Ο μονήρης πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός, λέει ο Αριστοτέλης. Παρέλειψε την τρίτη περίπτωση: νάναι και τα δυο: φιλόσοφος (Φρ. Νίτσε)

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

The music played!

Τα δίποδα ΚΤΗΝΗ (το Νιτσεϊκό Σκυλολόι) νομίζουν πως Έρωτας είναι να εκτονώνουν τα σκέλια τους και τις διαιωνιστικές ανάγκες τους. 
Έτσι είναι, αν έτσι νομίζουν. 
Βεβαίως, βεβαίως.

Addthis