ασκεί αγωγή το επαγγελματικό σωματείο αλλά όταν ενάγεται αυτό να ισχύει ο εκάστοτε ισχύων συνδικαλιστικός νόμος!!! δηλαδή εν προκειμένω ο ν. 1264/ 82. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 6 § 4 ν. 330, κατά πρόδηλη αναλογία, έπρεπε να εφαρμοσθεί, για τον ορισμό της τοπικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου, ο ΚΠολΔ και όχι ο Ν. 1264/ 82. Άλλωστε, η θέση του άρθρου 30 στο όγδοο κεφάλαιο του Ν. 330/ 1976 προκύπτει σαφώς ότι αναφέρεται στις ενώσεις σωματείων (συστηματική ερμηνεία). Αν ήθελε ο νομοθέτης να αποστεί από την ρύθμιση του ΚΠολΔ ο οποίος Κώδικας είναι ο κατ'  εξοχήν Κώδικας δικονομίας των αστικών διαφορών θάπρεπε να υπάρχει η ρύθμιση αυτή (άρθρου 30 Ν. 330) στος τέλος του και στο κεφάλαιο περί τελικών διατάξεων. Επομένως, το σφάλμα της Προέδρου Υπηρεσίας είναι προφανές. Έτσι προέκυψε, κατόπιν της μεταστροφής της άποψης της Προέδρου Υπηρεσίας, η κατάθεση της αίτησης ασφ. μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο  Πειραιά.
Πράγματι, περί ώρα 09.30 της 19-5-2017 έφθασα -συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου κ. Μανόλη Ορφανουδάκη- στο Πρωτοδικείο Πειραιά όπου και κατέθεσα το σχετικό δικόγραφο (ο γραμματέας του Πρωτοδικείου σημείωσε ώρα κατάθεσης την 09.41) και όρισε ημερομηνία συζήτησης την 19-5-2017 και ώρα 13.00, αμέσως δε επικοινώνησε με τα γραφεία της Π.Ν.Ο για την σχετική ειδοποίηση προς παράσταση. Περί ώρα 11.00 μου πρότεινε ο Αντιπρόεδρος κ. Ορφανουδάκης να μεταβούμε, απρόσκλητοι, στο Υπουργείο Ναυτιλίας για να θέσουμε το ερώτημα στο Υπουργό γιατί δεν θεσμοθετεί την δρομολόγηση πλοίου σε καθημερινή βάση όταν αρχίζει τις απεργίες της η καθής ΠΝΟ εκδίδοντας την σχετική κανονιστική πράξης της Διοίκησης (υπουργική απόφαση) σύμφωνα με το άρθρο 25 § 4.α του Ν. 4265/ 2014. Μας δέχθηκε ο Γραμματέας του Υπουργείου κ. Καλαματιανός επί ένα πεντάλεπτο. Όταν του είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Ορφανουδάκης ότι σε λίγη ώρα θα συζητηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Πειραιά, τον διέκοψε ο κ. Γενικός, ο οποίος σημειωτέον είναι και συνάδελφος, λέγοντας του, "η απεργία έληξε, είμαι ενήμερος για την αίτηση και η αίτηση αυτή έπαιξε ρόλο στην λήξη της απεργίας"!!!!
Περί ώρα 13.00 εμφανίσθηκε σχεδόν όλο το Δ.Σ της καθής (δεν τους γνωρίζω και φυσιογνωμικά) στο γραφείο της Προέδρου Υπηρεσίας για την συζήτηση της υπόθεσης για να αρχίσει η συζήτηση,  συνοδευόμενο από τρεις δικηγόρους, περί τους 150 ναυτεργάτες (όπως με ενημέρωσε ο κ. Ορφανουδάκης) για άσκηση ψυχολογικής πίεσης, ως είναι προφανές, και στον συνήγορο του αιτούντος, δηλαδή του γράφοντος, αλλά και κατά της δικαστή, πέντε σωματεία κατέθεσαν πρόσθετες παρεμβάσεις, ενώ εγώ ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου είχα ως συμπαραστάτη μόνο τον Αντιπρόεδρο κ. Μανόλη Ορφανουδάκη. Ούτε ένας σύλλογος αγροτικός ή άλλος επαγγελματικός από την νησιωτική Ελλάδα, ιδίως από την Κρήτη, δεν εμφανίσθηκε για συμπαράσταση, ούτε ένας!!!! 
Η συζήτηση άρχισε με την προβολή των ενστάσεων: 1. δεν μπορεί να διακοπεί μια απεργία με ασφαλιστικά μέτρα!!! 2. έλλειψη νομιμοποίησης του αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου αφού αυτός είναι τρίτος ανάμεσα στην εργοδοσία και στους ναυτεργάτες, 3. ένσταση (αν μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει ως ένσταση) ότι έπρεπε να στραφεί ο Σύλλογος κατά της Διοίκησης για την έκδοση της σχετικής κανονιστικής πράξης για δρομολόγηση πλοίου τις ημέρες της απεργίας των ναυτεργατών, 4. απαράδεκτο αίτημα προσωπικής κράτησης κατά των μη κατονομαζόμενων μελών της οργάνωσης ως αποδεκτών της προσωπικής κράτησης ως μέσου εκτέλεσης της εκδοθησόμενης προσωρινής διαταγής. Και βεβαίως, το κερασάκι στην τούρτα της δίκης αυτής, η προσκόμιση του πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου της Π.Ν.Ο με το οποίο αποκάλυπτε στην κ. Πρωτοδίκη ότι έληξε η απεργία, επομένως η δίκη δεν είχε αντικείμενο πλέον! Μια απεργία που κράδαιναν απειλητικά και στα δυο δελτία τύπου της ΠΝΟ ότι κλιμακώνεται! Και ω του ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ (σαν του αστεριού της Βηθλεέμ κατά την Γέννηση!) λίγο πριν συζητηθεί η αίτηση, να αναστέλλει η καθής την απεργία της!! [θαυμάστε (όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της Π.Ν.Ο στο Δελτίο Τύπου της 19-5-2017) αποτελέσματα που πήρε με την παρούσα απεργία της η Π.Ν.Ο και διερωτηθείτε ποιος συνδικαλιστής θα εισηγούνταν ποτέ σε μέλη οργάνωσης την διακοπή μιας απεργίας: "§ 2. και ναι μεν οι διαβεβαιώσεις του Υπ.