Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Μάρτυρες, κλήτευση, αναβολή δίκης.

Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών 527/ 2015, ΠοινΧ 2016.745.
Δικαστές: Αναστασία Σαπουνοπούλου, Πρόεδρος, Αναστασία Μέγγουλη, Αικατερίνη Μωραΐτη, Εισαγγελεύς Αιμιλία Χριστογιαννοπούλου.

Περίληψη. Ποινική Δικονομία. Κλήτευση μαρτύρων. Μη νομότυπη κλήτευση. Μη ανεύρεση μάρτυρα στις δηλωθείσες από τον ίδιο διευθύνσεις. Σύνταξη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους απλών βεβαιώσεων ότι ο μάρτυρας δεν εντοπίστηκε στις διευθύνσεις. Μη νομότυπη κλήτευση μάρτυρα, αφού δεν κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής. Αναβάλλει την υπόθεση προκειμένου να κληθεί νομότυπα ο ουσιώδης αυτός μάρτυρας.

Ο πρώτος μάρτυρας [...] είναι ο ουσιώδης μάρτυρας της υπό κρίση υπόθεσης, και έχει δώσει στο στάδιο της προδι­κασίας τέσσερις συνολικά ένορκες καταθέσεις. Συγκεκριμένα, τρεις στο στάδιο της αστυνομικής προανάκρισης, ενώπιον της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στις 14.5.2007, στις 19.5.2007 και στις 22.1.2208, και μία στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης, ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του 18ου Τακτικού Τμή­ματος Πλημμελειοδικών Αθηνών, στις 2.6.2009. Στις πρώτες τρεις καταθέσεις του δήλωσε ως διεύθυνση κατοικίας του την οδό [...] στην Καλλιθέα Αττικής, και ως διεύθυνση επαγγελμα­τικής κατοικίας του την οδό [...], επίσης στην Καλλιθέα Αττικής. Στην κατάθεση του ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του 18ου Τακτι­κού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών ο ίδιος μάρτυρας ε­πιβεβαίωσε τις άνω διευθύνσεις. Σε αυτή την κατάθεση του, ο μάρτυρας δήλωσε και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο από τις βεβαιώσεις των αστυνομικών δεν ισχύει πλέον. Στην πρώτη δικάσιμο της 25.4.2012 κλήθηκε, αρχικά στην οδό [...] και στην οδό [...]. Επειδή δεν βρέθηκε στις ως άνω διευθύνσεις, συνετάγησαν οι από 23.8.2011 βεβαιώσεις του υπηρετούντος στο Α.Τ. [...] ότι μετώκησε σε άγνωστη διεύθυνση. Στη συνεχεία κλή­θηκε στην οδό [...], στο Μοσχάτο Αττικής. Όμως και εκεί δεν βρέθηκε, όπως προκύπτει από την από 17.9.2011 βεβαίωση α­στυφύλακα [...], που βεβαιώνει ότι μετώκησε σε άγνωστη διεύθυνση, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η υπόθεση για τη δικάσι­μο της 17.10.2012, προκειμένου να κληθεί εκ νέου στις ως άνω δηλωθείσες από τον ίδιο διευθύνσεις. Και πάλι, όμως, δεν ευ­ρέθη, όπως προκύπτει από τις 10.9.2012 βεβαιώσεις του δικα­στικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών [...] ότι μετώκησε προς άγνωστη διεύθυνση. Το δικαστήριο ανέβαλε εκ νέου για τον ίδιο λόγο για τη δικάσιμο της 11.11.2013, προκειμένου να επιχειρηθεί η εκ νέου κλήτευση του. Και πάλι δεν ευρέθη στις δηλωθείσες από τον ίδιο διευθύνσεις, όπως προκύπτει από τις 24.12.2012 βεβαιώσεις του αρχιφύλακα [...] ότι μετώκησε από τις οδούς [...] προς άγνωστη διεύθυνση και από την 27.12.2012 βεβαίωση του αστυνομικού [...] ότι μετώκησε από την οδό [...] σε άγνωστη διεύθυνση, με αποτέλεσμα να αναβληθεί εκ νέου η υπόθεση για τη δικάσιμο της 11.6.2014, προκειμένου να κληθεί ο μάρτυρας μόνο στην οδό [...], στο Μοσχάτο Αττικής. Όπως προκύπτει από την 16.12.2013 βεβαίωση, [ο] μάρτυρας μετώ­κησε και από την οδό αυτή σε άγνωστη διεύθυνση.

Επειδή από όλα αυτά προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι ο μάρτυρας [...] δεν βρέθηκε σε καμία από τις δηλωθείσες από τον ίδιο στην προδικασία διευθύνσεις και δεν επιχειρήθηκε η επίδοση της κλήσης του στα αναφερόμενα στη διάταξη του άρ. 156 παρ. 1 ΚΠΔ συγγενικά πρόσωπα, δεν βεβαιώθηκε ότι αυτά δεν βρέθηκαν στην τελευταία δηλωθείσα από τον ίδιο διεύθυνση, και συγκεκριμένα στην οδό [...] στο Μοσχάτο Ατ­τικής, και δεν ακολούθησε η επίδοση της κλήσης στο Δήμαρχο του Δήμου Μοσχάτου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Συνεπώς, επειδή δεν είναι δυνατόν να κριθεί ότι είναι ανέφικτη η κλήτευση του ως άνω μάρτυρα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ανάγνωση τόσο των προανακριτικών κατα­θέσεων όσο και της ανακριτικής του κατάθεσης, λόγω και της αντίρρησης της συνηγόρου του κατηγορουμένου και του ιδί­ου του κατηγορουμένου. Εν όψει όλων αυτών το Δικαστήριο ομόφωνα κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η υπόθεση, προκει­μένου να κληθεί εκ νέου ο μάρτυρας, τον οποίο δεν τιμωρεί. Σε περίπτωση δε, που δεν ανευρεθεί στην [...] στο Μοσχάτο Αττικής, πρέπει να κληθεί ο μάρτυρας νομότυπα ως αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 156 παρ 2 ΚΠΔ κατά την νέα δικάσιμο που ορίσθηκε η 11η Δεκεμβρίου 2015, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφε­τών Αθηνών, χωρίς την κλήτευση του κατηγορουμένου και των παρόντων μαρτύρων πλην του μάρτυρα αστυνομικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...