Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Περί των δώρων ως πολιτική πράξη.

Charles de Montsequieu
Charles Louis de Montesquieu, το Πνεύμα των Νόμων [έκδοση ΑΝΑΓΝΩΤΙΔΗΣ, χ,χ, μετάφραση Γρηγόρη Λιονή, σελίδες 101-102].
ΠΗΓΗ.

Αυτό είναι ενα έθιμο στις απολυταρχικές χώρες, πού δέν πλησιάζουν τον ανώτερο τους, όποιος κι αν είναι, ούτε και τους βασιλιάδες, χωρίς νά τους κάνουν ένα δώρο. Ό αυτοκράτορας της Μογγολίας δέν δέχεται τις αιτήσεις τών υπηκόων του, αν δέν υπάρχει ταυτόχρονα κάποιο πράγμα σαν δώρο (προσφορά). Αυτό γίνεται σ' ένα καθεστώς, όπου κανένας δέν θεωρείται πολίτης, όπου πιστεύουν απόλυτα στην ιδέα ότι ό ανώτερος δέν οφείλει τίποτα στον κατώτερο· όπου οί άνθρωποι δέν πιστεύουν, ότι έχουν άλλο σύνδεσμο μεταξύ τους άπ' τις ποινές, πού οί μέν επιβάλλουν στους δέ· [σε μια κυβέρνηση πού υπάρχουν ελάχιστες δημόσιες υποθέσεις και πού σπάνια έχουν ανάγκη νά παρουσιάζονται μπροστά σ' έναν μεγάλο να του διατυπώσουν αιτήματα, κι ακόμα λιγότερο παράπονα.

Σε μια δημοκρατία, τα δώρα είναι πράγμα απαράδεκτο, επειδή η αρετή δεν έχει ανάγκη άπ' αυτά. Στην μοναρχία, η τιμή είναι ένα κίνητρο πιό ισχυρό άπ' τα δώρα. Αλλά στο δεσποτικό κράτος, όπου δέν υπάρχει ούτε τιμή, ούτε αρετή, δεν έχει τήν διάθεση κανείς να δράσει παρά μόνο ελπίζοντας στις ευκολίες της ζωής.
Γι' αυτό στις αντιλήψεις του για τήν δημοκρατία, ό Πλάτων ήθελε, αυτοί πού δέχονται δώρα γιά να κάνουν το καθήκον τους, να τιμωρούνται με θάνατο. «Δέν χρειάζεται νά παίρνουμε, έλεγε, ούτε γιά τα καλά, ούτε γιά τά κακά». Γι' αυτό ήταν πολύ κακός εκείνος ό Ρωμαϊκός νόμος, πού επέτρεπε στους άρχοντες νά παίρνουν μικρά δώρα, αρκεί νά μήν ξεπερνούσαν τό ποσόν των   εκατό  ταλλήρων  όλο το  χρόνο.   Αυτοί,   πού   δέν   δίνουν τίποτα, δέν επιθυμούν και τίποτα, αυτοί, πού δίνουν ένα μικρό δώρο, σέ λίγο επιθυμούν κάτι περισσότερο, και ύστερα πολύ. Άλλωστε δέν είναι εύκολο νά πείσουμε αυτόν πού, αν και δέν πρέπει νά πάρει τίποτα, ωστόσο παίρνει κάτι, ότι αυτό πού πήρε είναι περισσότερο, όταν θά έπρεπε νά πάρει κάτι λιγότερο, γιατί αυτός βρίσκει πάντα προφάσεις και δικαιολογίες.
Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...