Ναυτ και του Υφυπ. Εργ λειτούργησαν προς το παρόν ως κατ' αρχή πυροσβεστικό μέσο, πλην όμως σαφέστατα και αναμφισβήτητα δεν αποτελούν και ικανοποίηση των αιτημάτων μας... Αναμένουμε τις γραπτές απαντήσεις και διευκρινήσεις που υποσχέθηκαν, § 3 Με την πεποίθηση ότι οι αρμόδιοι έλαβαν το μήνυμα της απεργίας μας και με την κατανόηση των εγγενών προβλημάτων των νησιωτών μας, αποφάσισε..."] Δεν θα σχολιάσω τις ύβρεις του ενός εξ αυτών των πληρεξουσίων "δεν γνωρίζουμε και από που κινείσθε" για την δίκη αυτή!!! Θα αναφέρω μόνο ότι η κ. Πρόεδρος δυο φορές τον απείλησε ότι θα λάβει μέτρα αν συνέχιζε να συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο (κραυγές κλπ). Διερωτώμαι, αφού οι κύριοι αυτοί ήταν βέβαιοι ότι η Δικαιοσύνη θα επιβράβευε τον πρωτοφανή ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της νησιωτικής Ελλάδας με ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ για τους Κρήτες αγρότες και όχι μόνο γι'  αυτούς, αφού είχε συμπαραστάτες πέντε ναυτικά σωματεία (1. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν, 2. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν, 3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν, 4. Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Ε.Ν, 5. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Ε.Ν) γιατί δεν απέκρυψε από την Δικαστή το γεγονός αυτό (άλλωστε, γιατί τόσο βιασύνη για λύση της απεργίας πριν την διεξαγωγή της δίκης ενώ υπόσχονταν κλιμάκωση; Για να λάβουν προφορικές!!! υποσχέσεις κατανόησης;!!!!) ώστε να δικάσει την υπόθεση χωρίς το κώλυμα αυτό, κι αφού εκδίδετο η απόφαση νικηφόρα γι'  αυτούς, όπως ήλπιζαν, να έβγαιναν και να εκτόξευαν διθύραμβους στα ΜΜΕ ότι ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ της νησιωτικής Ελλάδας από αυτούς αναγνωρίσθηκε από την Δικαιοσύνη νόμιμος και ότι από μεγαλοψυχία!!!! σταματάνε τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της Ελλάδας!; ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑΤΙ;! Αυτοί οι Κύριοι που κέρδισαν το 2006 την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών γιατί δεν έπραξαν το ίδιο και ενάντια σε ένα άγνωστο Αγροτικό Σύλλογο της Κρήτης που πάλευε ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΣ χωρίς συμπαράσταση από κανέναν; 
Η δικαστής λοιπόν δεν είχε άλλη επιλογή από την απόφαση που εξέδωσε της οποίας το περιεχόμενο είναι επί λέξει: "απορρίπτει αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, ελλείψει εννόμου συμφέροντος, λόγω μη συνέχισης της απεργίας (αριθμός πρωτ. 3449/ 19-5-2017 απόσπασπα πρακτικού Δ.Σ της 1 ης των καθών)". Πως θα μπορούσε, άραγε, η Δικαστής να προχωρήσει στην ουσία της υπόθεσης, η οποία ουσία έγκειτο στο εξής: είναι παράνομος ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ της νησιωτικής Ελλάδας, αποκλεισμός που τον βαφτίζει, εκάστοτε, η Π.Ν.Ο ως απεργία; Αν είναι παράνομος, υπάρχει άραγε οποιαδήποτε δυνατότητα να περιορισθεί η καταστροφή της νησιωτικής Ελλάδας; Εν τέλει, όταν ο πανίσχυρος αντίδικος σου, με τόσους συμμάχους, πετάει λευκή πετσέτα πριν την έναρξη της δίκης, σταματώντας τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της νησιωτικής Ελλάδας, πως αλλιώς μπορεί να περιγραφεί η δίκη αυτή παρά ένας ΘΡΙΑΜΒΟΣ; Αυτή λοιπόν την πρωτοφανή, ΠΕΡΗΦΑΝΗ νίκη ενός μικρού αγροτικού Συλλόγου κατά της οργάνωσης που είχε νικήσει την πανίσχυρη Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών το 2006, η άπατη, θλιβερή δημοσιογραφική ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ την θεώρησε ήττα γράφοντας ότι τάχα απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να εκθέτουν ολόκληρη την απόφαση και εξηγώντας στον κόσμο τι συμμαίνει αυτή η απόφαση. Προφανέστατα η δημοσιογραφική ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ προτιμούσε, ή επιθυμούσε!, για να γράψει για περηφανή νίκη ενός μικρού αγροτικού Συλλόγου, μια δικαστική απόφαση με περιεχόμενο όπως αυτό: "επιβάλλουμε στην αντίδικο να επιτρέψει να ταξιδεύει ένα καράβι καθημερινά από Ηράκλειο προς Πειραιά, παρ' ότι η αντίδικος παραχωρεί τρία καράβια λόγω λήξης της απεργίας της"!!!!!! Δηλαδή ο δικαστής να μετατραπεί -από αμερόληπτο τρίτο, κριτή- σε αντίπαλο του Αγροτικού Συλλόγου και η Π.Ν.Ο σε συντρόφισα-συμπαραστάτρια!!!!! Τι κρίμα για την θλιβερή δημοσιογραφική ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ! ΚΑΝΕΙΣ Δικαστής ΠΟΤΕ δεν γελοιοποιήθηκε και ΠΟΤΕ δεν θα γελοιοποιηθεί για χάρη της. Φυσικά δεν ένιωσε την ανάγκη να επικοινωνήσει με τον συνήγορο του -κατ'  αυτήν- ηττηθέντος αγροτικού συλλόγου να ρωτήσει την άποψη του. Ως ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ και "αντικειμενική" προτίμησε να ακούσει αποκλειστικά τις απόψεις της Π.Ν.Ο χωρίς να παραθέτει στους πηχυαίους τίτλους της το σπουδαιότερο σκέλος της απόφασης αυτής, "... λόγω μη συνέχισης της απεργίας". Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης έχει καταντήσει τρόπος ζωής στην δημοσιογραφική ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ!

Επί της πρώτης ένστασης της Π.Ν.Ο. Αν ίσχυε η ένσταση ότι απαγορεύεται η ενασχόληση του δικαστηρίου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο θα αποφαινόταν, "απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη διότι δεν εισάχθηκε με την αρμόζουσα διαδικασία, δηλαδή του άρθρου  22 § 4 Ν. 1264/ 82 ο οποίος δεν επιτρέπει διακοπή (παρ'  ότι δεν ετέθη ΠΟΤΕ θέμα διακοπής του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ που επέβαλε η αντίδικος) της απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα", δεν θα έφτανε να αποφανθεί ελλείψει εννόμου συμφέροντος λόγω λήξης της απεργίας, διότι αυτό προϋποθέτει υποερπήδηση του εμποδίου της διαδικασίας κατά την οποία εισάχθηκε η υπό κρίση αίτηση.  Επί της δεύτερης ένστασης, ότι έπρεπε η υπόθεση να υπαχθεί στα διοικητικά δικαστήρια ώστε να αιτηθεί η έκδοση της κανονιστικής πράξης (υπουργικής απόφασης) της Διοίκησης, με το περιεχόμενο της απόφασης καθίσταται προφανές ότι την απέρριψε, διαφορετικά θα αποφαινόταν το Δικαστήριο ότι υπάρχει έλλειψη δικαιοδοσίας! προαπαιτούμενου για να προχωρήσει στην έρευνα του έννομου συμφέροντος επί της ουσίας της υπόθεσης. Επί της ένστασης της έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης  είναι προφανές ότι αν γινόταν δεκτή αυτή, το Δικαστήριο θα αποφαινόταν έτσι, "απορρίπτει αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοπολιησης του Συλλόγου", άρα δεν θα έμπαινε στο στάδιο έναρξης έρευνας της ουσίας της υπόθεσης αφού δεν εδικαιούτο να αρχίσει την δίκη αυτή ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου. Για την τέταρτη ένσταση δεν νομίζω ότι χρειάζεται οποιαδήποτε αντίκρουση.
Συνέπειες από μια παράνομη απεργία:  ο χρόνος της παράνομης απεργίας δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο εργασίας για τον υπολογισμό των αδειών, των επιδομάτων κλπ, καταγγελία (απώλυση) λόγω συμμετοχής σε παράνομη απεργία, απώλυση συνδικαλιστή που επιμένει να συμμετέχει σε κριθείσα, ως παράνομη, απεργία, ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης σε αποζημίωση κλπ. Μέτρησαν άραγε οι συνέπειες της παρανομίας μιας απεργίας στην αποφυγή έκδοσης απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης; Ο νοών, νοείτω!

Δηλώνω δημόσια από τον ιστότοπο αυτό ότι θα εισηγηθώ στο Δ.Σ του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου την άσκηση αγωγών αποζημίωσης κατά της Π.Ν.Ο για τις καταστροφικές συνέπειες από τον παράνομο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της Κρήτης εξ αιτίας της. Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ έχει μόνο ένα τρόπο αντίδρασης: τον ΠΟΛΕΜΟ! Διαπραγμάτευση με αυτόν που επιβάλλει τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ σου, με συνέπεια τον οικονομικό θάνατο σου (θυμηθείτε εδώ την παρόμοια υπόθεση στο Μεγαρικό Ψήφισμα, που οδήγησε στον Πελοπονησιακό πόλεμο!), παραπέμπει στον "Διάλογο" Μηλίων και Αθηναίων όπως μας τον περιγράφει ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ Θουκυδίδης, (τον οποίο θυμηθείτε τον εδώ) ο οποίος "Διάλογος" είχε ως μοναδικό σκοπό το παζάρεμα της ποσότητας δουλοποίησης των αποκλεισμένων Μηλίων από τους Αθηναίους ιμπεριαΛΗστές! 

Υστερόγραφο 1.  Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Αγροτικό Σύλλογο Τυμπακίου που τόλμησε να στραφεί εναντίον αυτής της πανίσχυρης οργάνωσης που προκαλεί τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της Κρήτης και των νήσων της χώρας βαφτίζοντας τον ως "απεργία" και έχει και συμπαραστάτες θλιβερούς, κωμικούς ψευτοπροοδευτικάντηδες!
Και βεβαίως, οι πλείστες ευχαριστίες μου απευθύνονται στον Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου κ. Μανόλη Ορφανουδάκη που ήταν μαζί μου στο Πρωτοδικείο και τραβήξαμε μαζί όλο αυτό τον Γλογοθά για να σπάσει ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ της Κρήτης. Θυμίζω ότι, το μοναδικό σωματείο που τόλμησε να τα βάλει με την Π.Ν.Ο ήταν η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών το 2006 σπάζοντας τα μούτρα της [η Ένωση Εφοπλιστών]! Αλλά, κατά την αλάνθαστη, δημοσιογραφική ΞΕΡΟΛΑΡΙΑ ο Αγροτικός Σύλλογος Τυμπακίου ηττήθηκε που ζητώντας ένα καράβι κέρδισε τρια καράβια!!!


Υστερόγραφο 2. Στις 30-6-2017 δυο αγρότες δικάζονται στο Ε'  Τριμελές Πλημ/ κείο Αθηνών με τέσσερις βαρύτατες κατηγορίες. Μόνο απόπειρα ανθρωποκτονίας δεν τους φόρτωσαν!! Να δούμε οι παντοειδείς ψευτοπροοδευτηκάντηδες  τι ευαισθησία θα δείξουν για τον Γολγοθά των αγροτών μας αυτών.

Υστερόγραφο 3. Η μόνη δημοσιογράφος που σκέφθηκε να ρωτήσει την άποψη και των "ηττηθέντων" αγροτών είναι η κ. Μαρκάκη από το Ράδιο-Λασίθι (92,3 FM) την οποία και ευχαριστώ-αν και φαίνεται και αυτή πως δεν πείσθηκε χρησιμοποιώντας εισαγωγικά- για την σημερινή (22-5-2017) συνέντευξη, της οποίας εκτενές ρεπορτάζ παρακολουθείστε εδώ. Μπορεί οποιοσδήποτε να συμβουλευτεί ένα δικαστή για περαιτέρω διαβεβαιώσεις.

1 σχόλιο:

KIKH είπε...

ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΜΥΡΙΑ ΕΠΟΝΤΑΙ... Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑΥΤΙΚΟΣ , ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΒΑΣΤΑ ΚΑΫΜΕΝΕ ΑΓΡΟΤΗ!

Addthis