Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραγραφή.

Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ε', 92/ 2017.

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά, Αντιπρόεδρο του Αρείου, Μαρία Γαλάνη- Λεοναρδοπούλου-Εισηγήτρια, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Γεώργιο Αναστασάκο και Διονυσία Μπιτζούνη, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Καταδίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Είδη διακινδυνεύσεως. Διακινδύνευση για τη ζωή ή πρόκληση σωματικής βλάβης. Πραγματικά περιστατικά. Πρόκληση σωματικής βλάβης στον πολιτικώς ενάγοντα - δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπούσε στο πλαίσιο λήψεως ασφαλιστικών μέτρων την πρώην σύντροφο του νυν κατηγορουμένου, από τον κατηγορούμενο διά της χρήσεως ενός αντικλεπτικού μπαστουνιού αυτοκινήτου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Εσφαλμένη ερμηνεία. Μη προσδιορισμός των ειδών διακινδυνεύσεως, αφού στην απόφαση αναφέρονται σωρευτικά και τα δύο είδη διακινδύνευσης. Εκ πλαγίου παραβίαση, ως εκ τούτου, του ά. 309 ΠΚ. Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 19112/2015 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τον ως άνω λόγο. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1α Π.Κ, όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 309 του ιδίου Κώδικα, αν η πράξη του άρθρου 308 τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη (άρθρ. 310 παρ. 2) επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εν όψει της διαζευκτικής διατυπώσεως της δεύτερης από τις διατάξεις αυτές, είναι απαραίτητο, στην καταδικαστική, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόφαση, να καθορίζεται ποια από τις ως άνω δύο διακινδυνεύσεις, δέχεται το δικαστήριο ότι συνέτρεξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη. Δεν δημιουργεί βεβαίως αντίφαση η σωρευτική αναφορά και κινδύνου ζωής και βαριάς σωματικής βλάβης, εκτός αν στο σκεπτικό καθορίζεται η μία μορφή και στο διατακτικό η άλλη ή στο σκεπτικό καθορίζεται η ως άνω σωρευτική αναφορά και στο διατακτικό η διαζευκτική τοιαύτη. Αυτό δεν στερείται εννόμων συνεπειών, διότι η παραδοχή της μιας ή της άλλης περιπτώσεως, αν και στις δύο περιπτώσεις η πράξη τιμωρείται με τα αυτά όρια ποινής, πρακτικώς οδηγεί σε διαφοροποίηση της ποινικής μεταχειρίσεως του δράστη, αφού στην πρώτη πλήττεται έννομο αγαθό υπέρτερο από τη σωματική υγεία και ακεραιότητα και η ποινή θα καθορισθεί, βάσει των κατ` άρθρο 79 Π.Κ. κριτηρίων. Απαιτούμενα στοιχεία, για την αξιόποινη πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, είναι: α) σωματική βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 308 του Π.Κ. β) η πράξη να τελέσθηκε κατά τρόπο που να μπορεί να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο της ζωής του ή βαριά σωματική βλάβη και γ) δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και θέληση προκλήσεως της σωματικής κακώσεως και των περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει αντικειμενικά κίνδυνος της ζωής ή βαριά σωματική βλάβη. Αν υπάρχει ασάφεια αναφορικά με το είδος της διακινδυνεύσεως, τότε συντρέχει περίπτωση εκ πλαγίου παραβιάσεως της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 309 του Π.Κ. και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε` Κ.Π.Δ. λόγος αναιρέσεως, διότι ο Άρειος Πάγος αδυνατεί να ελέγξει ακυρωτικά την απόφαση, για το αν δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας εφάρμοσε σωστά ή μη το νόμο με αποτέλεσμα η απόφαση να στερείται νομίμου βάσεως. 

Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με την υπ’ αριθ. 19112/2015 προσβαλλόμενη απόφασή του καταδίκασε τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεως ένδεκα (11) μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετία, για την αξιόποινη πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. 
Ειδικότερα, δέχθηκε κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που κατ` είδος αναφέρει ήτοι, από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν στο ακροατήριό του, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά -κατά πιστή μεταφορά-:

