Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Χειροδικία αστυνομικών.

Η χειροδικία αστυνομικων κατά ατόμων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση. Τα χαστούκια που οι προσφεύγοντες είχαν λάβει από τους αστυνομικούς, ενώ βρίσκονταν σε αστυνομικό τμήμα, είχαν υπονομεύσει την αξιοπρέπεια τους. Μπορεί να υφίσταται αντικειμενικά εξευτελιστική μεταχείριση ακόμα και σε περίπτωση απουσίας πρόθεσης να ταπεινωθεί ή υποτιμηθεί το θύμα. Ένα χαστούκι έχει σημαντικό αντίκτυπο κατά το ΕΔΔΑ στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Το χαστούκι στο πρόσωπο επηρεάζει το τμήμα του σώματος που εκφράζει την προσωπικότητα του ατόμου, φανερώνει την κοινωνική του ταυτότητα και αποτελεί το κέντρο των αισθήσεων του (όραση, ομιλία, ακοή) που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του με τους άλλους.
Το χαστούκι αναδεικνύει την υπεροχή αυτού που το δίνει και την κατωτερότητα αυτού που το δέχεται, χαρακτηρίζοντας τη μεταξύ τους σχέση. Η αστυνομία συγκεκριμένα πρέπει να μην προκαλεί σχεδιάζει ή ανέχεται οποιαδήποτε πράξη βασανιστηρίων, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η οποιαδήποτε προσφυγή στη σωματική βία που δεν είναι απολύτως αναγκαία, εξαιτίας της συμπεριφοράς του θύματος, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποτελεί παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Στίς περιπτώσεις ανηλίκων η σωματική βία δεν είναι ανεκτή στα πλαίσια του παραπάνω άρθρου, απλώς και μόνο επειδή στρέφεται κατά ανηλίκων, ακόμα και όταν αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή για ενήλικες. Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και οι αρχές έχουν την υποχρέωση να τα θέτουν υπό την προστασία τους. Το Βέλγιο καταδικάζεται για εξευτελιστική μεταχείριση δύο αδελφών - ο ένας εκ των οποίων είναι ανήλικος- εκ μέρους της αστυνομίας. 

ΕΔΔΑ απόφ. της 28.09.2015, υποθ. Buyid κατά Βελγίου, ΝοΒ 2016,146.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis