Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Com d' habitude.

Εφηβικός, άσβηστος, Έρωτας. Ακόμη κι όταν την πλάτη βαραίνουν εξήντα Δεκέμβρηδες.
The LADY! 
Για να βρεις μια ΚΥΡΙΑ, ανέκαθεν, πρέπει να ζεις την αγωνία του Κυνικού του πιθαριού της Κορίνθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Addthis