"Ο κατηγορούμενος διατηρούσε ερωτική σχέση με την Ε. Π., εντολέα του εγκαλούντος - πολιτικώς ενάγοντος, μετά δε την αναβολή της συζήτησης αίτησης της Ε. Π. κατά του κατηγορουμένου, περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του, στις 6-7-2007, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ ο εγκαλών επέστρεφε στο δικηγορικό του γραφείο, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού ..., ο κατηγορούμενος τον ανέμενε στον δρόμο απέναντι από την πολυκατοικία, όπου στεγάζεται το δικηγορικό του γραφείο και όταν αυτός (πολιτικώς ενάγων) κατέβηκε από το ΤΑΞΙ ο κατηγορούμενος του επιτέθηκε ξαφνικά και δια της χρήσεως ενός αντικλεπτικού μπαστουνιού αυτοκινήτου έπληξε αυτόν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο αριστερό φρύδι του, προκαλώντας του ερυθρότητα και οίδημα. Στη συνέχεια ο εγκαλών άρχισε να τρέχει για να προστατευθεί και έσπευσαν σε βοήθεια του ο ....., ιδιοκτήτης παρακείμενου καταστήματος και ο Ν. Γ., υπάλληλος παρακείμενου χώρου στάθμευσης, ο οποίος και σταμάτησε τον κατ/νο. Συνεπεία του πιο πάνω τραυματισμού του ο πολιτικώς ενάγων αφού έλαβε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες μετέβη στη συνέχεια στο Γ.Ν.Α. ... αιτιώμενος ζάλη, λόγω αναφερόμενης κάκωσης κεφαλής και υποβλήθηκε σε νευρολογική εξέταση και ακτινολογικό έλεγχο χωρίς νευρολογικά ευρήματα. Η πιο πάνω αποδειχθείσα πράξη του κατ/νου λόγω του μέσου που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεσή της, της ευπάθειας των μερών όπου καταφέρθηκαν τα πλήγματα και της σφοδρότητας αυτών, τελέσθηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του και βαριά σωματική βλάβη αυτού. Η παραπάνω πράξη φέρει το χαρακτήρα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και όχι της εντελώς ελαφράς σωματικής βλάβης, που ισχυρίζεται ο κατ/νος, καθόσον από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε η ουσιαστική βασιμότητα του εν λόγω ισχυρισμού, αντιθέτως δε ο τρόπος με τον οποίο τελέστηκε η επίμαχη σωματική βλάβη και το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, ήτοι κτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό μπαστούνι, αποκλείουν από μόνα τους τον χαρακτηρισμό της πράξης ως εντελώς ελαφράς σωματικής βλάβης, γεγονός το οποίο άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις φωτογραφίες του πολιτικώς ενάγοντα που προσκόμισε ο ίδιος και επισκοπήθηκαν από το Δικαστήριο και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί ο σχετικός αντίθετος ισχυρισμός του κατ/νου περί ορθότερου νομικά χαρακτηρισμού της πράξης σε εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη ως ουσιαστικά αβάσιμος. Επιπλέον, ο ισχυρισμός του κατ/νου ευρισκόταν σε νόμιμη άμυνα και προσπάθησε να απωθήσει τον εγκαλούντα, ο οποίος του είχε επιτεθεί με αντικλεπτικό μπαστούνι αυτοκινήτου πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, αφού δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο, έρχεται δε σε πλήρη αντίθεση με την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Ι. Κ., ο οποίος κατέθεσε ότι είδε τον πολιτικώς ενάγοντα να έχει κτυπήσει στο κεφάλι και να έχει αίματα στο κεφάλι του, καθώς και ότι είδε τον κατ/νο να κυνηγάει τον πολιτικώς ενάγοντα αφού τον είχε κτυπήσει προηγουμένως κρατώντας το αντικλεπτικό μπαστούνι μέχρι που ακινητοποιήθηκε από τον Γ. Ν.. Άλλωστε αν ήταν αληθής ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι ο εγκαλών κατευθυνόταν προς το μέρος του, κραδαίνοντας ένα σίδερο, για να του επιτεθεί, τότε δεν είναι λογικό ο κατηγορούμενος, που τον είχε αντιληφθεί, να κατευθυνθεί προς το μέρος του αλλά αντίθετα θα έκανε κάποια ενέργεια για να προστατευθεί από την επικαλούμενη από εκείνον επίθεση του πολιτικώς ενάγοντα εναντίον του. ....... Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, επειδή αποδείχθηκε ότι έλαβαν χώρα τα παραπάνω πραγματικά γεγονότα, το Δικαστήριο τούτο πείσθηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για το λόγο αυτόν πρέπει να κηρυχθεί ένοχος, της πιο πάνω πράξεως.". Με το διατακτικό του κήρυξε ένοχο αυτόν του ότι: "Στην Αθήνα την 6-7-2007, προκάλεσε σε άλλον σωματική κάκωση, κατά τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη.  Ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, επιτέθηκε κατά του εγκαλούντα Α. Γ., και του κατάφερε κτυπήματα στο κεφάλι με ένα σίδερο που κρατούσε, καθώς και με τα χέρια του, προκαλώντας του κάκωση κεφαλής, σωματική βλάβη που εκ του μέσου και του τρόπου που έλαβε χώρα, θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη αυτού" . Με τις παραδοχές όμως αυτές του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου της ουσίας, για το έγκλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, λόγω της αναφοράς στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης ότι "η πιο πάνω αποδειχθείσα πράξη του κατηγορουμένου λόγω του μέσου που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της, της ευπάθειας των μερών όπου καταφέρθηκαν τα πλήγματα και της σφοδρότητας αυτών, τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του και βαριά σωματική βλάβη" δηλαδή δέχεται ότι μπορούσαν να προκληθούν και τα δύο είδη διακινδύνευσης σωρευτικά, σε αντίφαση με το διατακτικό της με το οποίο δέχεται ότι "μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη" δηλαδή διαζευκτική διακινδύνευση των εννόμων αγαθών του παθόντος, δημιουργείται ασάφεια, ως προς το είδος της διακινδύνευσης, με συνέπεια να παραβιάζεται εκ πλαγίου η διάταξη του άρθρου 309 Π Κ και η προσβαλλομένη απόφαση να στερείται νομίμου βάσεως. Επομένως, ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε! του Κ.Π.Δ, λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής αυτής ποινικής διατάξεως με τη μορφή της έλλειψης νόμιμης βάσης, είναι βάσιμος.

Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 ΠΚ, όπως το τελευταίο ισχύει, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 1 παρ.6 ν.2408/1996 και η παράγραφος 3 έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3346/2005, το αξιόποινο εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία προκειμένου για πλημμελήματα είναι πέντε έτη και αρχίζει από τότε που τελέστηκε η πράξη. Η προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κυρία διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως όχι πέραν των τριών ετών για πλημμελήματα. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 310 παρ.1 εδαφ. β`, 370 στοιχ. β` και 511, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ.5 του ν. 3160/2003 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι, η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη δε και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συμπλήρωση της παραγραφής και μετά την άσκηση της αναιρέσεως οφείλει, μετά την αναίρεση της αποφάσεως που προσβάλλεται, να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά δεκτή ως νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθείσα και περιέχεται σ` αυτήν, σύμφωνα με τα άρθρα 474 παρ.2, και 509 ΚΠΔ. ένας τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναιρέσεως από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 του ως άνω κώδικα, ο οποίος κρίθηκε βάσιμος. Στην προκειμένη περίπτωση όπως ανωτέρω αναφέρθηκε ο ήδη αναιρεσείων καταδικάσθηκε για την αξιόποινη πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Από τον χρόνο όμως τελέσεως αυτής της πράξεως (6-7-2007), μέχρι τη διάσκεψη της προκειμένης αποφάσεως, παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος της οκταετίας δηλαδή αυτός των πέντε ετών που είναι ο χρόνος παραγραφής των πλημμελημάτων και τα τρία έτη που είναι ο χρόνος αναστολής αυτών. Έτσι το αξιόποινο της άνω πλημμεληματικής πράξεως έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής. Κατ` ακολουθία πρέπει να γίνει δεκτή η υπ’ αριθ.5313/20-7-2015 αίτηση- δήλωση αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για την άνω πράξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αναιρεί την υπ’ αριθ.19112/2015 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Παύει οριστικώς λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου Ι. Θ. του Κ., κατοίκου ...,(οδός ...), για την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ήτοι του ότι: "Στην Αθήνα την 6-7-2007, προκάλεσε σε άλλον σωματική κάκωση, κατά τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη. Ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, επιτέθηκε κατά του εγκαλούντα Α. Γ., και του κατάφερε κτυπήματα στο κεφάλι με ένα σίδερο που κρατούσε, καθώς και με τα χέρια του, προκαλώντας του κάκωση κεφαλής, σωματική βλάβη που εκ του μέσου και του τρόπου που έλαβε χώρα, θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη αυτού".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis