Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Η "Δημοκρατία" των ευρωΠΕΩΝ ΟΥΝΝΩΝ!

Βεβαίως, βεβαίως!!
Δεινά τυράννων λήματα, και πως/
Ολίγ’ αρχόμενοι, πολλά κρατούντες,/
Χαλεπώς οργάς μεταβάλλουσιν.

Μετάφραση.

Είναι οι αρχόντοι φοβεροί, στο νου/
Σαν κάτι βάλουν, κι όπως είναι/
Κι αμάθητοι στο να υποτάσσονται/
Και να άρχουν πάντα μαθημένοι,/
Αυτό που θα τους πει το κέφι τους/,
Μονάχα αυτό θα γένη.

[Ευριπίδης, Μήδεια 119-121].

Μα, για Απέλλα και Πνύκα να μιλάμε τώρα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: