Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Vuelvo al Sur (I return to South).


I return to the South (επιστρέφω στο Νότο)
like one always returns to the love (όπως κάποιος που επιστρέφει πάντα στον Έρωτα),
I return to you (επιστρέφω σε Σένα),
with my longing, with my anxiety (μαζί με τον πόθο μου, μαζί με το άγχος μου).

I carry the South (κουβαλώ μαζί μου τον Νότο)
like a destiny of my heart (σαν ένα πεπρωμένο της καρδιάς μου);
I am from the South (κατάγομαι από τον Νότο)
like the melodies of the bandoneon (όπως οι μελωδίες του bandoneon).

I dream of the South (ονειρεύομαι τον Νότο),
a huge moon, the sky reversed (ένα τεράστιο φεγγάρι, ένα ανάποδο ουρανό),
I am looking for the South (ψάχνω διαρκώς τον Νότο)
the open time, and its thereafter (τον ανοιχτό χρόνο, και το μετέπειτα του).

I love the South (αγαπώ τον Νότο),
its good people, its dignity (τους καλούς ανθρώπους του, την αξιοπρέπεια του),
I feel the South (νιώθω τον Νότο),
like I feel your body in intimacy (όπως νιώθω το κορμί Σου μέσα στη σαρκική μας επαφή).

I love you South (σ'  αγαπώ Νότε),
South, I love you (Νότε, σ'  αγαπώ).
Λεξικό
Το μπαντονεόν είναι αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, το οποίο ανήκει στις κονσερτίνες και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή. Έχει σημαντικό ρόλο στην ορκέστα τίπικα, την ορχήστρα που χρησιμοποιείται στο τάγκο. Το μπαντονεόν, το οποίο ονομάστηκε bandonion από τον εφευρέτη του, τον Γερμανό Χάινριχ Μπαντ, κατασκευάστηκε αρχικά ως όργανο για την εκκλησιαστική μουσική και την καθημερινή λαϊκή μουσική, σε αντίθεση με τη συγγενική του κονσερτίνα, επίσης γερμανικής προέλευσης, η οποία θεωρείτο παραδοσιακό όργανο. Οι Γερμανοί μετανάστες στην Αργεντινή έφεραν μαζί τους το όργανο στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου ενσωματώθηκε στην ντόπια μουσική. Όπως το ακορντεόν και η κονσερτίνα, το μπαντονεόν παίζεται κρατώντας το όργανο ανάμεσα στα δύο χέρια και τραβώντας ή σπρώχνοντάς το, πατώντας ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα κουμπιά με τα δάχτυλα (Από το Λεξικό της Babylon).
Δημοσίευση σχολίου